Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУНІЦИПАЛЬНЕ_ПРАВО_РП__10-11.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
312.83 Кб
Скачать

Тема 2. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

План

 1. Поняття та основні принципи місцевого самоврядування.

 2. Система місцевого самоврядування.

 3. Співвідносність місцевого самоврядування з вертикаллю виконавчої влади та територіальною автономією.

 4. Гарантії місцевого самоврядування.

 5. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого

 6. Основні ознаки, які характеризують самоврядування територіальних громад і відрізняють його від державної влади.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняття місцевого самоврядування як його тлумачить Європейська хартія місцевого самоврядування.

 2. Які механізми здійснення місцевого самоврядування наведені у Хартії?

 3. Назвіть та проаналізуйте основні принципи місцевого самоврядування.

 4. Якщо проаналізувати норми Конституції України, чи вірним буде твердження, що місцеве самоврядування виступає одночасно як засада конституційного ладу України, специфічна форма народовладдя і право жителів певної територіальної одиниці на самостійне вирішення питань місцевого значення?

 5. Які ознаки притаманні місцевому самоврядуванню?

Завдання

I. Зобразіть схематично систему місцевого самоврядування України.

II. Проти кожного різновиду гарантій місцевого самоврядування вкажіть вірну його характеристику:

1) загальні;

2) конституційні;

3) організаційно-правові;

4) міжнародно-правові;

5) фінансово-економічні.

а) забезпечують організаційну та правову автономію територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

б) обумовленіособливостями соціально-політичного ладу, ступенем розвитку економіки, духовної сфери

в) визначаються Конституцією і присвячені безпосередньо принципом організації місцевого самоврядування;

г) спрямовані на додержання фінансової та економічної самостійності місцевого самоврядування;

д) декларовані у міжнародно-правових актах.

Література

1. Баймуратов М.О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: основні ознаки й особливості // Актуальні проблеми виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації". —К., 2003. - С.71-87.

2. Батанов О.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні // Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України, 2003. — С. 482-524.

3. Закон "Про місцеве самоврядування в Україні": Науково-практичний -коментар./ Ред. кол. В.Ф. Опришко, М.Ф. Веремчук, В.В. Медведчук. — К., 1999.

4. Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. — Вип.1-2. — К., 1993. — С. 68-73.

5. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові системи. — Алерта, 2005. - 144 с.

6. Корнієнко М. Місцеве самоврядування та "урядова вертикаль" // Місцеве самоврядування. — 1997. — № 3-4. - С. 37-41.

7. Кравченко В. Концепція місцевого самоврядування в Європейській хартії місцевого самоврядування та в Конституції України // Самостійність місцевих влад та розподіл повноважень між ними: організація місцевого самоврядування відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування: Матеріали міжнар. конф., м. Київ, 11-12 червня 2002 р. — К., 2002. — С. 198-206.

8. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. — К.: Атіка, 2003.-672 с.

9. Куйбіда В., Чушенко В. Система місцевого самоврядування України.// Вісник Української Академії державного управління. — 1998. — № 2. — С. 186-193.

10.Муніципальне право України / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф. Фрицького. -К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.. 11.Смирнова Т.С. Закріплення в Конституції України основоположних принципів місцевого самоврядування // Держава і право: Щорічник наук, праць молод, вчених. —К.: ІнЮре. - 1999. —Вил. 2. — Є. 128-134.

Законодавство

1. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. - Страсбург, 1986.

2. Конституція України 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. -№30.-Ст. 141.

3. Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята 26 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст. 43.

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

5. Закон України "Про столицю України — місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. - Ст. 79.

6. Указ Президента України "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" від 30 серпня 2001 р. № 749/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 36. - Ст. 1658.