Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчально-методичний посібник екологічне право.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
323.07 Кб
Скачать

Список літератури та основних нормативних актів

 1. Екологічне право України: Підруч. / за ред. А.П. Гетьмана та м.В. Шульги. – х.: Право, 2009. – с. 283-302.

 2. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І.Балюк, І.С.Гриценко, Т.Г.Ковальчук [та ін.]; за ред. Г.І.Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 328 с.

 3. Малышева Н.Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) / Малышева Н.Р. – К.: Наукова думка, 1984. – 143 с.

 4. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 252.

 5. Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 432 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 742.

 6. Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 301 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 573.

 7. Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів від 13 березня 2002 року № 299 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 571.

 8. Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 1. – Ст. 9.

 9. Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 300 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – Ст. 572.

 10. Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 10 травня 2002 року № 177 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 22. – Ст. 1074.

 11. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які завдані державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря: затв. Наказом Мінприроди України від 10 грудня 2008 року № 639 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 5. – Ст. 151.

Т е м а 17. Правове забезпечення формування і функціонування екологічної мережі України

(для самостійного вивчення)

Контрольні питання

 1. Загальна характеристика екологічної мережі України: поняття, об’єкти, принципи її формування.

 2. Правова характеристика структурних елементів екомережі.

 3. Законодавче визначення складових екомережі.

 4. Заходи, які передбачені законодавством щодо забезпечення формування, збереження та раціонального використання екомережі.

 5. Порядок включення до переліків територій та об’єктів екомережі, визначений законом.

 6. Правовий режим охорони та використання територій та об’єктів екомережі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.