Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
унив образование.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
154.11 Кб
Скачать

Тематика рефератів:

1. Виникнення і становлення університетів.

2. Сутність інновації у вищій школі.

3. Розвиток міжнародного університетського співробітництва.

4. Університетська освіта та Болонський процес.

5. Інформатизація університетської освіти.

6. Види і цілі НДРС (науково-дослідної роботи студентів).

7. Етапи наукового дослідження.

8. Робота з навчальною та науковою літературою.

9. Сутність та завдання самостійної роботи студентів.

10. Рекомендації щодо підготовки до семінарських занять.

11. Загальні рекомендації що до роботи на лекції.

12. Рекомендації щодо підготовки до екзаменів.

13. Формування творчого спеціаліста в умовах сучасного вузу.

14. Методики які сприяють покращенню пам’яті .

15. Загальна характеристика навчальної діяльності студентів у вузі.

16.Засвоєння знань як процес навчальної діяльності. Етапи засвоєння.

17. Розвиток університетської освіти в Україні.

18. Організація економічної освіти в вищих навчальних закладах України.

19. Організація економічної освіти в вищих навчальних закладах зарубіжних країн.

20. Сутність і особливості лекційної форми організації навчання в вищих навчальних закладах.

21. Сутність і особливості семінарсько-практичних занять в вищих навчальних закладах.

22. Рекомендації щодо організації презентації студентських робіт (доповіді, реферати, курсові роботи, дипломні роботи).

23. Розвиток системи контролю та оцінювання знань, умінь в вищих навчальних закладах.

24. Історія виникнення та розвитку КНЕУ.

25. Студенство та студентська група: історія виникнення та розвиток.

26. Історія виникнення та розвитку кафедри як підрозділу університету.

27. Історія виникнення та розвитку деканату.

28. Методи навчання які використовуються в сучасному вузі.

29. Розвиток і перспективи дистанційного навчання.

30. Характеристика програм з обміну студентами.

Творчі завдання

- завдання для розвитку творчого мислення (в яке входить три завдання)

- написання анотації до запропонованої наукової статті з економіки)

Індивідуальні завдання

- розробити та представити для презентації економічну тему (економічна дисципліна і тема за вільним вибором студента)

- підготовка та захист реферату.

Опитування за переліком питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

1. Історичний розвиток і становлення університетської освіти

2. Інновації у вищій школі, міжнародні освітні проекти та інтеграція світового освітнього простору

3. Входження України до Болонської освітньої програми

4. Організація навчання та структура сучасного вузу

5. Менеджмент в освіті та сучасному вузі

6. Студент як суб’єкт навчальної діяльності та студентська група

7. Загальна характеристика навчальної діяльності студента у вузі

8. Робота на заняттях (лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття)

9. Самостійна та індивідуальна робота студентів, як вищий рівень навчальної діяльності

10. Наукова творчість студентів вузу в системі їхньої професійної підготовки.

11. Етапи наукового дослідження.

12. Робота з навчальною та науковою літературою.

13. Сутність наукових робіт (навчальний реферат, тези, наукова стаття курсова робота).

14. Курсові та дипломні роботи (структура, вимоги до написання та оформлення)

15. Методи наукового дослідження

16. Вимоги ВАК до бібліографічного оформлення літератури для наукових статей, рефератів, курсових та дипломних робіт

17. Засвоєння знань – як процес навчальної діяльності.

18. Етапи засвоєння знань

19. Рекомендації з підвищення працездатності студентів (сприйняття, переробка та накопичення знань; керування увагою; покращання пам’яті; рекомендації з підготовки до занять, контрольних робіт, екзаменів).

20. Конкурентоспроможність майбутнього фахівця як показник якості вузівської підготовки.

21. Складові «формули успіху» та кар’єри фахівця.

22. Розвиток творчого мислення.

23. Підготовка і проведення презентацій як основа для формування творчої особистості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]