Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальна психологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Змістовний модуль і. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

Тема 1. Соціальна психологія як наука (2 год).

 1. Предмет та завдання соціальної психології.

 2. Виникнення та становлення соціальної психології як науки.

 3. Експериментально-прикладний етап розвитку соціальної психології.

 4. Експериментальний етап у розвитку соціальної психології.

 5. Розвиток соціальної психології в колишньому Радянському Союзі і в Україні.

Тема 2. Методи соціальної психології (2 год).

 1. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.

 2. Метод спостереження.

 3. Метод експерименту.

 4. Метод вивчення документів.

 5. Метод опитування.

 6. Тестування.

Змістовний модуль іі. Психологія спілкування.

Тема 3. Проблема спілкування в соціальній психології(4 год).

  1. Поняття спілкування в соціальній психології.

  2. Поняття про взаємодію.

  3. Різновиди взаємодії.

  4. Поняття про комунікацію та її різновиди.

  5. Засоби комунікації.

  6. Барєри спілкування.

  7. Поняття соціальної перцепції.

  8. Механізми взаєморозуміння.

  9. Точність міжособистісної перцепції.

  10. Поняття про способи впливу.

Змістовний модуль ііі. Соціальна психологія груп

Тема 3. Проблема групи в соціальній психології (4 год).

 1. Поняття групи.

 2. Класифікація груп.

 3. Головні характеристики великих соціальних груп.

 4. Психологічні особливості етнічних груп.

 5. Психологічні особливості українського національного характеру.

 6. Історія досліджень малої соціальної групи.

 7. Класифікація малих соціальних груп.

 8. Головні підходи до вивчення малих соціальних груп.

 9. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі.

ІV. Навчально-методична карта дисципліни

«Соціальна психологія»

Разом: 108 год., лекції – 12 год., практичні заняття – 24 год., індивідуальна робота – 16 год., самостійна робота – 31 год., модульний контроль – 8 год., Екземенаційна консультація — 4 год; Консультації — 13 годин; іспит- 22,44 год.

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Назва

модуля

МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВО ЗНАННЯ

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУП.

Кількість балів за модуль

50 балів

50 балів

50 балів

Лекції

1

2

3

4

Теми

лекцій

Соціальна психологія як наука (2 год)

Методи соціальної психології

(2 год).

Проблеми спілкування в соціальній психології(4 год).

Проблема групи в соціальній психології(4 год).

Теми практичних

занять

Предмет, завдання та методи соціальної психології

(10 балів)

Методологічні основи соціально-психологічного дослідження

(10балів)

Спілкування як форма вияву соціальної активності особистості

(10балів)

Психологія впливу

(10балів)

Група і міжгрупові відносини як соціально-психологічні феномени

(10балів)

Соціальна психологія особистості.

(10балів)

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота (1)

(30 балів)

Модульна контрольна робота ( 2)

(30 балів)

Модульна контрольна робота (3)

(30 балів)

ІНДЗ/ЕССЕ

30 балів

180балів +12 балів відвідування лекцій+24 відвідування семінарів=216 балів

V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.