Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Украина во 2-й половине 19 в..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
114.69 Кб
Скачать

Литература

I. Основная

 1. Гайдуков Л.Ф., Крушинський В.Ю. Історія України. Посібник для старшокласників та абітурієнтів. – К.: Либідь, 1999.

 2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX століття. – К., 1996.

 3. Історія України / Візн. Ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2003.

 4. Історія України в особах XIX-XX ст. – К., 1995.

 5. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. В.А. Смолія. – К., 1997.

 6. Історія України: нове бачення. / Під ред. В.А. Смолія. – У 2 т. – К., 1995.

 7. История Украины: Учебное пособие для студентов неисторических специальностей. / Под ред. Р.Д. Ляха. – Донецк, 1999.

 8. Курс лекций по истории Украины. – Донецк, 1994.

 9. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1994.

II. Дополнительная

 1. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1990.

 2. Грушевський М.С. Духовна Україна. (Збірка творів). – К.: Либідь, 1994.

 3. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

 4. Історія української культури / За загальної ред.. І. Крип’якевича. – 3-е від., стереотипне. – К.: Либідь, 2000. – 656 с.