Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відп на пит дифер.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
142.34 Кб
Скачать

Диф. Ψ 57. Предмет, завдання пс.Статі. Відмінності в психології та соц-х ролях чоловіків і жінок.

Гендерна пс. – розділ пс., в якому вивч-ся закономірності поведінки л-ни у суп-ві, визначені її біол.-ю статтю, соц.статтю (гендером) та їх співвіднош-м.

Бути в суспільстві чоловіком чи жінкою означає означає виконувати ті чи інші запропоновані нам гендерні ролі.

Гендерні ролісукупність очікуваних взірців поведінки для чоло­віків і жінок. Гендер створюється (конструюється) суспільством як соціальна модель жінок і чоловіків, що визначає їхню поведінку і роль у суспільстві та його інститутах (родині, політичній структурі, економіці, культурі, освіті та ін.).

 • обираючи заняття, чол. цікавиться предметним змістом діяльності, жінка надає більшого значення емоційному клімату, міжособ-м взаєминам;

 • хлопчики більше цікавляться точними науками і технікою, дівчатка — мистецтвом і гуманітарними пред­метами;

 • чол стиль спілкування є активнішим, пред­метнішим, змагальнішим і конфліктнішим, ніж жіночий;

 • для чол зміст спільної діяльності важливіший за індивідуальну симпатію до партнерів по спілкуванню, для жінок — навпаки;

 • чол більш схильні до екстенсивного групового спілкування, жінки - до утворення замкнутих мікрогруп;

 • чол спілкуються емоційно стриманіше, а жін­ки — вільніше і повніше (зокрема й вербально) виявляють свої почуття та емоції, в них раніше виникає потреба поді­литися з ким-небудь своїми переживаннями, здатність до емпатії;

 • чол проявляють агресивність відкрито, жінкам властива прихована ворожість;

 • у розмові чол частіше концентруються на зав­даннях, жінки — на взаєминах;

 • розмови чол частіше є інформативними, жін­кам важливіше поділитися власними роздумами;

 • жінки більш схильні описувати себе як емпатійних, здатних зрозуміти почуття інших;

 • чол є ініціаторами більшості ділових відносин, що, як правило, властиве особам з більш високим соціаль­ним статусом;

 • виступаючи лідерами у ситуаціях, де немає жорс­ткого поділу ролей, чоловіки схильні до авторитарності, жінки — до демократичності;

 • чол краще вдається директивний, проблемно-орієнтовний стиль керівництва, жінкам — стиль соціаль­ного лідера, який створює «дух команди»;

 • чол більше, ніж жінки, надають значення пе­ремогам, домінуванню над іншими;

Диф. Ψ 61. Диференціальна психофізіологія: предмет, завдання.

Диференціальна психофізіол-я – Небиліцин – напрям, що вивчає індивідуальні психофізіолог-ні розбіжності між людьми.

Предмет: вивч-ня вл-тей нерв-ї с-ми л-ни, з»ясування їх ролі в детермінації стійких Інд-психол розрізнень між людьми.

Завд-ня: вивч-ня змін фізіол-х ф-цій при виконанні діял-ті; вивч-ня окремих вл-тей НС, а не типів в цілому.