Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КРаТ пример.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.1 Mб
Скачать

5 Розрахунок показників роботи конкурентів

На ринку, крім АТП-1, працюють ще чотири подібних підприємства – АТП-2, АТП-3, АТП-4, АТП-5, які конкурують з АТП-1.

Зробимо розрахунки техніко-експлуатаційних показників роботи на маршрутах для конкурентів, використовуючи їх характеристику з таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Характеристика конкурентів

Конкурент

Показники

Кількість автомобілів,

Асп, од

Середня

вантажність,

qн, т

АТП-2

8

7,5

АТП-3

5

15

АТП-4

8

6

АТП-5

9

7,67

Визначимо техніко-експлуатаційні показники для АТП-2, АТП-3, АТП-4 та АТП-5 з урахуванням того, що конкуренти обслуговують тих самих клієнтів, але всі маршрути маятникові із порожнім зворотнім пробігом. Розрахунки ТЕПів автомобілів підприємств-конкурентів наведено у табл.5.2.

Тариф за перевезення 1 т вантажу для конкурентів визначаємо за [5]. Наприклад, для АТП-2 він складає 1,05 від середньозваженого тарифу АТП-1

. (5.1)

ТАТП 2=1,05 ∙ 41,99 = 44,09 грн/т.

ТАТП-3=1,13 ∙ 41,99 = 47,45 грн/т.

ТАТП-4=1,2 ∙ 41,99 =50,39 грн/т.

ТАТП-5=1,09 ∙ 41,99 = 45,77 грн/т.

Таблиця 5.2 – Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів підприємств-конкурентів на маршрутах

