Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_na_menedzhment.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
121.95 Кб
Скачать

37) Які експертні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень:

Експертні методи. В їх основі — системність і цілісність знань експертів щодо проблеми, явища, яке досліджують. Експертні оцінки розглядаються як особ­ливий вид кількісних і якісних характеристик окремих сторін соціально-економічних і психологічних явищ і процесів. Визначаються на основі індивідуальних або колективних суджень, висловлених експертами.

Метод номінальної групової техніки. Побудований за принципом обмеження міжособистісних комунікацій; усі члени групи на початковому етапі свої думки щодо способу розв'язання проблеми викладають письмово. Відтак кожен учасник доповідає про суть свого проекту, після чого запропоновані варіанти оцінюються усіма (також письмово) методом ранжирування. Ідею, що отримала найвищу оцінку, приймають за основу рішення.

Цей метод вимагає дотримання певних вимог:

— до роботи у групі запрошують експертів, що добре вирішують проблеми, але раніше разом не працювали;

—учасники в процесі спільної роботи можуть генерувати власні ідеї, але можуть їх переглядати з урахуванням позиції колег;

—склад групи — не більш 12—15 осіб (мінімум —6-8);

—експерти не мають бути пов'язані службовими відносинами;

—тривалість роботи групи — не більше 5 год.;

—у процесі роботи відбувається взаємне доповнення думок експертів.

Анкетування. Полягає в письм. Відповідях експертів на опитувальні листи-анкети.

Інтревю. Усне опитування експерта інтерв’юером.

Дискусія. Доцільно проводити для вирішення завдань, що не вимагають точної оцінки результатів.

Нарада. Скликається для взаємного інформування і орієнтації її учасників, обміну думками, розробки, планів для прийняття рішень

Матричний метод. Реалізує вибір кращого рішення з набору альтернативних на основі компромісу ознак, досягн. Зацікавленими особами.

Метод мозкового штурму. Спосіб одержання нових ідей шляхом творчого співробітництва окремих членів організаційної групи, тому іноді даний метод називають метод генерації ідей.

Метод Дельфи. Використовують за умови, коли групу експертів неможливо зібрати разом. Це багаторівнева процедура анкетування з повідомленням результатів кожного туру учасникам, що працюють окремо один від одного. Експертам пропонують питання і формулювання відповідей без аргументації.

Експертні методи прийняття рішень застосовуються у випадках, коли для прийняття управлінських рішень неможливо використовувати кількісні методи. Найчастіше на практиці застосовують такі експертні методи:

Метод простого ранжування (або метод надання переваги) полягає у тому, що кожний експерт позначає ознаки у порядку надання переваги. Цифрою 1 позначається найбільш важлива ознака, цифрою 2 - наступна за ступенем важливості і т.д.

Метод вагових коефіцієнтів (або метод оцінювання). Він полягає в присвоєнні всім ознакам вагових коефіцієнтів. Таке присвоювання може здійснюватися двома способами:

1) усім ознакам призначають вагові коефіцієнти так, аби сума всіх коефіцієнтів дорівнювала 1 або 10, або100;

2) найважливішій з усіх ознак призначають ваговий коефіцієнт, який дорівнює певному фіксованому числу, а решті ознак – коефіцієнти, які дорівнюють часткам цього числа.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]