Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Д.31-1. Л.№ 11, Л. №12. 8 семестр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Питання 4. Основні поняття, визначення та складові бойових можливостей підрозділів зрв

Бойовi можливостi зенітних ракетних бригад (дивізіонів, батарей) – це сукупність показників, які характеризують здатнiсть виконати бойове завдання по знищенню засобiв повiтряного нападу та прикриттю об’єктiв (вiйськ) вiд ударiв повiтряного противника при витратi визначених ресурсiв за встановлений час у конкретних умовах обстановки.

Вони залежать вiд бойового складу, озброєння, рацiональностi створених систем вогню, розвiдки та управлiння, укомплектованостi особовим складом, рiвня бойового вишколу та його морально-психологiчної пiдготовки, якості забезпечення бойових дій.

Бойови можливости складаються з:

  • вогневих;

  • розвідувальних;

  • маневрених можливостей;

  • можливостей з прикриття;

  • по переходу в готовність № 1;

  • по накопиченню ракет на стартових позицiях дивiзiонiв (батарей).

За результатами оцiнки стану та бойових можливостей групи дивізіонів (зрдн) командир визначає, якi заходи необхiдно провести з метою виконання поставленого бойового завдання і своєчасного переведення групи дивізіонів (зрдн) у бойову готовнiсть, накопичення необхiдного запасу ракет, забезпечення живучостi групи дивізіонів (зрдн) та перешкодостiйкостi систем вогню, розвiдки і управлiння.

Питання 5. Вогневі можливості підрозділів зрв та методика їх оцінки

Вогневi можливостi – це сукупність показників, які характеризують здатнiсть готових до бою бригад (груп дивізіонів, озрдн, зрдн, зрбатр) знищувати повiтряного противника у конкретних умовах обстановки.

Характеризуются:

Узагальненим показником вогневих можливостей - математичне очiкування числа знищених засобiв повiтряного нападу противника при вiдбиттi удару заданої тривалостi чи при витратi визначеної кiлькостi ракет.

Частковими показниками:

– розміри зони вогню, зависят от количества зрдн, их вооружения, размещения на местности и размеров реализуеміх зон поражения;

  • кратність перекриття зон поразки µ;

  • кiлькiсть стрiльб до заданого рубежу Nстр;

  • плотности вогню на заданому рубежі Пог;

  • середня ефективнiсть стрiльб Рср.

Зона поразки – це область простору, яка обмежена граничними значенями дальності, що реалізується, висоти та курсового параметра зустрічі з ціллю, у межах якої забезпечується знищення цілей з заданою ймовірностю поразки. Розміри зони вогню залежать від кількості дивізіонів та типів ЗРК (ЗРС), які знаходяться на їх озброєнні, взаємного розташування дивізіонів на місцевості та розмірів реалізуємих зон поразки.

Розміри зони зенітного ракетного вогню визначаються розрахунковим способом та уточнюються проведенням обльоту позицій дивізіонів.

Кратність перекриття зон поразки характеризує можливості бригади (полку, групи зрдн, озрдн, зрдн) по зосередженню вогню у тій чи іншій області зони вогню. Прикриття об’єкту (військ) називається однократним, якщо об’єкт (угруповання військ) прикрит довкола, при цьому зосередження вогню сусідніх дивізіонів (батарей) досягається тільки на стиках їх секторів прикриття. Прикриття об’єкту (угруповання військ) з більшою кратністю досягається збільшенням кратності перекриття зон поразки дивізіонів (батарей) за рахунок зменьшення інтервалів між ними.

Кiлькiсть стрiльб до заданого рубежу залежить вiд кiлькостi і типу дивiзiонiв (батарей), якi приймають участь у вiдбиттi удару та размiщення їх вiдносно об’єкту оборони на мiсцевостi.

Щiльнiсть вогню на заданому рубежi визначається кiлькiстю стрiльб, які можуть проводити бригада (група дивізіонів, озрдн, зрдн, зрбатр) за одну хвилину при вiдбиттi удару противника.

Середня ефективнiсть стрiльб характеризується очікуємою ймовiрнiстю поразки цiлей за стрiльбу в даних умовах обстановки. За результатами вiдбиття удару вона чисельно дорiвнює вiдношенню кiлькостi знищених засобiв повiтряного нападу до кiлькостi стрiльб.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.