Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Частина 1.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
3.57 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки.

 1. Що називають багатофазними системами змінного струму?

 2. Поясніть, які переваги має трифазна система.

 3. Як утворюється трифазна система ЕРС в генераторі?

 4. Що може означати в електротехніці термін «фаза»?

 5. Поясніть сутність термінів «лінійний провід», «нульовий або нейтральний провід», «нульова точка генератора» та «нульова точка навантаження».

 6. Як називають і маркують проводи, що відходять від трифазного генератора? Які напруги і струми існують в трифазній мережі?

 7. Що означає «фазна напруга» та «лінійна напруга»?

 8. Що означає «фазний струм» та «лінійний струм»?

 9. Запишіть вирази, що визначають ЕРС фаз, побудуйте їх векторну діаграму.

 10. Які існують залежності між діючими лінійними і фазними напругами і струмами трифазної чотирипровідної мережі?

 11. Як визначається струм в нульовому проводі?

 12. У яких випадках доцільно використовувати трифазне коло з нейтральним проводом і без нього? Чому в нейтральний провід не включають запобіжники, роз'єднувачі?

 13. Які існують залежності між діючими лінійними і фазними напругами і струмами трифазної трипровідної мережі?

 14. Який режим роботи трифазного кола називають симетричним? Яку роль відіграє нейтральний провід у трифазних колах?

 15. Як вимірюється потужність в трифазній чьотирьох і трипровідній мережі?

 16. Поясніть поняття «зміщення нейтралі».

 17. Що означає «схема з’єднання обмоток генератора трикутником»? Чи виникає при цьому струм в контурі генератора?

 18. Які існують залежності між лінійними і фазними струмами і напругами трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником?

 19. Під дією якої напруги знаходяться споживачі при їх з’єднанні «трикутником»?

 20. Як зміняться струми і потужність трифазного кола, якщо включені за схемою «зірка» однакові опори, перемкнути на схему «трикутник»?

 21. Які співвідношення між фазними і лінійними струмами споживачів, з’єднаних трикутником у випадках: а) обриву однієї з фаз; б) обриву лінійного проводу?

 22. Що означає «захисне заземлення»? Які вимоги накладаються до захисного заземлення?

 23. Чим відрізняється «заземлення» від «занулення»?

.

Зм 4. Перехідні процеси в електричних колах Вступ

В попередніх розділах розглядались питання розрахунку значень постійних або синусоїдальних струмів і напруг, які встановились при дії в колі відповідних ЕРС. Однак ці значення встановлюються в електричному колі в загальному випадку не миттєво, а протягом певного часу, що називається часом перехідного процесу.

Процеси, що виникають в різних фізичних системах (електричних, механічних, теплових, інш.) при переході від одного сталого стану (стаціонарного режиму) до іншого називають перехідними (або несталими) процесами.

4.1. Закони комутації

В електричному колі перехідний процес виникає при зміні режиму його роботи – вмиканні або вимиканні кола або при зміні параметрів r, L, C.

Дії, що викликають перехідні процеси в електричних колах, отримали назву – комутації.

Кожному стану кола (в загальному випадку кола, що містить індуктивність L і ємність C) відповідають певні запаси енергії магнітного поля і електричного поля . Ці запаси енергії, зумовлені реактивними елементами електричного кола, неоднакові при різних станах і режимах роботи кола.

Для зміни енергії кола на кінцеву величину потрібний деякий час, тому що миттєва стрибкоподібна зміна енергії W повинна була б викликати споживання або викид потужності , що фізично неможливо. В зв’язку з цим раптова зміна струму іL в котушці і напруги uС на конденсаторі неможливі. Це означає, що перехід від одного сталого стану до іншого здійснюється не миттєво, а на протязі деякого часу.

В порівнянні з іншими фізичними системами перехідні процеси в електричних колах протікають звичайно дуже швидко і закінчуються на протязі часток секунди.

Принцип, за яким струм в колі з індуктивністю не може змінюватись миттєво і в початковий момент перехідного процесу (t = 0) зберігає своє попереднє значення, називається першим законом комутації.

Аналогічний принцип, за яким напруга на клемах конденсатора не може миттєво змінитись на кінцеву величину і в момент часу t = 0 зберігає попереднє значення, називають другим законом комутації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]