Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кримінальне право.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
101.38 Кб
Скачать
 1. Кримінальний Кодекс України – к.:Право,2001.

 2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, м.І. Хавронюка. — к.: Каннон, а.С.К.,2001.

 3. Антипенко В. Визначення відповідальності за тероризм // Право України. — 2003. — №5. — С.145-149.

 4. Антипенко В. Особливості міжнародно-правової класифікації об’єкта тероризму // Право України. — 2002. — №9. — С.137-140.

 5. Новикова Л.В. Фінансування тероризму: Загальні питання та підстави кримінальної відповідальності // Право і безпека. — 2005. — № 4’1. —С.78-80.

 6. Романюк Б., Коваленко В. Щодо кримінально-правового визначення поняття тероризму // Право України. — 2001. — №6. — С.70-75.

 7. Сав’юк О. Криміналістична класифікація терористичних актів // Право України. — 2004. — №5. — С.109-112.

Тема 13.Злочини проти громадського порядку та моральності.

План:

 1. Громадський порядок та моральність – як об’єкт кримінально-правової охорони.

 2. Загальна характеристика об’єктивної сторони злочинів проти громадського порядку та моральності.

 3. Суб’єкти злочинів.

 4. Загальна характеристика суб’єктивної сторони злочинів проти громадського порядку та моральності.

 5. Кваліфікуючі органи злочинів проти громадського порядку та моральності.

Статті:293, 294, 296, 298, 301, 302, 303, 304.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: „громадський порядок”, „масові заворушення”, „хуліганство”, „порнографічна продукція”, „місця розпусти і звідництва”, ”проституція”.

Література:

 1. Кримінальний Кодекс України – к.:Право,2001.

 2. Бондаренко Н.А., Дзюба В.Т. “Квалификация преступлений против общественного порядка и общественной безопасности.” Уч. пос. – К . 1990р.

 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, м.І. Хавронюка. — к.: Каннон, а.С.К.,2001.

Тема 14.Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інши злочини проти здоров’я населення.

План:

 1. Здоров’я населення – як об’єкт кримінально-правової охорони.

 2. Загальна характеристика об’єктивної сторони злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

 3. Суб’єкти злочинів.

 4. Загальна характеристика суб’єктивної сторони злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

 5. Кваліфікуючі органи злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Статті:305, 307, 310, 315, 317, 319,324.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: „наркотичні засоби”, психотропні речовини”, „прекурсори”, ”одурманюючі засоби”, „контрабанда”, „митний кордон”.

Література:

 1. Кримінальний Кодекс України – к.:Право,2001.

 2. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 6. — С.121-123.

 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, м.І. Хавронюка. — к.: Каннон, а.С.К.,2001.

 4. Расюк Е. Протидія відмиванню грошей від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів // Право України. — 2004. — №4. — С.97-91.

Тема 15. Загальна характеристика кримінального процесу (4 год.)

План:

 1. Джерела кримінально-процесуального права.

 2. Кримінальний процес: поняття, стадії.

 3. Загальна характеристика принципів кримінального процесу.

 4. Учасники кримінального судочинства, їх права і обов’язки.

 5. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

 6. Докази в кримінальному процесі.

 7. Провадження справ у суді першої інстанції: загальна характеристика.

 8. Розгляд справи за апеляцією.

 9. Касаційне провадження.

 10. Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

„кримінальний процес”, „принципи кримінального процесу”, „приводи і підстави до порушення кримінальної справи”, „докази”, „суд першої інстанції”, „апеляція”, „касація”, „виключне провадження”.

 1. Костін М. Поняття "доказування" у кримінальному процесі України// Право України.- 2004.- №1.- С.143-147.

 2. Малютін І. Правові проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України// Право України.- 2004.- №10.- С.79-81.

 3. Маляренко В. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення// Право України.- 2004.- №5.- С.3-13.

 4. Маляренко В. Становлення і розвиток кримінально-процесуального права на різних етапах історії України// Право України.- 2004.- №8.- С.3-7.

 5. Маляренко В. Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору// Право України.- 2004.- №4.- С. 3 - 10.

 6. Озерська А. Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства// Право України.- 2004.- №4.- С. 113 - 116.

 7. Озерський І. Реабілітація у кримінальному процесі// Право України.- 2004.- №5.- С.76-78.

 8. Орлов М. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином// Право України.- 2004.- №5.- С.68-72

 9. Прилуцький П. Проблема істини в теорії кримінального судочинства// Право України.- 2004.- №4.- С. 41 - 45.

 10. Савонюк Р. Щодо термінів і понять Кримінально-процесуального кодексу України// Право України.- 2004.- №2.- С.99-101.

Шморгун Т. Потерпілий як учасник кримінального процесу // Юридична Україна. — 2005. — №6. — С.63-67.

14

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.