Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8 семестр 2012-2013.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
549.38 Кб
Скачать

Контрольні питання до залік із "Кримінально-виконавчоГо правА".

1. Поняття кримінально-виконавчого права, його предмет і метод.

2. Історія розвитку кримінально-виконавчого права.

3. Принципи кримінально-виконавчої політики.

4. Співвідношення кримінально-виконавчого права й інших галузей права.

5. Види, структура і джерела норм кримінально-виконавчого законодавства.

6. Види і задачі органів держави, які виконують кримінальні покарання.

7. Місце органів, що виконують покарання в системі органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю.

8. Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі, види і критерії.

9. Розподіл засуджених по видам кримінально-виконавчих установ.

10. Поняття правового положення засуджених до позбавлення волі.

11. Права, обов'язки і законні інтереси засуджених до позбавлення волі.

12. Кримінальна, матеріальна і дисциплінарна відповідальність засуджених.

13. Зміст й основні вимоги режиму у кримінально-виконавчих установах.

14. Засоби забезпечення режиму у місцях позбавлення волі.

15. Організація праці засуджених у кримінально-виконавчих установах.

16. Організація і форми виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.

17. Роль і задачі психологічної служби у кримінально-виконавчих установах.

18. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі.

19. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі.

20. Організація загальноосвітнього навчання у кримінально-виконавчих установах.

21. Організація і форми професійного навчання засуджених до позбавлення волі.

22. Участь громадськості у виправленні засуджених.

23. Підстави звільнення засуджених від відбування покарання.

24. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

25. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.

26. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням.

27. Звільнення від покарання за хворобою.

28. Порядок звільнення засуджених від відбування покарання.

29. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

30. Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання.

31. Види кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавлення волі.

32. Порядок виконання і відбування виправних робіт.

33. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

34. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, або кваліфікаційного класу.

35. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна.

36. Порядок і умови виконання і відбування штрафу.

37. Поняття кримінально-виконавчої політики.

38. Кримінально-виконавче право: предмет і метод.

39. Основні міжнародні правові акти у сфері боротьби зі злочинністю.

40. Особливості виконання кримінальних покарань відносно жінок, хворих, інвалідів, престарілих, неповнолітніх засуджених до позбавлення волі.

41. Конституція України - як джерело розвитку кримінально-виконавчого законодавства.

42. Діюче кримінально-виконавче законодавство України.

43. Підстави відбування покарання.

44. Дотримання законів при виконанні покарання.

45. Роздільне тримання засуджених у кримінально-виконавчих установах.

46. Відбування засудженими всього терміну покарання в одній кримінально-виконавчій установі.

47. Пропозиції, заяви і скарги осіб, засуджених до позбавлення волі.

48. Застосування заходів безпеки до осіб, позбавлених волі.

49. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.

50. Умови відбування покарання у виді громадських робіт.

51. Числення терміну покарання у виді громадських робіт.

52. Обов'язки власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органа за місцем відбування засудженим покарання у виді громадських робіт.

53. Відповідальність осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт

54. Місце відбування покарання у виді арешту.

55. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту.

56. Залучення осіб, які відбувають покарання у виді арешту, до праці.

57. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, засуджених до арешту.

58. Заходи заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до арешту.

59. Особливості відбування арешту військовослужбовцями.

60. Місце відбування покарання у виді обмеження волі.

61. Напрямок засуджених до обмеження волі до місця відбування покарання.

62. Числення терміну покарання у виді обмеження волі.

63. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі.

64. Умови праці осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі.

65. Обов'язки адміністрації виправного центра.

66. Обов'язки власника підприємства чи уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі.

67. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі.

68. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі.

69. Виховна робота із засудженими до обмеження волі.

70. Участь осіб, що відбувають покарання у виді обмеження волі, у самодіяльних організаціях.

71. Заходи заохочення, які застосовуються до осіб, що відбувають покарання у виді обмеження волі.

72. Заходи стягнення, які застосовуються до осіб, що відбувають покарання у виді обмеження волі.

