Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу 63-128йо.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
259.29 Кб
Скачать

94. Правови Акти Президента України.

Акти Президента видані з питань призначення глав дипломатичних представництв України в інших держа­вах і при міжнародних організаціях; керівництва діяльністю Ради національної безпеки і оборони України; введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення у разі необхідності окремих місцевостей України зонами надзви­чайної екологічної ситуації; утворення судів скріплюються підпи­сами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

Указ - це правовий акт глави держави, який вилається з найваж­ливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний ха­рактер). Нормативні укази стосуються до невизначеного кола фізичних та юридичних осіб, мають довгострокову дію. Ненорма­тивні укази мають індивідуальне значення.

Указами Президента України оформляються: нормативні акти Президента України, тобто акти, розрахова­ні на постійну чи багаторазову дію; рішення Президента України щодо призначення та звільнен­ня з посад керівників відповідних державних органів, установ та організацій; скасування актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій; нагородження державними нагородами, присвоєння почес­них звань України; присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів, інших вищих спеціальних звань і класних чинів; встановлення президентських відзнак і нагородження ними; прийняття до громадянства України і припинення громадян­ства України, надання притулку; помилування; тлумачення прийнятих Президентом України актів.

Розпорядження- ненормативний акт глави держави, який має індивідуальний організаційний характер. Розпорядженнями Президента України оформляються: доручення Кабінету Міністрів України міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади; рішення з оперативних, організаційних і кадрових питань, а також із питань роботи Секретаріату Президента України; призначення представників від України для участі в роботі міжнародних форумів, у переговорах із представниками (делегація­ми) іноземних держав.

95. Правовий статус организацийних та допомижних органив Органив при Президентові України.

З метою забезпечення здійснення повноважень глави держави Президент України утворює постійно діючий допоміжний орган - Секретаріат Президента України. Це відповідає положенням п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України.

Секретаріат не являє собою органу державної влади; до його функцій входить створення необхідних умов, без яких неможливі здійснення повноважень глави держави, його зв'язок з іншими ор­ганами державної влади та органами місцевого самоврядування.

До складу Секретаріату входять:

Глава Секретаріату Президента України1, Перший заступник Глави Секретаріату Президента України, заступники Глави Сек­ретаріату Президента України; Представник Президента України у Верховній Раді України, Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Представник Президента України у Конституційному Суді України;

Прес-секретар Президента України;

Офіс Президента України, головні служби, служби, Режимно-секретний відділ, які є самостійними структурними підрозділами Секретаріату.

Глава Секретаріату Президента України, Перший заступник Глави Секретаріату Президента України, заступники Глави Секре­таріату Президента України, Представник Президента України у Верховній Раді України, Представник Президента України у Кабі­неті Міністрів України, Представник Президента України у Кон­ституційному Суді України, Прес-секретар Президента України, радники, помічники, референти Президента України призначають­ся на посади і звільняються з посад Президентом України. Інші працівники Секретаріату призначаються на посади та звільняють­ся з посад Главою Секретаріату Президента України.

96?

97?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.