Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зміст семінарських занять.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
38.53 Кб
Скачать

Додаткова література

1. Автократов В.Н.Теоретические проблемы отечественного архивоведения; Сост. Т.И.Хорхордина; РГГУ. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. -313с.

2. Архівні документи  // Хроніка 2000. -2002. -№ 47-48. - С. 25-111

3. Архівні установи України: Довідник/Авт.-укл. О.І.Алтухова, С.І.Андросов, Л.С.Анохіна та ін.; Держ. комітет архівів України; М-во культури і мистецтв України; НАH України та ін.. -К.: НБУ ім. В.І.Вернадського, 2000. -258с.

4. Буряк Г. Архіви - серце інформаційного поля // Урядовий кур'єр. -2005. -26 лютого. - С. 10

5. Делопроизводство и архивное дело: Термины и определения: ГОСТ 16487-83/Гос. комитет СССР по стандартизации ; Гос. комитет СССР по стандартизации. -Замість ГОСТ 16487-70; Введ. з 1985.01.01. -М.: Изд-во стандартов, 1987. -12 с.

6. Загорецька О. Термінологічний стандарт з діловодства та архівної справи // Секретарь-референт. -2005. -№ 9. - С. 9-11

7. Калакура Я. Архівіст третього тисячоліття // ААД. - Вип. І. - С. 37-45.

8. Ляхоцький В. На рубежі тисячоліть:здобутки та перспективи українського архівознавства // Пам'ять століть. - 1998. - № 5. - С. 90-98

9. Ляхоцький В. Національний архіний фонд - складова частина інформаційних ресурсів держави // Київська старовина. -2004. -№ 2. - С. 42 - 58

10. Матяш І. Український науково-дослідний інститут  архівної справи та документознавства: десятиліття діяльності //Вісник Книжкової палати. -2004. -№ 10. - С. 39-43

11. Новохатський К. Архів і особа: аспекти виміру // ААД. - Вип. І. - С. 8-12.

Принципи архівного опису: затв. спец. комісією станд. опису та Секретаріатом комісії МРА з стандартів опису в січні і лютому 1992 року // Національна архівна система „Архівна та рукописна Україна” . – Вип.. І. – с. 260-271

12. Санцевич А. В. Роль архівів у розвитку історичної науки на сучасному етапі. «Архіви України», 1988, № 3.

13. Старостин Е. Зарубежное архивововедение. - М.: Информ.-издательское агентство "Русский мир", 1997. - 330 с.

14. Студії з архівної справи та документознавства, т. 1—3. К., 199

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.