Скачиваний:
4
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
373.76 Кб
Скачать

II. Частина 2

Оцінити хімічну обстановку на промисловому об'єкті внаслідок аварійного розливу НХР на хімічному заводі.

2.1 Виконати

2.1.1 Спрогнозувати хімічну обстановку на промисловому об'єкті при зруйнуванні технологічної лінії з НХР на хімзаводі:

- визначити глибину розповсюдження хмари зараженого повітря табличним методом;

- визначити час вражаючої дії (час випаровування) НХР;

- визначити час підходу зараженого повітря до об'єкту;

- визначити можливі втрати робітників та службовців підприємства від впливу НХР;

- зробити висновки із оцінки хімічної обстановки та надати свої пропозиції щодо захисту персоналу.

2.2 Вихідні дані

Виписати із примітки 2 вихідні дані свого варіанту завдання:

- в технологічній лінії хімзаводу використовується НХР типу____________,

в кількості, Qо_____т.;

- відстань від підприємства до хімзаводу, S =______ км.;

- чисельність робочої зміни, М______чол.;

- забезпеченість персоналу об'єкту протигазами складає______%;

- метеоумови:

- температура повітря, t° =______°С;

- швидкість вітру, V =______м/с;

- ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП)__________;

- напрямок середнього повітря -від хімзаводу до промислового об'єкту

2.3 Рішення

1. Згідно з таблицями 2.1 ... 2.3 знаходимо глибину зони зараження НХР типу.

Якщо кількості НХР, що визначена в вихідних даних, в таблицях немає, то глибина розповсюдження хмари зараженого повітря знаходиться шляхом інтерполяції значення глибини, що ближче до Qо.

Наприклад: Qо = 56 т.; По таблиці 2.2: для Qo = 50 т. Г = 9,15 км.

V = 3 м/с; для Qо = 70т Г= 10,5 км.

t° = 0 °С;

ізотермія.

Тоді Г = 9,15 + (10,5-9,15)/(70-50)*(56-50) = 9,65 км.

2. Підприємство попадає у зону зараження НХР, якщо

Г>S

3. Визначаємо час підходу хмари зараженого повітря до об'єкту, Тп:

Тп = S/Vпер, год.

де: Vпер - швидкість переносу переднього фронту зараженого повітря, км/год., знаходиться по таблиці 2.5.

4. Визначаємо час випаровування НХР згідно з таблицею 2.4.

5. Можливі втрати робітників і службовців об'єкту від впливу НХР визначаються по формулі:

Во = М * В% - загальні втрати людей;

де: - М - чисельність робочої зміни, чол. (див. примітку 2);

- В% - можливі втрати людей в залежності від умов перебування (в будинках, на відкритій місцевості) і забезпеченості протигазами (313%) знаходиться із таблиці 1.

Таблиця 1. Можливі втрати робітників, службовців і населення від впливу

НХР в осередках ураження (Во), %.

умови перебування людей

без

протигазів

забезпеченість людей протигазами 313%

20

ЗО

40

50

60

70

80

90

100

на відкритій місцевості

90-100

75

65

58

50

40

35

25

18

10

в простих укриттях,

будівлях

50

40

35

З0

27

22

18

і

14

9

4

Визначається структура втрат людей по ступеню ураження людей.

Примітка: орієнтована структура втрат людей в осередках ураження складає: в легкому ступені, Вл - 25%, в середньому і важкому ступенях, Всер - 40% (з виходом із ладу не менш ніж на 2-3 тижні і з потребою в госпіталізації), зі смертельними випадками, Всм - 35%.

6. Зробити висновки та надати пропозиції по хімічному захисту персоналу

об' єкту.

Висновки та пропозиції

1. При руйнуванні технологічної НХР типу ____промисловий об’єкт потрапляє в зону хімічного зараження.

- глибина зони хімічного зараження Г =______км.;

- час випаровування НХР Твип =______год.;

- заражена хмара надійде до об' єкту через Тп = ___год.;

- можливі втрати персоналу підприємства внаслідок ураження НХР при ______% забезпеченості протигазами складають:

В0 =_________чол.; Вл =_________чол.; Всер =_______чол.; Всм =____чол.

2. Пропозиції.

- підготовка персоналу об'єкту і населення до дії по сигналу "Увага всім!";

- своєчасне оповіщення персоналу об'єкту і населення про загрозу ураження НХР;

- оперативна оцінка хімічної обстановки;

- готовність уповноважених органів цивільного захисту до евакуації людей із осередків ураження;

- своєчасна медична допомога ураженим.

