Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
унив образование.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
154.11 Кб
Скачать

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3

Змістовий модуль

4

Сума

100

Т1

Т2

Т3

Т1

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

5

15

5

5

5

5

5

20

35

Модуль 1.

Тема 1 -3. – 25балів:

1. Написання анотації та її презентування за допомогою НІТ – 10б.

Модуль 2.

Тема 1. – 5 балів:

1. Теоретичне відпрацювання тем під час перевірки самостійної роботи -5б. 2. 2. Модульний контроль за Модулем. – 15б («5» - 15б; «4» - 10б; «3»- 5б; «2» - 0-4б.)

Модуль 3.

Тема 1 - 3. – 15 балів:

1. Теоретичне відпрацювання тем під час перевірки самостійної роботи -5б. 2.

2. Модульний контроль за Модулем 3. – 15б («5» - 15б; «4» - 10б; «3»- 5б; «2» - 0-4б.)

Модуль 4.

Тема 1. –20 балів:

1. Теоретичне відпрацювання теми під час перевірки самостійної роботи -5б.

2. Виконання завдання для розвитку творчого мислення – 15б.

Модуль 4.

Тема 2. – 35 балів:

1. Теоретичне відпрацювання теми під час перевірки самостійної роботи -5б.

2. Захист реферату – 0 -15б.

3. Презентація економічної теми – 15б.

Модульні контрольні на лекційних заняттях пишемо – 2 мод. контр.

Окрім цього нарахування «штрафних балів» - пропущено 2 лекції - (-- 5 балів); 3-4 лекц. – (-- 10 б.) ; 5 і більше лекцій – (---20 балів)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]