Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8 семестр 2012-2013.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
549.38 Кб
Скачать

Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»

1. Предмет і основні завдання правничої лінгвістики. 

2. Короткий нарис розвитку правничої лінгвістики вУкраїні. 

3. Місце правничої лінгвістики в системі наук.

4. Соціолінгвістика.

5. Поняття мовної ситуації.

6. Поняття мовної політики.

7. Правове регулювання мовної політики в Україні.

8. Мова права як окремий стильовий різновид української літературної мови.

9. Поняття юридичного тексту.

10. Класифікація юридичних текстів.

11. Мова закону.

12. Розроблення та оформлення нормативно-правових актів (проектів).

13. Мовно-стилістичні вимоги до текстів нормативно-правових документів.

14. Поняття юридичної психолінгвістики, її предмет.

15. Практика застосування юридичної психолінгвістики.

16. Прикладні аспекти психолінгвістики.

17. Мовленнєві маніпуляції.

18.Юридична герменевтика.

19. Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів.

20. Лінгвістична експертиза законопроектів.

21. Правове врегулювання проведення експертиз, що потребують лінгвістичних знань.

22. Почеркознавча експертиза.

23. Авторознавча (судово-лінгвістична) експертиза.

24. Експертиза відеозвукозапису (фоноскопічна).

25. Лінгвістична експертиза в справах про захист честі, гідності та ділової репутації.

26. Мова і мовлення як джерело конфліктних ситуацій.

27. Лінгвістична конфліктологія.

28. Поняття мовно-мовленнєвої толерантності.

29. Конфліктогенний текст. Тексти ЗМІ як предмет лінгвістичної конфліктології.

30. Коротка історія та сучасний стан лінгвістичної конфліктології.

31. Поняття мовного права і мовного правопорушення. Основні закони, що регулюють мовно-мовленнєві конфлікти і типологія мовно-мовленнєвих правопорушень.

32. Екологія мови, мовна агресія і мовне хуліганство. Поняття лихослів'я і лайки. Лайлива лексика. Поняття моральної шкоди, утиску ділової репутації в лінгвістичному аспекті.

33. Мовне шахрайство і мовне маніпулювання.

34. Мовне маніпулювання в рекламі, політичній діяльності та медико-психологічній практиці.

35. Поняття інформаційно-психологічної безпеки.

36. Мовне злодійство (плагіат).

37.Авторське право і його лінгвістичні аспекти.

38. Мовна освіта і юридична лінгвістика.

39. Місце юридичного перекладу в системі загального перекладу.

40. Закон України «Про засади державної мовної політики».

Теми контрольних робіт (рефератів) з дисципліни «Правнича лінгвістика»

1. Юридичний жаргон: поняття, приклади, оцінка

2. Передумови виникнення і сучасний стан юридичної лінгвістики

3. Стратегії, тактики, прийоми мовного маніпулювання.

4. 3. Поняття моральної шкоди, образи, приниження, ущемлення ділової репутації в лінгвістичному аспекті.

5. Дискредитація особистості в мовному аспекті.

6. Словесне баламучення як форма мовної агресії.

7. Лінгвістичні помилки в текстах юридичних та адміністративних документів (мовні та мовленнєві помилки в оформленні законодавчих актів тощо, смислова розмитість визначень, неточність і двозначність формулювань та ін.)

8. Мовна сугестія і конфліктний текст.

9. Загальновживана і стилістично забарвлена лексика в текстах нормативних актів.

10. Юридичні кліше і штампи в конфліктних текстах.

11. Газетна публіцистика і конфліктний текст.

12. Психолінгвістичний експеримент в рамках лінгвістичної експертизи.

13. Сугестивна і образно-візуалізуюча функції образних засобів мови в юридичному дискурсі.

14. Моделювання образу України в друкованому публіцистичному дискурсі.

15. Образи влади в українській мові (когнітивно-дискурсивний аспект).

16. Лексика і фразеологія екстремістських текстів.

17. Історичні аспекти українського законодавства про мову.

18. Право як елемент культури народу.

19. Особливості проявлення мовної агресії у чоловіків і жінок.

20. Правові основі лінгвістичної експертизи «мови ворожнечі».

21. Мовна агресія: вчинок, провина, злочин?

22. Проблема експертної оцінки образи. Образа в правосвідомості лінгвіста. Образа як мовний акт.

23. Термін «інформація» в контексті законодавства.

24. Публічний виступ у дикусійному клубі: пропаганда, заклик або критика?

25. Співвідношення понять «державна мова», «національна мова», «юридична мова», «офіційна мова».

26. Концептосфера правничої лінгвістики.

27. Право як невід’ємний елемент культури народу.

28. Мова і право як цілісна система.

29. Юридична і лінгвістична інтерпретації понять честі, гідності, репутації, ділової репутації

30. «Цинічна форма» з позицій юриста і лінгвіста: нормативна і ненормативна лексика.

31. Лінгвістичний моніторинг.

32. Лінгвістична корекція.

33. Слово і діло: юридичний аспект лихослів’я.

34. Мовна експансія, мовна агресія і мовна демагогія.

35. Основні принципи правової комунікації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]