Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОСИБ Подткова система.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
5.47 Mб
Скачать

Тема 2. Облік та податкова звітність з податку на прибуток підприємств

Мета: засвоїти методику та набути практичних навичок ведення обліку доходів і витрат для визначення об'єкта оподаткування та складання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Завдання

 1. Здійснити облік господарських операцій, наведених у табл. 2, 3.

 2. Визначити доходи і витрати для розрахунку об'єкта оподаткування.

 3. Скласти податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «О.К.С.» та АТ «Д.І.М.».

Матеріал для виконання завдання:

 1. Загальні відомості про ТОВ «О.К.С.» наведені в матеріалах для виконання завдання на практичних заняттях 1-3.

 2. Господарські операції ТОВ «О.К.С.» за квітень - червень 2011 р. наведені в табл. 2.

 3. Господарські операції АТ «Д.І.М.» за квітень - червень 2011 р. наведені в табл. 3.

Таблиця 2

Господарські операції тов «о.К.С.» за квітень - червень 2011 р. (доповнення табл. 1)

№ пор.

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

На підставі виписки з поточного рахунка в іноземній валюті зарахована експортна виручка в сумі 102600 дол. США, валютний курс 1:7.98

Визначити

2

На підставі виписки з поточного рахунка в іноземній валюті списана іноземна валюта для продажу в сумі 102600 дол. США, валютний курс 1:7,98

Визначити

3

На підставі виписок з поточного рахунка в національній валюті зараховано:

 • платежі покупців за реалізовані товари та послуги:

 • кошти від продажу іноземної валюти;

 • внески до статутного капіталу (зменшення неоплаченого капіталу);

 • поворотна фінансова допомога під платника податку на прибуток на загальних підставах.

Примітка. Одержана 20.06.2011 фінансова допомога не повернута на кінець звітного періоду. Облікова ставка НБУ 7,75 %

175000

814600

40000

90000

4

На підставі виписок з поточного рахунка в націо­нальній валюті списано:

 • кошти на придбання іноземної валюти в сумі 22100 євро, валютний курс 1:10,75, комісія банку - 1190.00

 • кошти на погашення зобов'язань перед постачальниками товарів і послуг

 • оплата праці персоналу

 • податки

 • єдиний внесок на соціальне страхування

 • дивіденди засновникам - фізичним особам

 • штраф за порушення податкового законодавства

 • плата вітчизняному вищому навчальному закладу за перепідготовку працівника підприємства

 • готівка до каси

Визначити

104600

57600

4300

1160

20000

1700

1200

51100

5

На підставі звіту касира:

 • одержана готівка з поточного рахунка;

 • виплачено кошти:

 • нецільова благодійна допомога працівнику підприємства

 • за оренду автомобіля працівника в адміністра­тивних цілях

 • поворотна фінансова допомога

 • компенсація вартості оренди житла для працівника підприємства

 • винагорода згідно з договорами цивільно-право­вого характеру за надання рекламних послуг

51100

1000

6020

25000

4080

15000

6

На підставі виписки з поточного рахунка в іноземній валюті зарахована придбана іноземна валюта в сумі 22100 євро, валютний курс 1:10,75

Визначити

7

На підставі розрахункової відомості

 • нарахована оплата праці:

 • апарату управління

 • персоналу, що забезпечує збут товарів

 • утримано:

 • єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 • податок на доходи фізичних осіб

41000

26300

2423

13645

8

На підставі розрахунку бухгалтера нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виходячи з витрат на оплату праці:

 • апарату управління

 • персоналу, що забезпечує збут товарів

15277

9799

9

На підставі довідки бухгалтера списується креди­торська заборгованість після закінчення терміну позовної давності

963

10

Самостійно виявлена помилка за результатами минулих податкових періодів (заниження доходу від реалізації)

3000

11

Нараховано податок на прибуток

Визначити

12

Визначено фінансовий результат діяльності

Визначити

Таблиця 3

Господарські операції АТ «Д.І.М.» за квітень - червень 2011 р.

№ пор.

Господарська операція

Бухгалтерський облік

Для визначення об'єкта оподаткування

Зміст

Сума, грн

Дебет

Кредит

Сума

Код рядка декларації

Доходи

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

На підставі накладних одержана сировина від вітчизняного постачаль­ника згідно з договорами купівлі- продажу з наступною оплатою: вартість сировини

пдв

до оплати

625000 125000 750000

2

На підставі накладних на внутрішнє переміщення списано:

 • сировину на виробництво готової продукції

 • пакувальні матеріали для затарювання на складі готової продукції

420000

7350

3

На підставі розрахункової відомості нарахована оплата праці:

 • виробничого персоналу

 • апарату управління цехами

 • апарату управління підприємством

 • персоналу, що забезпечує збут готової продукції

92500 24000 56000

47400

4

На підставі розрахунку бухгалтера нараховано зобов'язання за ЄСВ виходячи з витрат на оплату праці:

