Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації з виконання курсових роб...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
415.74 Кб
Скачать

9. Елементи і ознаки складу злочину

ВСТУП. РОЗДІЛ1. Теоретичні засади дослідження елементів складу злочину. 1.1. Поняття та кримінально-правове значення складу злочину. 1.2. Елементи й ознаки складу злочину, їх органічна єдність. РОЗДІЛ 2. Характеристика елементів складу злочину. 2.1. Характеристика об'єкту злочину. 2.2. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину. 2.3. Поняття суб'єкта злочину. 2.4. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Література до теми:

1. Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1964. – 188 с.

2. Брич Л.П. Поняття розмежування складів злочинів (термінологічний аспект) // Право і лінгвістика. – 2003. – Ч. І. – С. 69-73.

3. Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения. – Казань, 1979.

4. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К., 1997.

5. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. перераб. и дополн. – М., Юрист, 1999.

6. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Издательство НОРМА, 2001.

7. Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в уголовном праве. – Казань, 1975.

8. Загородников Н.И. Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел.  М., 1983.

9. Клименко В. Класифікація злочинів у кримінальному законодавстві // Юридичний вісник України. – 2001. – № 23. – С. 5.

10. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. – Х.: Вища шк., 1983. – 129 с.

11. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву.  М., 1961.

12. Прохоров В.С. Преступление и ответственность.  Л., 1984.

10. Значення об'єкта злочину для характеристики суспільної небезпечності злочину та його кваліфікації

ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Поняття об'єкта злочину в кримінальному праві. 1.1. Поняття складу злочину та його ознаки. 1.2. Поняття об'єкту злочину. 1.3. Значення об'єкта злочину для його кваліфікації і характеристики суспільної небезпечності. РОЗДІЛ 2. Характеристика об'єкта у складі злочину. 2.1. Поняття про предмет злочину. 2.2. Види об'єктів злочину та їх значення. 2.3. Потерпілий від злочину. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Література до теми:

 1. Білоконєв В. Об’єкт злочину з позиції системного підходу // Юридичний вісник України. – 2003. – № 42. – С. 28-32.

 2. Гавриш С. Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений // Право и политика. – 2000. – № 11. – С. 4-15.

 3. Емельянов В. П. Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 7-11.

 4. Ємельянов В.П. Класифікація об’єктів злочинів // Вісник НУВС. – 2002. –- № 9 (20). – С. 179-183.

 5. Зелінський А.Ф., Куц В.М. Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу // Вісн. Ун-ту внутр. справ. – 1997. – № 2. – С. 148-154.

 6. Кривуля О.М., Куц В.М.. Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину? // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1997. – № 2. – С. 70-75.

 7. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: НОРМА, 2001.

 8. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: Навч. посібник. – Харків: Выща шк. Изд-во при ХТУ, 1994. – 75 с.

 9. Трубников В.М. Новый взгляд на объект преступления // Право і безпека. – 2002. – № 1. – С. 81–87.

 10. Фесенко Є. Об’єкт злочину з погляду реалій // Юридичний вісник України. – 1997. – 14 серпня. – С. 3.

 11. Фесенко Є. Синергетика та суперечність ціннісної теорії об’єкта злочину // Юридичний вісник України. – 2004. – № 6. – С. 30-32.

 12. Фесенко Є.В. Об’єкт злочину під кутом зору теорії цінностей і опонентів цієї концепції // Адвокат. – 2003. – № 6. – С. 9-12.

 13. Фесенко С. Цінності як об’єкт злочину // Право України. – 1999. – № 6. – С. 75-78.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.