Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

Щоб побудувати в Україні демократичну правову державу необхідно впровадити:

 • економічну, політичну та ідеологічну багатоманітність;

 • всеохоплюючу демократію;

 • чітке законодавче розмежування повноважень законодавчої, виконавчої та судової влади;

 • гарантовану соціальну захищеність населення;

 • економічну свобод кожної людини;

 • високий рівень правосвідомості громадян;

 • розвинуту правову систем, яка утверджує і гарантує юридичні права та свободи людини, громадянина, їхніх об'єднань.

Необхідною умовою побудови правової держави є ґрунтовна підготовка і ефективне проведення загальнодержавної адміністративної реформи. Державний апарат повинен бути чисельно оптимальним і укомплектованим високопрофесійними, гуманними, моральними, юридично освіченими державними службовцями.

Загальне поняття про громадянське суспільство

Громадянське суспільство – це суспільство, яке здатне протистояти державі, контролювати її діяльність. Це суспільство громадян із високим рівнем економічної, соціальної, політичної культури і моральних властивостей, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини; суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. Воно є механізмом соціальної взаємодії, що складається зі сфери особистого, різноманітних об'єднань, суспільних рухів і публічної комунікації. Іншими словами, громадянське суспільство – це суспільство, здатне зробити свою державу правовою.

Альтернативним може бути таке визначення: громадянське суспільство – це історична форма життєдіяльності людей, яка є сукупністю окремих відносин (економічних, соціальних, культурних, політичних, духовних) між вільними особами, що виникають у процесі їх діяльності для задоволення історично обумовлених особистих інтересів і потреб та адекватні досягнутому рівневі суспільного розвитку.

Для громадянського суспільства характерні наступні риси:

 • визнання людини, її прав і свобод найвищою суспільною цінністю;

 • пріоритет суспільства над державою, що є гарантом здійснення прав особистості;

 • подолання відчуження людини від засобів виробництва, знарядь праці і результатів своєї діяльності;

 • забезпечення економічної свободи громадян та їхніх об’єднань;

 • наявність плюралізму (різноманіття) в усіх сферах матеріального і духовного життя;

 • надійна система соціального захисту особистості;

 • ідеологічна, політична свобода особистості;

 • наявність демократичних інститутів і механізмів, що забезпечують кожній людині можливість активного впливу на державну політику;

 • рівноправність і захищеність усіх форм власності, насамперед приватної;

 • врахування і забезпечення різноманітних інтересів окремих осіб і соціальних груп.

Громадянське суспільство функціонує на принципах приватної власності; особистої свободи; справедливості; дотримання законів.

В Україні громадянське суспільство перебуває на стадії формування. Щоб створити справді громадянське суспільство, потрібно здійснити комплекс заходів щодо економічної свободи кожної людини, виховати повагу до законів. Без високого рівня правосвідомості громадянське суспільство неспроможне підпорядкувати своїй волі державний апарат.