АТП

Маршрут

Обсяг перевезення, т/рік

Обсяг перевезення, т/доб

Вантажний пробіг, км

Довжина маршруту, км

Коефіцієнт використання пробігу

Кількість їздок

Час навантаження-розвантаження

Технічна швидкість

Час оберту

Можлива кількість обертів

Скорегований час роботи на маршруті

Скорегований час роботи автомобіля в наряді

Потрібна кількість автомобілів

Експлуатаційна швидкість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

15360

64

3

6

0,5

1

0,93

25

1,17

7

8,19

8,36

2

5,13

2

930

4

7,5

15

0,5

1

0,93

25

1,53

5

7,65

8,15

1

9,8

3

11830

49

8,2

16,4

0,5

1

0,93

25

1,59

5

7,93

8,16

2

10,34

4

2720

11

9,3

18,6

0,5

1

0,93

25

1,67

5

8,37

8,70

1

11,11

5

4020

17

3,3

6,6

0,5

1

0,93

25

1,19

7

8,36

8,81

1

5,53

3

1

15360

64

3

6

0,5

1

1,53

25

1,77

5

8,85

9,04

2

3,39

2

930

4

7,5

15

0,5

1

1,53

25

2,13

4

8,52

9,07

1

7,04

3

11830

49

8,2

16,4

0,5

1

1,53

25

2,19

4

8,74

8,99

2

7,5

4

2720

11

9,3

18,6

0,5

1

1,53

25

2,27

4

9,10

9,46

1

8,18

5

4020

17

3,3

6,6

0,5

1

1,53

25

1,79

4

7,18

7,68

1

3,68

Продовження таблиці 5.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

1

15360

64

3

6

0,5

1

0,81

25

1,05

8

8,40

8,61

1

5,71

2

930

4

7,5

15

0,5

1

0,81

25

1,41

6

8,46

9,07

1

10,64

3

11830

49

8,2

16,4

0,5

1

0,81

25

1,47

5

7,33

7,61

1

11,19

4

2720

11

9,3

18,6

0,5

1

0,81

25

1,55

5

7,77

8,17

1

11,97

5

4020

17

3,3

6,6

0,5

1

0,81

25

1,07

7

7,52

8,07

1

6,15

5

1

15360

64

3

6

0,5

1

0,95

25

1,19

7

8,33

8,56

1

5,04

2

930

4

7,5

15

0,5

1

0,95

25

1,55

5

7,75

8,42

1

9,68

3

11830

49

8,2

16,4

0,5

1

0,95

25

1,61

5

8,03

8,34

1

10,21

4

2720

11

9,3

18,6

0,5

1

0,95

25

1,69

5

8,47

8,91

1

10,98

5

4020

17

3,3

6,6

0,5

1

0,95

25

1,21

7

8,50

9,11

1

5,44

Таблиця 5.3 – Cередні показники роботи підприємств

Показник

АТП-1

АТП-2

АТП-3

АТП-4

АТП-5

Середньозважений час роботи на маршруті

8,11

8,12

8,63

7,89

8,24

Середньозважений час навантаження-розвантаження

0,68

0,93

1,53

0,81

0,95

Середнььозваженна технічна швидкість

24,21

25

25

25

25

Середньозваженна довжина вантажного пробігу

9,71

5,39

5,39

5,39

5,39

Середня вантажність підприємства

6,24

7,5

15

6

7,67

Провізні можливості, т/рік

73662,75

55205,5

50903,5

47062,34

63519,3

Коефіцієнт приведення тарифу

1

1,05

1,13

1,2

1,09

Значення тарифу, грн/т

41,99

44,09

47,45

50,39

45,77

Доходи

1463771

1536977

1654107

1756595

1595542

Витрати на рекламу

73188,57

76848,9

82705,4

87829,77

79777,1

6 ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ НА РИНКУ

Визначаємо ємність ринку в тоннах та тонно-кілометрах:

(6.1)

(6.2)

Eq=15360+930+11830+2720+4020=34860т.

Визначаємо коефіцієнт охоплення ринку для сумарних провізних можливостей

(6.3)

290353,31 / 34860 = 8,33

Відповідно до значення Кор, яке перевищує одиницю, робимо висновок, що ринок є конкурентним.

Далі визначається розмір перебільшення пропозиції на ринку

, (6.4)

ΔWq=290353,31 – 34860 = 255493,31 т/рік,

Розраховуємо коефіцієнт привабливості АТП-1 за залежністю

, (6.5)

де Кпрj - часний коефіцієнт привабливості по наявності послуги.

, (6.6)

де КПj - показник якості послуги по клієнтурі, дані таблиці 1.3

j – додаткова послуга;

кількість балів при ранжируванні (В=5).

1 + 4,58/5 + 4,38/5 = 2,792

Для АТП-конкурентів приймаємо .

Розраховуємо коефіцієнт технологічності:

Кт=Wq/Eq. (6.7)

КтАТП-1=73662,75/34860 =2,11.

Визначаємо коефіцієнт конкурентноздатності по ціні послуги:

, (6.8)

де – середня ціна за послугу, грн/т, визначаємо як середньозважене значення (по параметру ):

(6.9)

(41,99∙73662,75+44,09∙55205,5+47,45∙50903,45+50,39∙47062,34+

+45,77∙63519,27)/290353,31 = 45,94 грн/т

КцАТП-1=45,94/41,99=1,09.

Розраховуємо коефіцієнт рекламних зусиль:

(6.10)

де – середні рекламні зусилля, грн:

(6.11)

(73188,57∙73662,75+76848,87∙55205,5+82705,35∙50903,45+

+87829,77∙47062,34+79777,11∙63519,27)/290353,31 = 79367,44 грн

73188,57/79367,44 = 0,922

Далі розраховуємо коефіцієнт конкурентоспроможності:

(6.12)

(2,7921,01∙2,111∙1,090,89∙0,9220,71)1/4 = 1,57

Розрахуємо частку ринку і-го підприємця Уі за залежністю:

(6.13)

= 1/(6,02/1,57 + )8,33/1,57 = 0,000233918

Розраховуємо балансувальний коефіцієнт:

(6.14)

1/0,000238148 = 4199,07

Ємність ринку, на котру може розраховувати підприємство, знаходимо за залежністю:

Ері=Yi·B·E. (6.15)

ЕрАТП-1=0,000233918 ∙ 4199,07 ∙ 34860 = 34240,83 т

Результати розрахунків зводимо у таблицю 6.1.