 • виробничого персоналу

 • апарату управління цехами

 • апарату управління підприємством

 • персоналу, що забезпечує збут готової продукції

35150 9120

21280

18012

5

На підставі розрахункової відомості проведено утримання з доходів персоналу:

 • податку на доходи фізичних осіб

 • ЄСВ

31798

7916

6

Нарахована амортизація згідно з розрахунком бухгалтера:

 • основних засобів виробничого призначення

група 3

група 4

група 6

 • основних засобів загальновиробничого призначення

група 9

група 11

 • офісного обладнання

група 4

група 11

 • основних засобів, що забезпечують збут

група 3

група 4

група 5

25000 33200 1125

3400 2800

6350 1760

7500 8420 3650

7

Нараховано поточне зобов'язання за договором операційної оренди офісного приміщення:

вартість оренди без ПДВ

пдв

до сплати

7400

1480

8880

8

Нараховано поточні зобов'язання згідно з актами наданих послуг з утримання основних засобів (опалення, освітлення, водопостачання, охорона):

 • виробничого призначення

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

 • загальновиробничого призначення

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

 • загальногосподарського призначення

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

 • основних засобів, що забезпечують збут

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

47200 9440 56640

6200

1240

7440

3050

610

3660

4900

980

5880

9

Нараховано поточні зобов'язання згідно з актами наданих послуг:

 • з ремонту основних засобів, що забезпечують збут (група 3)

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

 • з поліпшення основних засобів загальновиробничого призначення (група 9)

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

Примітка. Сукупна балансова вартість всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року - 365000 грн.

У першому кварталі витрати з ремонту та поліпшення основних засобів не здійснювались

2600 520 3120

37800 7560 45360

10

Нараховано поточні зобов'язання згідно з актами наданих послуг з транспортування готової продукції

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

12000

2400

14400

11

Нараховано поточні зобов'язання згідно з рахунками, пред'явленими для оплати за послуги зв'язку

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

1800

360

2160

12

Нараховано поточні зобов'язання згідно з актами наданих послуг з реклами готової продукції

вартість послуг без ПДВ

пдв

до сплати

2100

420

2520

13

На підставі договору купівлі-продажу та акта приймання-передавання відображається реалізація об'єкта основних засобів загальногоспо­дарського призначення (гр. 4)

вартість продажу з урахуванням ПДВ

первісна вартість

знос

9600

7500

300

14

На підставі договору купівлі-продажу та акта приймання-передавання відоб­ражається реалізація цінних паперів (акцій):

 • вартість продажу

 • собівартість реалізації

500000

450000

15

На підставі акта приймання- передавання визнано активом безоплатно отримані офісні меблі

3800

16

Списано загальновиробничі витрати згідно з розрахунком бухгалтера.

Примітка. Нерозподілених постій­них загальновиробничих витрат немає

Визначити

17

На підставі звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, відображаються витрати на відрядження керівника підприємства - всього

У тому числі добові понад встановлені норми

1160

40

18

Відображається передання готової продукції з цеху на склад

670000

19

На підставі накладних визнано дохід від реалізації готової продукції з наступною оплатою:

вартість реалізації готової продукції без ПДВ

ПДВ

до сплати

825000

165000 990000

20

На підставі податкових накладних нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за операціями постачання товарів

185000

21

На підставі розрахунку бухгалтера

відображається собівартість реалізо­ваної готової продукції - усього

У тому числі:

 • прямі матеріальні витрати

 • прямі витрати на оплату праці

 • прямі витрати за єдиним внеском на соціальне страхування

 • амортизація виробничого обладнання

 • вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції

 • загальновиробничі витрати

430000

258000 55600

21100

35600

28300

31400

22

На підставі виписок з поточного рахунка в національній валюті зараховано:

 • платежі покупців за реалізовану продукцію

 • кошти від довірителя для виконання договору доручення

 • аванси покупців

 • дивіденди від резидента

 • відсотки за облігаціями

 • безповоротна фінансова допомога

 • кошти за рішенням суду, у тому числі компенсація прямих збитків, завданих непогашенням дебіторської заборгованості покупцем - 44000 грн, мито, попередньо сплачене позивачем - 800 грн, штрафні санкції - 6000 грн

860000

145000

120000 95000 18900

50000

50800

23

На підставі виписок з поточного рахунка в національній валюті сплачено:

- постачальникам за сировину та послуги

- аванси постачальникам

- оплата праці персоналу

585000

36000 165000

 • відсотки банку за користування кредитом

 • податки

 • єдиний внесок на соціальне страхування

 • дивіденди

31200

73600

7880

100000

24

Нараховано податок на прибуток підприємства

Визна­чити

25

Визначено фінансовий результат діяльності підприємства:

 • списано доходи

 • списано витрати

 • відображено фінансовий результат

Визна­чити

Визна­чити

Визна­чити

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.