Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Біржове право. Зубатенко О.М. КЛ. 2012. (укр.мо...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Тема 1 Сутність, поняття та цілі біржової діяльності

1.1 Загальні положення про біржову діяльність. Її поняття, цілі та ознаки

Стабільне та ефективне функціонування державних органів і установ, розвиток суверенної держави загалом залежать від ста­ну економічної системи країни, її сталості та надійності. Без такої системи не можливе успішне здійснення державних соціальних, політико-правових, екологічних й інших програм і проектів. Саме тому вдосконалення вітчизняного біржового ринку та фор­мування механізму регулювання відносин, що виникають у сфе­рі біржової діяльності, є необхідною умовою успіху економічних перетворень, що відбуваються в країні.

Біржова діяльність – це специфічна форма організації торгівлі в умовах розвинутої ринкової економіки. Побудова в Україні ринкової системи господарювання визначила виникнення і поступове становлення різних видів біржової діяльності. Формування біржового ринку в Україні стимулює розвиток економіки в цілому, забезпечуючи входження країни в систему міжнародних економічних відносин.

На законодавчому рівні в Україні поняття «біржова діяльність» не визначене.

Господарський кодекс України (далі - ГК України) у параграфі 4 «Біржова торгівля» містить статтю 278 «Торговельно-біржова діяльність», в якій визначається її мета, хоча тлумачення цього терміну не надається.

В інших нормативних актах, коли мова йдеться про діяльність такого специфічного суб’єкта ринкових відносин, як біржа, використовуються терміни «діяльність товарної біржі», «діяльність фондової біржі» Вчені, зокрема Ю.О. Моісеєв, з огляду на історичні традиції, різні точки зору сформовані в науковій літературі й законодавстві, вважають за можливе розглядати поняття «тоговельно-біржова діяльність» та «діяльність товарної біржі» тотожні1.

Особливістю біржової діяльності є те, що вона здійснюється спеціально утвореними господарськими організаціями – біржами.

Так, ст. 278 ГК України передбачено, що торговельно-біржова діяльність здійснюється – товарними біржами.

Що стосується фондової біржі, то зі змісту ст. 360 ГК України та п. п. 1, 2 ст. 20 Закону України від 23.02.2006 року «Про цінні папери та фондовий ринок» випливає, що вона утворюється для забезпечення функціонування ринку цінних паперів (п. 1 ст. 360 ГК України) та виступає організатором торгівлі на фондовому ринку (п. п. 1, 2 ст. 20 Закону України від 23.02.2006 року «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Метою здійснення торгово-біржової діяльності є ор­ганізація й регулювання торгівлі, шляхом надання послуг суб'єктам господарювання в здійсненні ними торгівельних операцій, спеціально створеною господарською організацією – товарною біржею (ст. 278 ГК України), а діяльність фондової біржі спрямовується виключно на організацію укладення угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних. При цьому вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції дипозитарію. (ч. 3 ст. 360 ГК України).

Саме така постановка мети в зазначених нормативно-правових актах, є підставою для того, щоб розглядати біржову діяльність як певний вид господарської діяльності, призначений для досягнення конкретного соціально значимо­го результату.

Такий результат виражається в створенні товарною та фондовою біржами певних умов для організованої торгівлі майном (у тому числі цінними паперами як специфічним видом майна), які дозволяють задовольнити економічні інтереси суб'єктів господарювання, які беруть участь у біржовій торгівлі.

Насамперед діяльність біржі дає можливість отримувати високі прибутки учасникам біржової торгівлі при скороченні власних витрат під час купівлі або продажу продукції на біржових торгах.

Разом з тим, біржова діяльність в Україні не може біти спрямована на одержання прибутку, тобто має некомерційний характер.

Такий висновок можна зробити з аналізу положень Законів України «Про товарну біржу» (ст. 1), «Про цінні папери та фондовий ринок» (ч.2. п.1 ст. 21) та відповідних статей ГК України (ст. ст. 278, 360).

Для біржової діяльності, як виду господарської діяльності, характерний ряд ознак:

- по-перше, вона здійснюється спеціально створеним суб’єктом господарювання – біржею (товарною або фондовою);

- по-друге, носить некомерційний характер;

- по-третє, має на меті організацію й регулювання біржової торгівлі;

- по-четверте, зміст біржової діяльності складають біржові послуги, які надаються суб’єктам господарювання при здійсненні ними торговельних операцій.

Вказане свідчить, що біржова діяльність є некомерційною господарською діяльністю основною метою якої є організація та проведення торгів на біржі й укладення за результатами торгів біржових угод, а також надання за плату, пов’язаних з основною діяльністю, послуг (крім комерційного посередництва).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.