73. Порядок застосування до засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі, заходів заохочення і стягнення.

74. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, обсяг їхніх повноважень.

75. Особливості порядку звільнення неповнолітніх з виховних колоній.

76. Органи, які здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

77. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

78. Числення іспитового терміну звільненим від відбування покарання з випробуванням.

79. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

80. Вимоги до персоналу установ і органів виконання покарань.

81. Відповідальність працівників кримінально-виконавчих установ.

82. Правове положення персоналу установ і органів виконання покарань.

83. Соціальний захист персоналу установ і органів виконання покарань.

84. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

ЛІТЕРАТУРА І НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №. – 30. – Ст. 141.

Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 року N 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради – 1994. – № 52. - Ст. 455

Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обме­ження волі або позбавлення волі на певний строк” від 10 липня 2003 р.// Урядовий кур’єр. - 2003. – 8 серп. Голос Украины, 8 августа 2003 г., № 147 (31147).

Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.— №. 25-26.— Ст. 131.

Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21.

Уголовно-исполнительные кодексы. – Донецк, 2004 г., 388 с.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 р. № 275 “Про затвердження Правил внут­рішнього розпорядку установ виконання покарань”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2003 р. за № 1277/8598. – К., 2003. – 137 с.

Положення про відділення карантину, діагностики і розподілу засу­джених установи виконання покарань //Основні положення про організацію соціально-психологічної роботи із засудженими до позбавлення волі /Уклад.: С. Скоков, О. Янчук, Ю. Олійник. – К., 2000. – 35 с.

Основні положення про організацію соціально-психологічної роботи із засудженими до позбавлення волі (Збірник методичних документів) /Уклад.: С. Сколов, О. Ярчук, Ю. Олійник/. – Київ, 2000. – 35 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР.— 1961.— №2.— Ст. 15.

Кримінальні кодекси України 2001 та 1960 років: порівняльні таблиці / Упорядники: Є.В. Фесенко, Я.Є. Фесенко. – К.: Істина, 2001. – 272 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України. Офіційне видання.— К.:Атіка, 2003. — 96 с.

Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України. Загальна частина.: Навч. пос. – Харків.: “РУБІКОН", 1998.

Підручник для студентів юридичнихКримінально-виконавче право України: / В.М. Трубников, В.М. Харченко,спеціальних вищих навчальних закладів О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, А.Х. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. – Харків: Право, 2001. – 384 с. Трубников В.М. Роль правової держави у формуванні кримінальної і кримінально-виконавчої політики //Вісник Поліцейської фінансово-правової академії. Серія: «Право-Фінански». № 1 (1). – Бровари, 2009. – 107 с. (С. 14-17).

Трубников В.М., Орел Ю.В. Кримінальна відповідальність за злісну покору вимогам адміністрації виправної установи: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2009. - 326 с.

Богатирьов І.Г. Українська пенітенціарна наука: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 294 с.

Трубников В.М., Шинкарьов Ю.В. Збірник нормативних актів з кримінально-виконавчого права України. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 684 с.

Трубников В.М. Правова природа спостережних комісій //Збірник доповідей та тез конференції «Громадський контроль за діяльністю потенціарної системи в України – як гарантія дотримання прав і законних інтересів засуджених 22-23 березня 2007 р. – Чернігівський жіночий правозахисний центр. – Видавництво СПД Чаус В.О. – Святогорськ, Донецької області. - 2007. – С. 9-20 (116 с.).

Трубников В.М., Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості його застосування: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 288 с.

Трубников В.М. Про систему принципів кримінально-виконавчої політики України //Від громадянського суспільства – до правової держави. Тези 11 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 506 с. (С. 439-447).

Трубников В. Визначення виду кримінально-виконавчої установи //Вісник Академії прокуратури України. – 2006. - № 3. – С. 81-89.

Трубников В.М. Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі, її значення і критерії //Вісник Академії прокуратури України. – 2006. - № 2. – 112 с. (С.41-46).

