Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК КМС нова іст част 1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
697.86 Кб
Скачать

Тема 9. Європа в роки наполеонівських воєн

Політична реакція в Англії. Реформи за “французьким взірцем” у німецьких землях, італійських державах та Іспанії. Національно-визвольний рух проти Наполеона. Похід Наполеона на Росію. Розгром наполеонівської Імперії. Значення наполеонівських воєн.

Тема 10. Національно-визвольний рух у країнах Америки

США в роки Французької революції та наполеонівських воєн. Країни Латинської Америки в колоніальний період. Національно-визвольний рух у країнах Латинської Америки. Революція 1791–1804 рр. на о. Гаїті. Війна іспанських колоній за незалежність(1810–1815 рр.).

4. Структура залікового кредиту

ТЕМА

Кількість годин

лекції

семінари

індивід. робота

самостійна робота

Змістовий модуль І.

Тема 1. Вступ. Предмет нової історії.

2

2

2

Тема 2. Основні тенденції розвитку країн Заходу у XVI-XVIIІ століттях.

2

-

2

Тема3.Європейський абсолютизм

2

-

2

Тема 4. Англія в XVII–XVIII століттях.

6

10

2

Тема 5. Німецькі держави XVII–XVIII століттях.

2

2

4

Тема 6. Іспанія наприкінці XVI–початку XІХ століття.

2

-

2

Змістовий модуль ІІ.

Тема 7. Європейське Просвітництво

2

-

4

Тема 8. Утворення Сполучених Штатів Америки.

4

6

4

Тема 9.Франція в другій половині ХVII – ХVIIІ століттях.

2

2

2

Тема 10. Французька революція ХVIIІст.

4

8

4

Тема 9. Західна Європа в період наполеонівських війн наприкінці XVIII століття.

-

2

4

Іспанська Америка XVII- XVIII століттях.

2

-

2

Італія в XVII- XVIII століттях

2

-

2

Нідерланди в XVII- XVIII століттях

-

-

2

Країни Скандинавії XVII- XVIII століттях

2

-

4

Всього годин

34

32

42

5. ТЕматика лекцій змістовий модуль 1

Тема 1. Вступ. Предмет нової історії (2 год.).

 1. Предмет, завдання і концепція курсу нової історії. Місце Нової історії в розвитку світової та європейської цивілізації.

 2. Проблеми періодизації предмету. Дискусія в сучасній історіографії про хронологічні рамки Нової історії.

 3. Історіографія та джерельна база нової історії.

Тема 2. Основні тенденції розвитку країн Заходу у XVI-XVIIІ століттях (2 год.)

 1. Економічний і соціальний розвиток Європи на середину XVI- XVIІІ століть. Типи аграрних відносин в Європі. Розвиток буржуазії.

 2. Особливості державно-політичного становища країн Заходу в період Нового часу.

 3. Духовний розвиток.

Тема 3.Європейський абсолютизм нового часу(2год.)

1.Поняття абсолютизму.

2.Основні риси абсолютизму.

3. Національні особливості абсолютизму.

Тема 4. Англія в XVII–XVIII століттях (6 год.)

Тема 4.1. Англійська буржуазна революція (4 год.).

 1. Особливості політичного і економічного розвитку Англії перед революцією. Реакційна політика перших Стюартів.

 2. Перша громадянська війна 1642 – 1643.

 3. Олівер Кромвель і його реформи в армії.

 4. Друга громадянська війна 1648. Страта Карла І.

 5. Сутність індепенденської республіки.(1649 – 1653). Протекторат Кромвеля.

 6. Реставрація монархії.

 7. Значення та історіографія англійської буржуазної революції.