Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekonomika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
823.81 Кб
Скачать

89. Міжнародні економічні відносини та ь основні форми.

Міжнародні економічні відносний (МЕВ) - це матеріальна основа мирного співіснування, спілкування І взаємопереплетеиня Інтересів різних держав МЕВ — це сукупність міжнародних економічних зв'язків, що формуються гад впливом розвитку продуктивних сил. економічного устрою, політичної орієнтації країн та Інших чинників

Характер сукупності МЕВ, що відбиває всі фази суспільного виробництва, визначається характером виробничих відносин усередині того чи Іншого суспільства Точу МЕВ е похідними, перенесеними на міжнародну, міждержавну арену економічними відносинами певного суспільства Взаємовідносини мш різними націями складаються залежно від рівня розвитку продуктивних сил, поділу пращ та внутрішніх

ВІДНОСИН

Отже МЕВ мають два аспекти По-перше, кількісну характеристику яка віддзеркалюється у показниках об'єктів зовнішньої торгівлі, Іноземних Інвестицій курсів валют тощо По-друге, — це якісна характеристика, яка відбивається в сощально-еконотчшй природі зовнішньоекономічних зв'язків як міжнародних виробничих відно­син МЕВ — це внутрішні виробничі відносини, винесені за національні межі Сьогодні в світі налічують три різновиди їх. між країнами з розвиненими ринковими відносинами мгж країнами, що розвиваються, та між країнами з перехідною економікою До пере­хідних МЕВ належать зв'язки між країнами розвиненої ринкової економіки та країнами, що розвиваються; мгж першими та країнами перехідної економіки; між останніми та країнами, що розвиваються

МЕВ як глобальні відносини втілюються в життя через три рівні макро мето та мікро

Макрорівень виявляється у міждержавних економічних відносинах, яи визначають І забезпечують в сьогоднішньому світі загальні умови розвитку МЕВ на всіх рівнях

Меторівень — це економічні зв'язки між регіонами, містами тощо окремих країн та на міжгалузевому рівні

Мікрорівень МЕВ являє собою зовнішньоекономічну діяльність підприємств фірм При цьому важливим суб'єктом МЕВ стали транснаціональні корпорації (ТНК) що поєднують у своїй дальності завдяки їхній організащйно-економічшй структурі усі рівні МЕВ

У сучасних умовах Інтернаціоналізації господарського життя МЕВ виступають в різноманітних формах, що Історично виникли у різні часи, проте нині усі наповнені сьогоденним змістом, виповідають теперішнім потребам світогосподарського спілкування По-перше, МЕВ поділяються на три основні групи традиційні стратегічні та перехідні до стратегічних До традиційних, що виникли в глибоку давнину, належать різноманітні форми обміну у вигляді міжнародної торгівлі, що нині наповнені новими різновидами та виявами Стратегічними, за якими майбутнє розвитку світогоспо-дарських зв'язків в умовах транснащоналізащї виробництва, є виробничо-швестищйю зв'язки у формі спеціалізації та кооперування безпосередньо виробництва Перехідними до стратегічних формами МЕВ стали вивіз капіталу та міжнародна Інвестиційна діяль­ність, міжнародна міграція робочої сили, науково-технічні зв'язки, міжнародні валютні відносшш Останні обслуговують розвиток усіх груп МЕВ Особливе місце серед форм МЕВ займає регіональна економічна Інтеграція як синтезована форма, що може поєднувати у собі усі три групи з наголосом на внробничо-швеспщійні МЕВ Нарешті, специфічною формою МЕВ иа набуває все більшого розвитку сьогодні, є міжнародний туризм, специфік, якого полягає в тону що в ньому поряд з економічними чинниками діють Історико-культуріп. психологічні та ш

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]