Таблиця 6.1 – Результати розрахунків показників конкурентоспроможності

Показник

АТП-1

АТП-2

АТП-3

АТП-4

АТП-5

Коефіцієнт технологічності

2,11

1,58

1,46

1,35

1,82

Коефіцієнт конкурентоздатності по ціні

1,09

1,04

0,97

0,91

1

Коефіцієнт рекламних зусиль

0,922

0,968

1,042

1,107

1,005

Коефіцієнт привабливості

2,792

1

1

1

1

Коефіцієнт конкуретоздатності

1,57

1,12

1,1

1,07

1,16

Умовна частка ринку

0,000234

1E-06

7,2E-07

4,04E-07

2,1E-06

Ємність ринку, т

34240,83

152,118

105,525

59,13735

302,347

ВИСНОВКИ

При виконанні курсової роботи були проведені розрахунки щодо можливостей АТП-1, яке виходить на ринок автотранспортних послуг. Виходячи з відомого комплекту обізнаності з урахуванням особистих вимог і можливостей, було сформовано комплект відбору. З урахуванням потреб клієнтів був розроблений комплекс послуг, що надає АТП-1.

Визначення коефіцієнту охоплення ринку Кор=8,33, значення якого вказує на наявність конкуренції на ринку.

Відповідно до проведеного аналізу показників роботи конкурентів конкурентоспроможність АТП-1 є найвищою так як має найбільше значення коефіцієнта конкурентноздатності Кк=1,57, що свідчить про вигідні позиції цього підприємства на ринку.

На основі даних про конкурентноздатність АТП1 було визначено ємність цільового ринку, на яку може розраховувати підприємство, а саме 34240,83 т на рік.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Санкт-Петербург. АО «Корона», «Литера Плюс», 1994. – 698с.

  2. Баркан Д.І. Маркетинг для всіх. – Л.: Редакційно-видавничий центр «Культ-інформ-прес» разом з фірмою «Людина», 1991. – 256с.

  3. Крамаренко І.Г. Організація комерційної роботи на автомобільному транспорті. – Харків, 2000. – 105с.

  4. Краткий автомобильный справочник/ А.Н. Понизовкин, В.М. Власко, М.Б. Ляликов и др.- М.:"Трансконсалтинг", НИИАТ,1994. - 779 с.

  5. Програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комерційна робота на автомобільному транспорті»

для студентів спеціальностей 7.100403 та 8.100403. Х.: ХНАДУ. – 2006.

  1. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні.– Київ: Державтотрансндіпроект, 1998. – 129с.

  2. Организация коммерческой работы на автомобильном транспорте / Под. Ред. Л.Б. Миротина.- М.: Брандес, 1997.-311 с.

  3. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М. Финансы и статистика, 1991.- 289 с.

Додаток Б

Анкета

 1. Скільки років Ви працюєте на ринку?

а) 1рік ; б) 2–3 роки; в) більше 3-х років.

 1. Автомобілі якої вантажності Вам потрібні?

а) до 2 т.; б) 2 – 4,5 т.; в) 4,5 – 7 т.; г) більше 7т.

 1. Чи потрібні Вам послуги в експедируванні вантажу?

а) так; б) ні.

 1. Чи необхідна Вам послуга страхування вантажу?

а) так; б) ні.

 1. Чи маєте Ви потребу в виконанні нами навантажувально-розвантажувальних робіт?

а) так; б) ні.

 1. Який термін запізнення доставки вантажу Ви припускаєте?

а) доставка just in time; б) 0,5 год; в) 1 год.

 1. Чи необхідна Вам інформація про місце знаходження Вашого вантажу під час перевезення?

а) так; б) ні.

 1. Чи Ви згодні перекласти на нас зобов’язання по оформленню необхідних документів?

а) так; б) ні.

9) Як часто Ви розраховуєте користуватися послугами нашого підприємства?

а) 4 рази на тиждень; б)2 рази на два тижні; в) 1 раз на тиждень.

Дякуємо Вам за участь у нашому анкетуванні

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]