Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Частина 1.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
3.57 Mб
Скачать

1.3.1. Коло з двома послідовними нелінійними опорами.

По всьому колу (рис. 1.32) протікає один і той же струм І. Загальна напруга U дорівнює сумі напруг U1 і U2.

Рис. 1.32.

Будується результуюча ВАХ (R) шляхом сумування абсцис ВАХ (R1) і ВАХ (R2), що відповідають нелінійним опорам R1 і R2, при одних і тих же значеннях струму. Далі, користуючись графіком (R), можна для будь-якого значення U знайти струм в колі І. Цей струм визначить напруги U1 і U2 на кожному з нелінійних опорів.

Аналогічно розраховується послідовне коло з більшим числом опорів.

Я кщо коло складається тільки з двох опорів, то можна не будувати результуючу ВАХ. Замість ВАХ одного з опорів, наприклад (R2), будують її дзеркальне відображення відносно вертикалі (R2 дз) (рис. 1.33). Початок координат цієї кривої переноситься в точку U′. Точка перетину обох ВАХ визначає величину струму в колі І і напруги U1 і U2 на кожному з нелінійних опорів.

1.3.2. Коло з двома паралельними нелінійними опорами.

При паралельному з’єднані струм в нерозгалуженій частині дорівнює сумі струмів в окремих вітках. Тому при побудові результуючої ВАХ сумують ординати графіків, які відповідають одним і тим же значенням напруги (рис. 1.34).

1.3.3. Змішане з’єднання нелінійних опорів.

Послідовність побудови результуючої ВАХ і визначення електричних параметрів режиму:

  1. Паралельне з’єднання нелінійних опорів замінюють одним еквівалентним нелінійним опором з ВАХ, побудованою шляхом сумуванням ВАХ окремих вихідних опорів по вертикалі.

  2. Для отриманого послідовного кола будують результуючу ВАХ, як суму вольт-амперних характеристик по горизонталі.

  3. Визначають струм в нерозгалуженій частині кола.

  4. За отриманим значенням струму визначаються напруги на нерозгалуженій і розгалуженій частині кола як на двох послідовно з’єднаних ділянках кола.

  5. За отриманою напругою на розгалуженій ділянці кола визначаються струми у вітках.

Цю послідовність проілюстровано на прикладі наведеної на рис. 1.35 схеми.

Рис. 1.35.

1.3.4. Приклад розрахунку схеми стабілізації струму.

Умова: для стабілізації струму Інав на рівні 0,75 А в навантажені з опором Rн = 10 Ом використовується баретер з ВАХ, представленою на рис. 1.36. Середнє значення струму баретера на прямолінійній дільниці Ібар = 1 А. Напруга початку стабілізації Uп.с. = 10 В, кінця – Uк.с. = 18 В. Напруга джерела Uдж = 25  5 В.

Т реба скласти схему і провести розрахунок параметрів її елементів. Визначити межі зміни струму в опорі навантаження при вказаному діапазоні зміни напруги джерела.

Розв’язання.

Оскільки струм в опорі навантаження менший за струм стабілізації баретера, необхідно паралельно навантаженню включити опір R1, через який повинен протікати надлишковий струм І1 = ІбарІн = 1 – 0,75 = 0,25 А.

Величина опору:

Напруга на опорі навантаження Uн = ІнRн = 0,7510 = 7,5 В.

В схему потрібно включити послідовно з навантаженням і опором R1 опір R2 для поглинання надлишкової напруги. Величину цього опору визначаємо для режиму Uдж = 25 В, і напрузі на баретері, що дорівнює середній напрузі стабілізації

Отже остаточно схема стабілізації матиме вид, представлений на рис. 1.37.

Для такої схеми U2 = IбарR2 = UджUсрUн = 25 – 14 – 7,5 = 3,5 В. Звідки:

Сума лінійних опорів кола:

Для визначення меж коливань струму в опорі навантаження тут зручно побудувати віддзеркалену ВАХ сумарного лінійного опору R. Ця ВАХ – пряма лінія (рис. 1.38).

З креслення визначається:

Іmax = 1,03 A, Imin = 0,97 A.

Ш укане відхилення струму в колі від середнього значення складає при відносній зміні напруги джерела живлення .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]