Підпис студента____________________

ПРИМІТКА 1

№ варіанту

tав

год,хв

t/вип

год,хв

Ро

мЗв/год

Кпосл

tp

год

Дуст

мЗв

1

4,00

8,20

1,5

10

6

0,5

2

4,20

8,30

1,4

9

7

0,5

3

4,15

8,20

1,3

8

8

0,5

4

4,20

8,35

1,2

7

9

0,5

5

4,35

8,50

1,1

6

10

0,5

6

4,40

8,15

1,0

7

9

0,5

7

4,45

8.40

0,9

6

8

0,5

8

3,00

8,20

0,8

8

7

0,5

9

3,15

8,10

1,2

9

6

0,5

10

3,40

8,20

1,2

10

7

0,5

11

3,40

8,35

0,9

9

8

0,5

12

3,15

8,40

0,8

7

9

0,5

13

3,40

8,50

0,9

8

10

0,5

14

3,05

8,20

1,0

6

9

0,5

15

3,10

8,15

1,1

9

8

0,5

16

3,20

8,20

1,2

8

7

0,5

17

3,40

8,35

1,3

7

6

0,5

18

3,50

8,40

1,4

6

7

0,5

19

3,10

8,45

1,5

10

8

0,5

20

4,05

9,20

1,3

7

9

0,5

21

5,30

9,50

1,3

7

10

0,5

22

5,50

9,45

1,2

9

9

0,5

23

5,20

9,30

1,4

6

8

0,5

24

5,00

9,25

1,3

9

7

0,5

25

5,10

9,30

1,4

8

6

0,5

26

5,15

9,30

0,9

7

7

0,5

27

5,35

9,20

0,8

7

8

0,5

28

5,30

9,40

0,7

7

9

0,5

29

5,45

9,00

0.9

10

10

0,5

30

5,10

8,00

0,7

7

9

0,5

Примітка: в розрахунках хвилини необхідно перевести в години

Примітка №2

№ варіанта

Qо,

т

Тип НХР

Т,

°С

S,

км

М,

чол..

3 13%

V,

м/с

свсп

1

40

Хлор

20

40

400

100

1

Інверсія

2

56

Хлор

-20

5

450

90

2

Ізотермія

3

45

Хлор

0

3

460

20

3

Конвекція

4

55

Хлор

0

17

410

80

1

Ізотермія

5

36

Аміак

20

20

500

ЗО

2

Інверсія

6

25

Аміак

20

0,5

510

70

3

Конвекція

7

26

Аміак

-20

1,2

520

40

1

Ізотермія

8

35

Аміак

20

0,5

530

60

2

Конвекція

9

60

Хлор

0

6

420

зо

3

Ізотермія

10

65

Хлор

0

17

440

50

3

Інверсія

11

76

Хлор

20

17

450

20

2

Інверсія

12

75

Хлор

-20

10

470

50

1

Конвекція

13

16

Аміак

-20

0,5

470

60

2

Ізотермія

14

15

Аміак

20

0,5

480

70

3

Ізотермія

15

22

Аміак

0

2,5

490

50

1

Інверсія

16

40

Хлор

20

5

395

80

1

Конвекція

17

42

Хлор

0

6

390

40

2

Ізотермія

18

47

Хлор

-20

6

800

90

3

Ізотермія

19

43

Хлор

-20

2,8

750

30

3

Конвекція

20

49

Хлор

20

15

710

100

2

Інверсія

21

22

Аміак

0

2,1

715

90

1

Інверсія

22

33

Аміак

0

0,8

720

100

2

Конвекція

23

24

Аміак

-20

1,0

725

80

1

Ізотермія

24

27

Аміак

20

1,0

600

90

3

Ізотермія

25

75

Хлор

20

18

610

100

1

Ізотермія

26

80

Хлор

0

14

620

70

3

Інверсія

27

85

Хлор

-20

5,5

630

50

2

Ізотермія

28

90

Хлор

20

40

640

40

1

Інверсія

29

85

Хлор

0

5,8

650

20

2

Ізотермія

30

60

Хлор

-20

4,9

720

80

3

Конвекція

Таблиця 2.1 - Глибина розповсюдження хмари повітря, зараженого НХР, при аваріях на ХНО та транспорті, км (Г).

Інверсія

Кількість НХР т

Темпер повітря,

t, oC

Хлор

Аміак

Швидкість вітру,

V, м/с

1

2

3

1

2

3

10

-20

17,7

10,1

7,90

2,30

1,50

1,20

0

18,5

10,7

8,30

2,45

1,55

130

20

19,3

11,5

8,60

2,65

1,75

1,45

20

-20

27,1

15,7

11,8

3,80

2,35

1,90

0

28,3

16,1

123

4,05

2,55

2,05

20

29,7

17,2

12,9

4,30

2,70

2,15

ЗО

-20

35,0

20,1

15,0

4,90

3,05

2,40

0

36,7

21,0

1 5,7

5,25

3,25

2,60

20

38,5

22,0

16,4

5,45

3,40

2,70

50

-20

48,2

27,3

20,3

6,60

4,05

3,20

0

50,4

28,6

21,2

6,85

4,20

3,30

20

52,4

30,0

22,1

7,20

4,40

3,45

70

-20

59,0

33,7

24,8

8,10

4,95

3,85

0

62,6

35,2

25,9

8,43

5,15

4,00

20

65,6

36,3

27,1

8,90

5,45

4,20

100

-20

75,7

41,9

30,8

10,2

6,20

4,75

0

78,7

43,8

32,1

10,8

6,50

5,00

20

82,2

45,9

33,7

11,3

6,75

5,20

Таблиця 2.2 - Глибина розповсюдження хмари повітря, зараженого НХР, при аваріях на ХНО та транспорті Г, км.

