Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вариант контрольной с решёнными задачами.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
428.54 Кб
Скачать

Задачі Задача 9.

У місті проживає 600 тис. жителів. За матеріалами обліку населення обстежено 60 тис. жителів методом вибіркового безповторного відбору. В результаті обстеження вибіркової сукупності виявлено, що в районі міста 20% жителів за віком більше 60 років. З ймовірністю 0,683 визначити межі в яких знаходиться частка жителів у віці більше 60 років.

Розвязок:

Вибірка безповторна.

Середня похибка вибірки розраховується за формулою: , де W – частка ознаки у вибірковій сукупності;

(1-W) – частка альтернативної ознаки;

n – чисельність вибіркової сукупності;

N – чисельність генеральної сукупності.

W – частка жителів міста, вік яких більше 60 років, W= 20% або 0,2

(1-W) – частка жителів міста, вік яких менше 60 років; (1-W) = 1-0,2=0,8 або 80% жителів міста;

n=60 тис. чол.

N = 600 тис. чол.

Тоді, =0,05

Гранична похибка:

при ймовірності Р=0,683 t = 1 (значення табличне).

Межі, в яких знаходиться частка жителів у віці більше 60 років такі:

Висновок: частка жителів у віці більше 60 років у місті знаходиться в межах 15%÷25%.

Задача 22.

На основі даних про місячний рівень заробітної плати одного працівника підприємства:

320 348 349 327 325 397 348 347 346 325 315

314 384 388 395 347 387 393 315 315 357 384

388 395 347 387 393 315 357 398 393 328 343

353 393 393 383 393 383 383 393 348 349 325

Визначити:

  • Середній рівень місячної заробітної плати одного працівника за допомогою середньої арифметичної простої

  • Середній рівень місячної заробітної плати одного працівника за допомогою середньої арифметичної зваженої

Розвязок:

Для проведення подальших розрахунків зведемо вихідні дані задачі в таблицю.

Місячна з/пл. одного прац-ка, варіанти хі

314

315

320

325

327

328

343

346

347

348

349

Частота, fі

1

4

1

3

1

1

1

1

4

3

2

Місячна з/пл. одного прац-ка, варіанти хі

353

357

383

384

387

388

393

395

397

398

Частота, fі

1

2

3

2

1

2

7

2

1

1

РАЗОМ Місячна з/плата одного працівника

15866

РАЗОМ кількість працівників, які отримали з/плату

44

  1. Середній рівень місячної заробітної плати одного працівника за допомогою середньої арифметичної простої.

грн.

  1. Середній рівень місячної заробітної плати одного працівника за допомогою середньої арифметичної зваженої. ,

де - значення варіюючої ознаки (варіанти) - частота (кількість ознак).

грн.

Висновок:

Середня величина є узагальнюючою мірою ознаки, що варіює, у статистичній сукупності. Показник у формі середньої характеризує рівень ознаки в розрахунку на одиницю сукупності. Формально між середньою арифметичною простою і середньою арифметичною зваженою немає принципових відмінностей. Адже багаторазове (f раз) підсумовування значень однієї варіанти замінюється множенням варіант х на вагу f. Проте функціонально середня зважена більш навантажена, оскільки враховує поширеність, повторюваність кожної варіанти і певною мірою відображує склад сукупності. Отже, згідно умови задачі середнья арифметична проста і середнья арифметична зважена дають однакові результати і показують середній рівень заробітної плати для одного працівника, який становить 360,59грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]