Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
порівняльна педагогіка.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
829.95 Кб
Скачать

Література

Основна

1. Василюк А, Корсак К., Яковець Н. Нариси з порівняльної педагогіки.– Ніжин, 2002.– 120 с.

2. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. – Харків, 2000. – 120 с.

3. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: Навчальний посібник. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

4. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. – К.: ВІРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.

5. Порівняльна педагогіка: Навч. посібник / Упоряд. І.М.Богданова. – Одеса: ПДПУ, 2002. – 164 с.

6. Сбруєва АА. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2004. – 320 с.

Додаткова

1. Громовий В. Глобальна освіта й українська школа // Шлях освіти. – 1998.– № 1. – С.13 – 20.

2. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – 150 с.

3. Пріоритети розвитку освіти // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. – К.: Навчальна книга, 2003. – С.145 – 166.

4. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія. – К.: Вища школа, 1997. – 179 с.

5. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України /За ред. В.Зубка. – К.: КМА, 1999. – 290 с.

Тематика індивідуальних навчально-дослідницьких завдань з навчальної дисципліни “Порівняльна педагогіка“

 1. Глобалізаційні тенденції та їх вплив на розвиток освіти.

 2. Глобалізація та регіоналізація освіти.

 3. Соціальний попит на освіту в пострадянських країнах.

 4. Соціальний попит на освіту в розвинутих країнах світу.

 5. Суперечності і перспективи розвитку освітніх систем у сучасному світі.

 6. Міжнародні форми моніторингу якості освіти.

 7. Вища школа в Україні: реалії та перспективи.

 8. Європейський освітній простір.

 9. Стратегії впливу міжнародних організацій на розвиток національних освітніх систем.

 10. Реалізація соціально-прогресивних стратегій ЮНЕСКО в освітній сфері.

 11. Провідні шляхи розвитку системи середньої освіти в Україні.

 12. Традиційна система освіти та ідеї щодо її реорганізації.

 13. «Альтернативні школи» в системі середньої освіти.

 14. Оновлення змісту середньої освіти: зіставний аналіз.

 15. Модернізація вищої освіти України у контексті Болонського процесу.

 16. Герменевтично-орієнтований тип дошкільного виховання в Україні.

 17. Підготовка вчителя в Україні і за кордоном.

 18. Удосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів.

 19. Педагогічні технології у вищому навчальному закладі.

 20. Особистісно орієнтоване навчання у вищому навчальному закладі.

 21. Модернізація змісту освіти у вищому навчальному закладі.

 22. Рейтингова система оцінювання знань студентів.

 23. Дидактичні та рольові ігри у шкільній практиці.

 24. Прогностичні моделі розвитку освіти.

 25. Моделі європейської школи.

 26. Освітні моделі масової західної школи.

 27. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації у зарубіжних країнах.

 28. Зародження європейських освітніх організацій.

 29. Сучасні напрями досліджень у галузі порівняльної педагогіки.

 30. Роль та місце приватних закладів у сучасних освітніх системах.

 31. Німецька модель підготовки фахівців.

 32. Внесок С. Русової у розвиток порівняльній педагогіці.

 33. Міждисциплінарні дослідження у порівняльній педагогіці.

 34. Міжнародна взаємодія в освіті: організації та програми.

 35. Широке тло суспільних змін і освіта XXI ст.

 36. Порівняльна педагогіка в СРСР та Україні.

 37. Система виховних цінностей у сучасному шкільництві.

 38. Шляхи підвищення ефективності освіти в країнах світу.

 39. Сучасна триступенева вища освіта у світі, її характеристика.

 40. Конфесійна педагогіка.

 41. Міжнародна освітня програма TEMPUS.

 42. Герменевтично-орієнтований тип дошкільного виховання в Україні.

 43. Перші наукові досягнення у галузі порівняльної педагогіки.

 44. Міжнародна освітня програма ERASMUS.

 45. Порівняльна характеристика дошкільного виховання в Україні та Польші.

 46. Виникнення порівняльної педагогіки та її початкові теоретико-методологічні концепції.

 47. Міжнародна освітня програма (SOKRATES, COMENIUS).

 48. Загальна характеристика Ради Європи у контексті розвитку освіти.