Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛК 2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
317.89 Кб
Скачать

Тести до самоконтролю

1. У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Однак за допомогою специфічних ферментів пошкоджена ділянка молекули ДНК була відновлена. Як називається це явище?

а) реплікація

б) дуплікація

в) репарація

г) зворотна транскрипція

д) термінація

2. Правило Чаргаффа свідчить про рівне співвідношення пуринових та піримідинових азотистих основ, що входять до складу молекул ДНК будь-якого організму. Співвідношення між сумами комплементарних основ (А+Т)/(Г+Ц) свідчить про:

а) кількість білків, закодованих у ДНК

б) філогенетичні зв'язки організму

в) розміри молекули ДНК

г) видову належність організму

д) ступінь мутування

3. У хворого виявлене спадкове захворювання-пігментна ксеродерма. На шкірі утворилися злоякісні пухлини. У чому суть цієї хвороби?

а) порушується діяльність серцево-судинної системи

б) порушено світлову репарацію тимінових димерів

в) з великою частотою утворюються тимінові димери

г) часто відбувається метилювання пуринів

д) порушено обмін меланіну

4. Експресія генів є багатоступеневим процесом, у результаті чого інформація, закодована в ДНК, переводиться в послідовність амінокислот поліпептиду. Визначте, який із названих етапів не входить до цього процесу:

а) транскрипція

б) процесинг

в) сплайсинг

г) реплікація

д) трансляція

5. В ядрі клітини з молекули незрілої іРНК утворилася молекула зрілої іРНК, яка значно коротша, ніж незріла. Як називається сукупність етапів цього перетворення?

а) реплікація

б) процесинг

в) рекогніція

г) трансляція

д) термінація

6. Під час експериментального дослідження процесу реплікації геному E. coli були виявлені невеликі фрагменти заново синтезованої ДНК. За допомогою якого ферменту вони утворюють полінуклеотидний тяж?

а) ДНК-полімерази

б) ДНК-ази

в) ДНК-залежної РНК-полімерази

г) нуклеотидази

д) ДНК-лігази

7. Відповідно до моделі подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, було встановлено, що один із ланцюгів зберігається при реплікації, а другий синтезується комплементарно першому. Як називається цей спосіб реплікації?

а) консервативний

б) дисперсний

в) аналогічний

г) напівконсервативний

д) ідентичний

8. Які з досліджень послужили першим доказом провідної ролі ДНК у збереженні й передачі спадкової інформації?

а ) дослідження Моргана

б) дослідження Уотсона й Кріка

в) дослідження Гриффітса й Евері

г) дослідження Менделя

д) дослідження Жакобо й Моно

9. Синтез білка здійснюється на рибосомах із матриць іРНК, до яких транспортуються активовані амінокислоти. Яка РНК транспортує амінокислоти до рибосом?

а) інформаційна РНК

б) рибосомальна РНК

в) тРНК

г) зріла іРНК

д) про-мРНК

10. У процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізають інтрони й зшивають екзони (процесинг). Як називаються інформативні ділянки гена?

а) транскриптони

б) екзони

в) антикодони

г) інтрони

д) кодони

37

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.