Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Організаційний розділ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
192.19 Кб
Скачать

3.2.2 Розрахунок додаткової заробітної плати робітників

Розрахунок доплат та надбавок Доплата бригадирам за керівництво бригадою : Вбр = ( Ф осн * 03%) / ЮО; Ббр = (444448 * 0,3%) / Ю0 = 133334

Доплата за шкідливі умови праці:

Эшк.ум = ( Ф осн * 0,5%) /100 ; Б шк.ум =(444448 * 0, 5) / 100 = 2222.24

Доплата за пільгові години за скорочений робочий день: Бп.п = ( Ф осн * 0,15%) / 100; Бп.п = (444448 * 0,15) /100 = 666.67 Доплата за навчання учнів на виробництві, керівництво практикою: Бн.уч = (Ф осн * 0,2%) / 100 ; Б н.уч = (444448 * 0,2) / 100 = 888.89

Оплата за відпустку по навчанню :

О уч.от = ( Ф осн * 0,15%) / 100 ; О уч.от = (444448 * 0,15) / 100 = 666.67

Доплата за виконання громадських та державних обов'язків :

Бгром.обов = ( Ф оси * 0,3%) /100 ; Б гром.обов = (444448 * 0,3) / 100 = 1333.34

Премії відрядникам робітникам за виконання виробничих завдань: П відр = ( Ф оси * 15) /100 = П відр = (444448 * 15) /100 = 66667.2

Оплата профспілкових відпусток розраховується виходячи з тривалості відпустки в даному кварталі та середньоденної зарплати.

Для розрахунку середньої зарплати сумуємо загальний основний фонд заробітної плати та всі доплати, що встановлені трудовим законодавством та розраховані вище :

Ф осн.допл = Ф осн + Д бр + Дшк.ум + Д п.ч + Д нав.уч + О уч + Д гром.об;

Ф осн.допл = 444448+1333.34+2222.24+666.67+888.89+666.67+1333.34 = =459559.15

З ср.д = Ф осн.допл / Др; Зср.д =459559.15 / 56 = 8206.41

Оплата профспілкових відпусток розраховується за формулою :

О пр.від = 3 ср.д * Д від ; О пр.від = 8206.41 * 6 = 49238.48

Фонд доплат дорівнює:

Ф дол. = Д бр + Д шк.умов+Д п.ч+Д навч.уч+ Д уч + Д гром.об + Д від;

Ф доп = 1333.34+2222.24+666.67+888.89+666.67+1333.34 +49238.48 = 56349.63

Розрахунок преміальних витрат

Розрахунок премії робітникам за підсумки роботи за розрахунковий період:

П під = ( Фосн * %) /100 ; П під = ( 401632 * 40) / 100 = 160652.8

Розрахунок премії робітникам за економію матеріальних ресурсів(для розкрійної дільниці):

П ек = (Ф осн * %)/100; Пек= (401632*3)/100= 12048.96 Фонд додаткової зарплати дорівнює сумі:

Ф дод = Ф доп +П під + П ек; Ф дод = 56349.63 + 160652.8 + 12048.96 = 229051.39

3.2.3. Розрахунок фонду оплати праці робітників.

Фопл.робіт. = Фосн. + Фдод.

Фопл.робіт. = 401632+229051.39=630683.39грн.

3.2.4. Штати та розрахунок фонду оплати праці керівників, службовців.

Штати керівників, службовців та їх посадові оклади беруться за даними підприємства з урахуванням проектуємої структури управління та посадових окладів, які встановлюються за штатним розписом.

Розрахунок фонду оплати праці керівникам та службовцям проводиться в таблиці № 8

Розрахунок премії за виконання службових обов'язків в розмірі 50% від основної заробітної плати :

Зкв.* 50%

Пслуж. об. = —— ;

у 100

94950 * 50% Пслуж. об. = = 47475 грн.

Фонд оплати всіх працюючих

Фопл. прац. = Фопл. робіт. +Фопл. служ. Фопл.прац. = 630683.39 4- 94950 = 725633.39 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.