Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ventil.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Методи комплексної оцінки впливу мікрокліматичних факторів на організм

Показники

Методи

Кататермометрії

Еквівалентно-ефективної

температури (ЕЕТ)

Результуючої

температури (РТ)

Чинники, які враховуються даним методом.

Температура повітря, швидкість руху повітря, радіаційна температура.

Температура повітря, вологість повітря, швидкість руху повітря.

Температура повітря, вологість повітря, швидкість руху повітря, радіаційна температура.

Показники, що використовуються для оцінки реакції організму.

Охолоджуюча здатність середовища (охолодження резервуару кататермометра – Н).

Теплове відчуття людини.

Теплове відчуття людини.

Одиниці вимірювання

мкал/см2

Умовні одиниці

(град. ЕЕТ).

Умовні одиниці (град. РТ).

Зона теплового комфорту при роботі різної важкості:

- легка;

- середньої важкості;

- важка.

5,5 – 7,0

8,4 – 10,0

15,4 – 18,4

17,2 – 21,7

16,2 – 20,7

14,7 – 19,2

16 – 18

13 – 16

10 – 13

Недоліки методу:

1. Охолодження приладу прирівнюється до реакції людини.

2. Не враховується вплив вологості повітря.

Не враховуються втрати тепла випромінюванням.

Не враховуються індивідуальні особливості стану організму (здоровий, хворий та інше).

Ситуаційні задачі

Задача 1

В аудиторії об'ємом 400 м3 є один вентилятор, який вмикається протягом перерви між лекціями, тривалість якої 10 хв. Вентиляційний отвір круглий з радіусом 0,2 м.

1. Визначіть кратність обміну повітря, якщо швидкість руху повітря у вентиляційному отворі становить 6 м/сек.

2. Перерахуйте засоби, що використовують для організації місцевої вентиляції.

Задача 2

При санітарному обстеженні цукрового заводу встановлено, що приміщення випарювальної станції має розміри 12 х 10 х 6 м, 4 вікна (розміри — 4 х 2,2 м), у кожному вікні по одній фрамузі (розміри — 1,7 х 4 м). В цеху є штучна вентиляція. Вентиляційних отворів — 4, розмір кожного отвору — 40 х 60 м. Швидкість руху повітря становить 1,2 м/сек.

1. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо ефективності вентиляції у даному приміщенні (необхідна кратність обміну повітря складає 7).

2. Перерахуйте методи та показники оцінки ефективності природної та штучної вентиляції.

Задача 3

Розміри навчальної лабораторії: довжина — 7 м, ширина — 6 м, висота — 3,5 м. Є 4 вікна (висота — 2.2 м, ширина — 1.8 м), та 8 кватирок розміром 60 х 50 см. В лабораторії працює 13 чоловік. В ході навчального процесу проводяться регламентовані перерви: малі — тривалістю 10 хв через кожні 45 хв, та великі тривалістю 30 хв через кожні 2 години. Під час малої перерви для провітрювання приміщення відчиняються кватирки. Дослідили склад вуглекислоти шляхом пропускання повітря через поглинач Петрі та урахування кількості повітря, що було витрачено на знебарвлення розчину. Установлено, що перед малою перервою на знебарвлення розчину було витрачено 5 балончиків, після перерви — 15. На знебарвлення розчину при пропусканні атмосферного повітря було витрачено 36 балончиків.

1. Визначіть вміст вуглекислоти у повітрі навчальної лабораторії.

2. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо ефективності провітрювання приміщення та шляхів його покращання в подальшому.

Задача 4

Аудиторія розміром 15 х 20 х 5 обладнана витяжною вентиляцією, яка вмикається протягом перерв перерв між лекціями на 30 хв. Вентиляційних отворів — 2, діаметр кожного з них становить 25 см. Швидкість руху повітря у вентиляційному отворі дорівнює 3 м/сек.

1. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо ефективності вентиляції аудиторії.

2. Укажіть за допомогою яких лабораторних досліджень можна б підтвердити висновок, що був визначений?

Задача 5

В аудиторії розміром 10 х 20 х 4 м є один витяжний вентиляційний отвір, який вмикається впродовж перерви між лекціями на 10 хв. Вентиляційний отвір круглий, з діаметром 0,6 м.

1. Визначіть кратність обміну повітря, якщо швидкість руху повітря у вентиляційному отворі дорівнює 3 м/сек.

2. Перерахуйте та охарактеризуйте основні методи оцінки якості повітря.

Задача 6

Розрахуйте необхідний об'єм і кратність вентиляції палати на 6 ліжок, якщо її площа становить 24 м2, висота — 3 м. Укажіть на скільки потрібно збільшити об'єм і кратність вентиляції, якщо концентрація СО2 у палаті складає до 0,14%?

Задача 7

Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати, якщо температура повітря у приміщенні становить +28°С, відносна вологість повітря — 90%, радіаційна температура +35°С, швидкість руху повітря — 0,1 м/с. Укажіть чи потрібна у цих умовах оптимізація мікроклімату та обгрунтуйте конкретні рекомендації щодо її проведення.

Задача 8

У двох палатах лікувально—профілактичного закладу зареєстровані такі показники мікрокліматичних умов:

Палата № 1: температура повітря — +18°С, радіаційна температура — +25°С, відносна вологість повітря — 40%, швидкість руху повітря — 0,2 м/с.

Палата № 2: температура повітря — 26°С, радіаційна температура — +10°С, відносна вологість повітря — 40%, швидкість руху повітря — 0,2 м/с.

Проведіть порівняльну гігієнічну оцінку мікроклімату обох палат.

Задача 9

На робочому місці металурга, який виконує важку фізичну роботу, температура повітря становить — +24°С, відносна вологість повітря — 70%, швидкість руху повітря — 0,5 м/с, середня радіаційна температура — 68°С.

Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату та у разі необхідності запропонуйте заходи щодо його покращання.

Задача 10

Оцініть мікроклімат приміщення, якщо температура повітря становить — +18°С, відносна вологість повітря — 60%, швидкість руху повітря — 0,5 м/с, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни — 13°С.

Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату та у разі необхідності запропонуйте заходи щодо його покращання.

Задача 11

Визначіть еквівалентно—ефективну температуру в приміщенні, у якому температура повітря за сухим термометром аспіраційного психрометра Ассмана становить +25°С, за вологим — +23°С, швидкість руху повітря складає — 2 м/с.

Задача 12

Визначіть результуючу температуру в приміщенні, температура повітря у якому за сухим термометром аспіраційного психрометра Ассмана становить — +24°С, за вологим — +22°С, швидкість руху повітря — 2,5 м/с, абсолютна вологість повітря — 30%, середня радіаційна температура — 18°С.

Задача 13

Розрахуйте та оцініть тепловий баланс “стандартної людини”, що перебуває в легкому одязі при температурі поверхні тіла 35°С, та виконує роботу середньої важкості (енерговитрати 180 ккал/год) у приміщенні, температура повітря в якому складає 12 ° С, середня температура оточуючих поверхонь становить +10°С, швидкість руху повітря — 0,8 м/с, відносна вологість — 85%.

Задача 14

Показники мікроклімату приміщення: температура повітря — 17°С, радіаційна температура — 16°С, відносна вологість — 60%, швидкість руху повітря — 2 м/с.

Визначіть результуючу температуру та дайте гігієнічну оцінку мікроклімату приміщення.

ІІ. Тести до практичного зяняття

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]