Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Частина 1.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
3.57 Mб
Скачать

6.4.2. Номінальні параметри трансформатора

Робота трансформатора супроводжується втратами енергії, яка виділяється у вигляді тепла в обмотках і магнітопроводі. Втрати потужності в обмотках Рм (електричні втрати або втрати в міді) пропорційні квадрату струму. Для трифазного трансформатора:

Рм = 3(І12r1 + I22r2) = 3(I12r1 + I22r2)  3I12r, де r – повний активний опір трансформатора.

Ці втрати залежать від величини навантаження трансформатора.

Втрати потужності в сталі магнітопроводу Рст пропорційні квадрату магнітного потоку2 і, отже, квадрату напруги U1, оскільки U1E1 = 4,44fw1Фm.

Загальні втрати із збільшенням навантаження збільшуються, а відповідно збільшується температура нагріву трансформатора і може досягти найбільшого допустимого значення. Величина цих втрат визначається максимально допустимим довготривалим навантаженням трансформатора, тобто його номінальною потужністю Sн = 3UІ, де U і І – фазні номінальні значення.

Фазні номінальні U, U, І, І вказуються в паспорті на спеціальному щитку трансформатора. Номінальна потужність трансформатора вказується в кіловольт-амперах [кВА].

6.4.3. Дослід короткого замикання

Електричні втрати (втрати в міді) в трансформаторі, що відповідають його номінальному струму, визначаються з досліду короткого замикання2 (рис. 6.19).

а) б)

Рис. 6.19.

Дослід короткого замикання можна проводити для звичайних трансформаторів і для малопотужних трифазних. Для силових трансформаторів такий дослід здійснити неможливо і їх параметри визначаються розрахунковим шляхом. На рис. 6.19-а показана схема трифазного трансформатора із відповідними вимірювальними приладами. Оскільки трифазний трансформатор складається із трьох ідентичних однофазних трансформаторів, то всі вимірювання достатньо виконати в будь-якій фазі, наприклад у фазі А. Вольтметр схеми підключений безпосередньо на фазну обмотку трансформатора, щоб виключити похибку, пов’язану із падінням напруги всередині ватметра і амперметра при великому струмі фази, рівному номінальному.

Вторинна обмотка трансформатора замикається накоротко, а до первинної підводиться така напруга Uк, при якій струми в обмотках рівні номінальним значенням. Величина Uк називається напругою короткого замикання і у стандартних силових трансформаторів складає 5,5 % від номінальної напруги.

Фазну потужність Рк, яку в цьому досліді показує ватметр, що включений в коло первинної обмотки, дорівнює електричним втратам в міді при номінальному навантаженому режимі трансформатора:

Рк = Рм = І2r.

Магнітні втрати в цьому досліді нікчемні, оскільки Ін << I0.

В результаті досліду, маємо: Uк ф, І1 = І, Ркз ф.

За цими даними знаходимо параметри еквівалентної схеми фазних обмоток трансформатора (рис. 6.19-б):

.

6.4.4. Дослід холостого ходу

Магнітні втрати (втрати в сталі) в трансформаторі, що обумовлені гістерезисом і вихровими струмами в магнітопроводі, визначають при досліді холостого ходу (рис. 6.20).

Рис. 6.20.

Оскільки магнітний потік трансформатора Ф при всіх навантаженнях і холостому ході залишається практично постійним, то втрати Рм не залежать від навантаження. Потужність Р0, що споживається трансформатором при холостому ході, дорівнює магнітним втратам

Рст = Р0.

Це можна прийняти на тій підставі, що втрати в первинній обмотці при холостому ході І102r1 незначні, оскільки струм холостого ходу малий (І10 = 0,025  0,1 І), а втрати у вторинній обмотці відсутні.

В результаті досліду холостого ходу маємо такі величини: U1 = U1 ном, U2, Iхх = I0, Pхх = P0.

Через ці величини знаходимо параметри послідовної схеми заміщення кола сталі:

Коефіцієнт трансформації n при цьому буде .

Якщо перерахувати отримані параметри за формулами еквівалентного переходу, то отримаємо параметри паралельної схеми заміщення кола сталі. Ці ж величини можна отримати, застосувавши формули для паралельної схеми:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]