Ізотермія

КІЛЬКІСТЬ

НХР

температура повітря

t, °С

хлор

аміак

швидкість вітру V, м/с

1

2

3

1

2

-3

10

-20

7,10

4,35

3,40

1,15

0,80

0,65

0

7,15

4,50

3,50

1,25

0,85

0,70

20

7,80

4,75

3,70

1,30

0,90

0,75

20

-20

11,00

6,45

5,35

1,45

1,00

0,90

0

11,60

6,75

5,55

1,50

1,10

0,90

20

12,10

7,10

5,70

1,60

1,35

0,95

30

-20

14,20

8,32

6,40

1,80

1,25

1,00

0

14,60

8,74

6,70

1,85

1,30

1,10

20

15,50

9,15

6,95

2,05

1,40

1,20

50

-20

19,50

11,30

8,80

2,60

1,70

1,35

0

20,50

11,50

9,15

2,75

1,80

1,45

20

21,10

12,40

10,00

3,00

1,95

1,60

70

-20

23,50

13,50

10,40

3,55

2,25

1,80

0

24,50

14,30

10,50

3,70

2,35

1,90

20

26,00

15,10

11,30

3,85

2,40

1,95

100

-20

29,50

17,10

12,90

4,10

2,60

2,05

0

30,50

17,50

13,40

4,45

2,80

2,25

20

32,50

18,70

14,00

4,60

2,90

2,35

Таблиця 2.3 - Глибина розповсюдження хмари повітря, зараженого НХР, при аваріях на ХНО та транспорті Г, км .

Конвекція

Кількість НХР т, Qо

Темпер повітря, t ,оС

Хлор

Аміак

Швидкість вітру, V, м/с

1

2

3

1

2

3

10

-20

3,80

2,30

1,80

0

4,05

2,55

2,05

0.5

0,5

20

4,25

2,70

2,20

20

-20

5,80

3,55

2,80

0

6,05

3,75

2,50

20

6,35

3,90

2,65

0,60

0,5

0,5

ЗО

-20

7,30

4,45

3,45

0,95

0,65

0,5

0

4,60

4,65

3,60

1,05

0,80

0,65

20

8,00

4,85

3,80

1,10

0,90

0,70

50

-20

10,2

6,10

4,75

1,40

0,95

0,75

0

10,7

6,40

4,95

1,45

1,00

0,80

20

11,2

6,70

5,20

1,50

1,05

0,85

70

-20

12,4

7,40

5,70

1,60

1,10

0,90

0

13,0

7,80

5,95

1,70

1,20

0,95

20

13,7

8,15

6,20

1,80

1,25

1,00

100

-20

15,4

9,10

7,00

2,10

130

1,10

0

16,1

9,50

7,25

2,20

1,40

1,20

20

16,8

9,90

7,50

2,30

1,50

1,25

Таблиця 2.4 - Час випаровування НХР, Твип, год

Вид НХР

Характер розливу

Швидкість вітру V м/с

"вільно"

"обваловка"

h = 3 м

"піддон"

h=1м

Температура повітря , t o C

-20

0

20

-20

0

20

-20

0

20

1

1

1,50

23,9

83,7

Хлор

2

1,17

18,0

62,9

3

0,90

14,3

50,1

2

Аміак

1

1,40

21,0

76.3

2

1,05

16,4

57,4

3

0,82

13,1

45,7

Таблиця 2.5 - Швидкість переносу переднього фронту зараженого повітря в

залежності від швидкості Vпер , км/год

Швидкість вітру V, м/с

1

2

3

Швидкість переносу Vпер,

км/год

Інверсія

5

10

16

Ізотермія

6

12

18

Конвекція

7

14

21

З Список літератури

1. А. І. Губський Цивільна оборона. К.: „Освіта", 1995-216с.

2. М. І. Стеблюк Цивільна оборона. К.: „Знання-Прес", 2003-445с.

3. Б. М. Лапін Безпека життєдіяльності людини. Л.: „Афіша", 2002-186с.

4. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті: К., 2001-ЗЗс.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Безпека життєдіяльності» на тему: «Оцінка радіаційної та хімічної обстановки на промисловому підприємстві» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Укладач: Шевченко Юрій Михайлович, викладач.

Підписано до друку__________2006

Формат______Обсяг_______д.арк.

Тираж_______екз_____Замовлення____

Соседние файлы в папке Оцінка радіаційної та хімічної безпеки