Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Cамостійні завдання по грунтознавству.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
620.05 Кб
Скачать

Хід роботи

  1. Заповніть таблицю 14.1 з вихідними даними з додатку Б (варіант ).

Таблиця 14.1

Хімічний склад ґрунту зрошуваного масиву

Аніони, мг-екв/100г ґрунту

Сума

аніонів

Катіони, мг-екв/100г ґрунту

Сума катіонів

HCO3-

SO42-

Cl-

Ca2+

Mg2+

Na++K+

  1. Провести зв’язування іонів в гіпотетичні солі:

Аніон - + катіон + = Сіль

кількість аніонів кількість катіонів маса солі

до зв’язування до зв’язування

кількість аніонів кількість катіонів

після зв’язування після зв’язування

Приклад: провести зв’язування аніону НСО3-=0,75 мг-екв/100 г та катіону Са2+=1,20 мг-екв/100 г

HCO3- + Ca2+ Ca(HCO3)2 (н)

0,75 + 1,20 0,75

0 0,45

2.1. HCO3- + Ca2+ Ca(HCO3)2 (н)

______ _______

Mg2+ Mg(HCO3)2 (т)

______ _______

Na+ NaHCO3 (т)

______ _______

2.2. SO42- Ca2+ CaSO4 (н)

______ _______

Na+ Na2SO4 (т)

______ _______

Mg2+ MgSO4 (т)

______ _______

2.3. Cl- Na+ NaCl (т)

______ _______

Mg2+ MgCl2 (т)

______ _______

Ca2+ CaCl2 (т)

______ _______

  1. Отримані дані заносяться в таблицю 14.2.

Таблиця 14.2

Склад гіпотетичних солей в ґрунті

Одиниці виміру

Склад гіпотетичних солей

Na2CO3

Mg2CO3

Ca(HCO3)2

Mg(HCO3)2

NaHCO3

CaSO4

Na2SO4

MgSO4

NaCl

MgCl2

СаCl2

% токсичних солей

Солей сума %

мг-екв на 100г

Х

Х

% на 100г

% від суми солей

  1. Вміст солей в % на 100г ґрунту підраховується шляхом множення значення в мг-екв/100г ґрунту на відповідний коефіцієнт К:

К(Ca(HCO3)2) = 0,081

К(Mg(HCO3)2) = 0,073

К(NaHCO3) = 0,084

К(CaSO4) = 0,068

К(Na2SO4) = 0,071

К(MgSO4) = 0,060

К(NaCl) = 0,059

К(MgCl2) = 0,0475

К(СаCl2) = 0,055

  1. Сума солей < 0,2% на 100г ґрунту - немає небезпеки вторинного засолення

Сума токсичних солей < 0,1 – немає небезпеки засолення токсичними солями.

Висновки: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.