Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
роб зош навч практ анатом.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
5.78 Mб
Скачать

Поверхневі м'язи рогатої худоби, свині і коня

Зазначені м'язи знайти на малюнку і проставити цифри, що відповідають їх назвам.

1 – носо – губний піднімач – m. levator nasolabialis ; 11 – зубчастий вентральний – m serratus ventralis;

2 – опускач нижньої губи – m. depressor labii 12 – зубчастий дорзальний – m serratus dorsalis ;

Inferioris; 13 – зовнішній косий живота – m obliguus abdominis;

3 – великий жувальний – m. masseter;

4 – трапецієвидний – m. trapezius; 14 – апоневроз зовнішнього косого м'яза;

5 – найширший м. спини – m .latissimus dorsi; 15 – середній сідничний м'яз – m qlutaeus medius;

6 – плечо - головний м. – m. brachiocephalicus; 16 – напружував широкої фастії – m tensor fasciae

7 – дельтовидний – m. deltoideus; latae;

8 – триголовий – m. triceps – brachii; 17 – поверхневий сідничний – m qlutaeus superficialis;

9 – поверхневий грудний м. – m. pektoralis 18 – двоголовий м'яз стегна – m biceps femoris;

superficialis; 19 – напівсухожильний – m semitendinosus;

10 – глибокий грудний – m. pectoralis profundus;

Назва м’язів

Початок м’яза

Закінчення м’яза

Функція м’яза

М’язи голови, мімічні м’язи

1. Коловий м’яз рота

2. Опускач нижньої губи

3. Виличний м’яз

4. Носогубний піднімач

5. Ікловий м’яз

6. Спеціальний піднімач верхньої губи

7. Опускач верхньої губи

8. Підшкірний м’яз губів

9. Щічний м’яз

Жувальні м’язи

1. Великий жувальний м’яз (масетер)

2. Висковий м’яз

3. Криловий м’яз

4. Двочеревцевий м’яз

Вентральні м’язи шиї

1. Грудинно - сосковий

2. Грудинно - щелепний

3. Грудинно - під’язиковий

4. Плечо - підязиковий

5. Грудинно - щитовидний

Короткі м’язи голови і шиї

1. Прямі дорсальні м’язи

2. Косі м’язи голови

3. Прямий лотеральний м’яз голови

М’язи тулуба

1. Трапецієвидний м’яз

2. Ромбовидний (шийна і спинна частини), лежить під трапецієвидним м’язом

3. Найширший м’яз спини (лежить позаду лопатки на грудній клітці)

4. Плечоголовний м’яз (лежить на шиї спереду суглоба)

5. Атламто – акроміальний (прикритий плечоголовним м’язом)

6. Поверхневий грудний (плечова і передплічна частина)

7. Глибокий грудний м’яз

8. Вентральний зубчастий (шийна і грудна частина)

Дорсальні м’язи хребта

1. Клубово - реберний

2. Найдовший м’яз

3. Пластировидний м’яз

4. Напівостистий м’яз голови

5. Остистий м’яз спини і шиї

6. Багатороздільний

7. Піднімачі хвоста (короткий і довгий)

Вентральні м’язи хребта

1. Довгий м’яз шиї (шийна і грудна частини)

2. Довгий м’яз голови

3. Прямий вентральний м’яз голови

4. Великий поперековий м’яз

5. Малий поперековий м’яз

6. Квадратний поперековий м’яз

7. Короткий і довгий опускач хвоста

8. Хвостовий м’яз

9. Міжпоперечний м’яз хвоста

М’язи грудних стінок

1. Дорсальний зубчастий вдихач

2. Драбинчасті м’язи

3. Зовнішні міжреберні м’язи

4. М’язи – піднімачі ребер

5. Дорсальний зубчастий видихач

6. Внутрішні міжреберні м’язи

7. Поперекореберний

8. Поперечний грудний м’яз

9. Діафрагма

10. Прямий грудний м’яз

М’язи черевних стінок

1. Зовнішній косий черевний м’яз

2. Внутрішній косий черевний м’яз (прикритий зовнішнім)

3. Прямий черевний

4. Поперечний черевний м’яз

М’язи грудної кінцівки. М’язи, що діють на плечовий суглоб

1. Переносний м’яз

2. Дельтовидний м’яз

3. Заосний м’яз

4. Малий круглий м’яз

5. Підлопатковий м’яз

6. Дзьобоподібноплечовий м’яз

7. Великий круглий м’яз

М’язи, що діють на ліктьовий суглоб

1. Триголовий м’яз плеча

2. Ліктьовий м’яз

3. Напружував фасції передпліччя

4. Двоголовий м’яз плеча

5. Внутрішній плечовий (огинає латерально)

