Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет по практике чистовик.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
76.43 Кб
Скачать

3.4. Технологічний процес туристської діяльності.

3.4.1.Основний технологічний цикл:

Підготовка до ділових переговорів - досить відповідальна, оскільки саме вона є формуючою умови, необхідні для реалізації успішних переговорів, і досягнення запланованого результату. Підготовка до переговорів передбачає: рішення організаційних аспектів; підготовку змістовної частини переговорів.

Організаційна робота передбачає відбір осіб (окремих або делегацій), яким довіриться здійснення переговорів. Кожному з учасником покладено:

1) бути професійно підготовленим, володіти інформацією, що стосується предмета переговорів;

2) бути в тій чи іншій мірі досвідченим щодо участі в переговорах;

3) володіти методами, пов'язаними з веденням діалогу, спілкуванням з різними людьми, переконанням;

4) мати мову і поведінку, які викликають повагу і сприятливе враження;

5) бути поважною і стриманою людиною, яка вміє як слухати, так і чути свого співрозмовника.

При прийнятті рішень на ділових переговорах важливим видається визначення повноважень. Організаційна частина також має на увазі, що потрібно визначитися з місцем та часом проведення переговорів, створенням комфортно-ділових умов.

У практиці менеджменту при проведенні ділових переговорів використовуються наступні основні методи: варіаційний метод; метод інтеграції; метод зрівноважування; компромісний метод.

Варіаційний метод. При підготовці до складних переговорів (наприклад, якщо вже заздалегідь можна передбачити негативну реакцію протилежної сторони) з'ясуйте наступні питання: У чому полягає ідеальне (незалежно від умов реалізації) рішення поставленої проблеми в комплексі? Від яких аспектів ідеального рішення (з урахуванням усієї проблеми в комплексі, партнера і його можливої реакції) можна відмовитися? У чому варто бачити оптимальне (високий ступінь імовірності реалізації) рішення проблеми при диференційованому підході до очікуваних наслідків, труднощів, перешкод? Яке вимушене рішення на обмежений термін можна прийняти на переговорах? Які екстремальні пропозиції партнера варто обов'язково відхилити і за допомогою яких аргументів?

Метод інтеграції призначений для того, щоб переконати партнера в необхідності оцінювати проблематику переговорів з урахуванням суспільних взаємозв'язків і витікає звідси потреби у розвитку кооперації. Застосування цього методу, звичайно ж, не гарантує досягнення угоди в деталях: користуватися ним слід в тих випадках, коли, наприклад, партнер ігнорує суспільні інтереси і підходить до здійснення своїх інтересів з вузьковідомчих позицій.

Намагаючись домогтися того, щоб партнер усвідомив необхідність інтеграції, не треба, випустити з уваги його законні інтереси. У зв'язку з цим необхідно уникати повчальних закликів, відірваних від інтересів партнера і не пов'язаних з конкретним предметом обговорення. Навпаки, треба викласти йому свою позицію і підкреслити, яких дій у рамках спільної відповідальності за результати переговорів від нього очікують.

Метод урівноважування. При використанні цього методу слід враховувати такі рекомендації: визначити, які докази й аргументи доцільно використовувати, щоб спонукати партнера прийняти вашу пропозицію; ви повинні на якийсь час подумки стати на місце партнера, тобто подивитися на речі його очима; розглянути комплекс проблем з погляду очікуваних від партнера аргументів «за» і доведіть до свідомості співрозмовника пов'язані з цим переваги; обміркуйте також можливі контраргументи партнера, відповідно «налаштуйтеся» на них і приготуйтеся використовувати їх у процесі аргументації тощо.

Компромісний метод. Учасники переговорів повинні виявляти готовність до компромісів: у випадку розбіжностей інтересів варто домагатися угоди поетапно. При компромісному рішенні згода досягається за рахунок того, що партнери після невдалої спроби домовитися між собою з урахуванням нових розумінь частково відходять від своїх вимог (від чогось відмовляються, висувають нові пропозиції).

Угода на основі компромісів полягає в тих випадках, коли необхідно досягти загальної мети переговорів і зрив їх матиме для партнерів несприятливі наслідки.

Наведені методи ведення переговорів носять загальний характер. Існує ряд прийомів, способів і принципів, які деталізують і конкретизують їх застосування:

Договір(контракт) про надання туристичних послуг укладається між суб'єктами туристичної діяльності, а також між ними і споживачами туристського продукту(туристами).

Договір(контракт), у відповідності з цивільним законодавством України, повинний визначати обсяг, умови та якість надання послуг, порядок сплати та розрахунків, термін дії, права та обов'язки сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору. Договір (контракт) укладається в письмовій формі, скріплюється печатками та підписами сторін. Договір(контракт) між суб' єктом туристичної діяльності і туристом або групою туристів вважається укладеним з моменту сплати вартості туру та видачі туристові чи керівнику групи туристського ваучера.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.