Трубников В.М., Чеботарьова Ю.А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 367 с.

Бандурка А.М., Денисова Т.А., Труб­ников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания на­казания (правовой и социально-пси­хологический анализ уголовно-исполнительной политики по реа­билитации осужденных). – Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с.

Беца О.В. Довічне ув’язнення: сяким йому бути //Міжнародні стандарти утримання осіб, засуджених до довічного ув’язнення. Матеріали семінару 18-19 червня 2001 р., м. До­нецьк. – Донецьк, 2001. – С. 100-105.

Трубни­ков В.М. Принципи кримінально-виконавчого права України //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2001. - № 15. – С. 3-9.

Трубников В.М. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Випуск 19. – Харків., 2002. – С. 73-81/

Трубников В.М. Научно–практический комментарий к Закону Украины «Об админист­ративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». – Х.: Ру­бикон, 1998. – 112 с.

Трубников В.М., Чучилін М.І. Поняття прогресивної системи в криміна­льно-виконав­чих установах України //Вісник Національного університету внут­рішніх справ. Ви­пуск 20. – Харків: 2002. – С. 46-52.

Яковець І.С. Класифікація засуджених до позбавлення волі за віком і статтю / Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 70. – С.184-190.

Яковець І.С. Порівняльна характеристика деяких положень Кримінально-виконавчого кодексу України 2003р. та Виправно-трудового кодексу України 1970р. / Право і безпека: науковий журнал /Гол. ред. О.М.Бандурка. – Х.: НУВС, 2004. – № 3’2. – С.121-125.

Яковець І.С. Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі/ Право і безпека: науковий журнал /Гол. ред. О.М.Бандурка. – Х.: НУВС, 2004. – № 3’4. – С.119-124.

Яковець І.С. Деякі питання розподілу до установ виконання покарань засуджених за умисне вбивство / Право і безпека: науковий журнал /Гол. ред. О.М.Бандурка. – Х.: НУВС, 2005. – № 4’2. – С.118-121.

Яковець І.С. Види і підстави класифікації засуджених до позбавлення волі/ Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 75. – С.162-169.

Яковець І.С. Визначення місця відбування покарання у виді позбавлення волі / Держава та регіони: науково-виробничий журнал /Гол. ред. В.Г. Лукашевич. – З.: ЗІДМУ, 2005. – № 1. – С. 172-176.

Романов М.В. Классификация мер взыскания, применяемых к лицам, лишенным свободы // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій.- Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. - Вип. 34. - С. 190-193.

Бадира В.А. Альтернативні покарання та виправлення засуджених: світовий досвід // Бадира В.А. Навчальний посібник для студентів, курсантів та практичних працівників кримінально-виконавчих інспекцій. – Чернігів, СПД Чаус В.О., 2004. ‑ 142 с.

Букалов А. Практика деятельности наблюдательных комиссий // Аспект. Информационный боллетень. – 2005. ‑ № 1. – С. 32-34.

Денисова Т.А.Функции уголовного наказания: Монография. – Х.: Изд-во Нац. ун-та вн. дел, 2004. – 324 с.

Кучера А.В. Психологія самовиправдання та переживання провини злочинцями // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / Редкол.: В.М. Синьов (голов. ред.) та ін. – К.: КІВС; „МП Леся”, 2003. ‑ № 8. – С. 327-333.

Уманець Ю.М. Актуальні проблеми вдосконалення режиму в місцях позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / Редкол.: В.М. Синьов (голов. ред.) та ін. – К.: КІВС; „МП Леся”, 2003. ‑ № 8. – С. 17-22.

Шинальський О. Мета покарання. У контексті сучасності теорії кримінального права // Вісник прокуратури. – 2003. - № 8. – С.44-49. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф.. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2006. – 256 с.

Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф.. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2006. – 256 с.

Укладач: Доц. кафедри кримінально-правових дисциплін Храмцов Олександр Миколайович

ЛАТИНСЬКА МОВА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]