М’язи зап’ясного суглоба

1. Променевий розгинач зап’ястя

2. Довгий абдуктор великого пальця

3. Ліктьовий розгинач зап’ястя

4. Променевий згинач зап’ястя

5. Ліктьовий згинач зап’ястя

М’язи суглобів пальців

1. Загальний розгинач пальців

2. Боковий розгинач пальців

3. Поверхневий згинач пальців

4. Глибокий згинач пальців

М’язи тазової кінцівки. М’язи кульшового суглоба

1. Середній сідничний м’яз

2. Поверхневий сідничний і двоголовий м’яз (сіднично – двоголовий)

3. Напівсухожильний м’яз

4. Напівперетинчастий м’яз

5. Глибокий сідничний м’яз стегна

6. Квадратний м’яз стегна

7. Клубово – поперековий м’яз

8. Напружувач широкої фасції

9. Кравецький м’яз

10. Гребінцевий м’яз

11. Стрункий м’яз

12. Привідний м’яз

13. Зовнішній і внутрішній замикачі

М’язи колінного суглоба

1. Чотириголовий м’яз стегна

2. Підколінний м’яз

М’язи заплесного суглоба

1. Триголовий м’яз гомілки (литковий і п’ятковий м’яз)

2. Передній великогомілковий м’яз

3. Третій малогомілковий м’яз

4. Довгий малогомілковий м’яз

М’язи пальцьових суглобових суглобів

1. Довгий розгинач пальців (два черевця)

2. Боковий розгинач пальців

3. Поверхневий згинач пальців

4. Глибокий згинач пальців

Завдання 4: Відпрепарувати та вивчити будову м’язів кінцівок. Зробити відповідні позначки.

Мал. 21. Схема розміщення м'язів на грудній кінцівці :

А – латеральна сторона; Б-медіальна сторона; 1- переносний м'яз; 2- заосний м'яз; 3- дельтовидний м'яз; 4-триголовий м'яз плеча; 5-плечовий м'яз; 6-загальний пальцьовий розгинач; 7-боковий пальцьовий розгинач; 8-ліктовий розгинач зап’ястя; 9-міжкістковий середній м'яз; 10-підлопатковий м'яз; 11-круглий великий м'яз; 12-круглий малий м'яз; 13-двоголовий м'яз плеча; 14-сухожильний тяж; 15-променевий розгинач зап’ястя; 16-поверхневий пальцьовий згинач; 17-глибокий пальцьовий згинач.

Схема розміщення м'язів на тазовій кінцівці:

А – латеральна сторона; 1 – ягодині м'язи; 2 – двоголовий м'яз стегна; 3 – чотириголовий м'яз стегна; 4 – пряма зв’язка колінної чашки; 5- литковий м'яз; 6 – боковий пальцьовий згинач; 7 – довгий пальцьовий розгинач; 8 – підколінний м'яз; 9 – міжкістковий середній м'яз; 10 – плантарні зв’язки сезамовидних кісток; 11 – короткий пальцьовий розгинач.

Б – медіальна сторона; 1 – 2 клубово – поперекова група м'язів; 3 – квадратний м'яз; 4 – напряг ач широкої фасції стегна; 5 – гребінцевий м'яз; 6 – малогомілковий третій м'яз; 7 – стрункий і привідний м'яз; 8 – напівсухожильний м'яз; 9 – напівперетинчастий м'яз; 10 – поверхневий пальцьовий згинач; 11 – глибокий пальцьовий згинач.

Студенти повинні знати: Будову, топографію, функції м’язів, їх порівняльно – анатомічні та вікові особливості.

Студенти повинні уміти: Володіти технікою препарування м’язів, дотримуватись правил техніки безпеки і особистої гігієни при роботі з трупним матеріалом. Визначати топографічне розміщення м’язів різних видів с/г тварин. Спостерігати скорочення м’язів.

Питання до самоконтролю :

  1. Будова м’яза як органа.

  2. Яку будову виконують мускули грудної порожнини?

  3. Яке розміщення м'язів черевної порожнини?

  4. Чим відрізняються м'язи динамічного типу від м'язів статичного типу і в якій частині тіла вони переважно містяться?

  5. Які м'язи утворюють яремний жолоб у ВРХ і коня?

  6. Які природні отвори утворюються м'язами живота?

Оцінка _________________ Підпис _________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.