Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Д.31-1. Л.№ 11, Л. №12. 8 семестр..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
168.45 Кб
Скачать

Питання 1. Організація і склад зрв. Класифікація зрк (зрс).

ЗРВ країни складають основну вогневу силу у системі ППО.

ЗРВ призначені для захисту адмiнiстративних, промислово-економічних центрів (районів) країни, угруповань Збройних Сил, важливих військових та інших об'єктів від ударів авiацiї та безпілотних засобів возможного противника з повітря.

У мирний час ЗРВ ППО, спільно з іншими силами та засобами ППО, постоянко несуть бойове чергування по захисту повітряних просторів країни.

Організацийно зрв сведени в :

 • зенітніе ракетніе бригади (зрбр)

зрбртактичне підрозділение, яка маєт в складе 6 зрдн та більше зрдн, які озброєні різніми тіпами ЗРК. В склад входять групи зрдн (С-200В, С-300), зрдн (С-125, С-75);

 • зенітніе ракетніе полкі (зрп)

зрптактичне підрозділение, яка маєт в складе менее 6 зрдн, озброєні різніми тіпами ЗРК. В склад зрп входять групи зрдн (С-200В, С-300), зрдн (С-125, С-75).

 • озрдн. (отдельніе зенітние ракетние дівізиони).

ОЗРДН - є тактико-огневое підрозділення на озброєння якіх находяться ЗРК різних призначень.

Класифікація зрк (зрс)

ЗРК (ЗРС) класифіціруються:

1. По тактічному призначеню.

ЗРК (ЗРС) великої дальністи С-200В.

Призначен для знищення лiтакiв-носiїв авiацiйних високоточних засобiв ураження до рубежу пуску ракет (скидання керуємих бомб), лiтакiв-постановникiв перешкод на граничних дальностях, висотних та швидкiсних цiлей з широким маневром вогнем по фронту та глибинi, заборона ведення розвiдки i наведення зброї лiтаками систем дальнього радiолокацiйного виявлення й наведення та розвiдувально-ударних комплексiв з дальностей досягаємостi ЗРК (ЗРС).

ЗРК середньої і малої дальності С-125, С-75, «БУК», «ТОР» та інши.

Призначени для безпосереднє прикриття вiд ударiв з повiтря малорозмiрних об'єктiв, позицiй та вiйськ i знищення засобiв повiтряного нападу противника на прихованих пiдходах до об'єктiв та військ, що прикриваються на малих та гранично малих висотах.

2. По дальности стрельби:

1. ЗРК (ЗРС) великої дальности, Dстр > 100 км.

3. ЗРК (ЗРС) малої дальности, Dстр = 12 ÷ 40 км.

4. ЗРК ближнього дія, Dстр = до 12 км.

3. За способами пересування

ЗРК (ЗРС) подiляються на самохiднi та буксуємi.

4. За числом цільових каналів

на одноканальнi або багатоканальні по ціли.

Основу ЗРВ складають ЗРК С-300П та "Бук".

Питання 2. Організаційно-штатна структура частин, підрозділів ЗРВ

Бойовий склад і оргштатна структура зенiтних ракетних бригад (полкiв) не є постiйними та визначаються поставленим бойовим завданням, особливостями району бойових дiй, прикриваємих об'єктiв та вiйськ, їх важливiстю, типом систем озброєння і автоматизованого управлiння.

До складу зрбр (зрп) входити:

- командний пункт;

- одна чи декiлька груп дивiзiонiв;

- окреми зенiтнi ракетнi дивiзiони (озрдн), або зенiтнi ракетнi батареї(зрбатр);

- технiчнi дивiзiони (технiчнi батареї);

- пiдроздiли забезпечення та обслуговування.

Бригада (полк), до складу якої входять дивiзiони, що озброєнi комплексами ЗРК (ЗРС) рiзного типу, є бригадою (полком) змiшаного складу.

Група дивiзiонiв (батарей) є тактичним пiдроздiлом:

- мiстить два та бiльше зрдн (зрбатр);

- технiчний дивiзiон (тдн) (технiчну батарею);

- пiдроздiли забезпечення та обслуговування.

Зенiтнi ракетнi дивiзiони (зрдн) є тактико-огневим підрозділом.

Залежно від типу ЗРК (ЗРС), яким озброєн, умовно називається:

- зрдн великої дальности дії;

- зрдн середньої дальности дії;

- зрдн малої дальности дії.

ЗРДН складається з радiотехнiчної і стартової батарей, пiдроздiлiв забезпечення і обслуговування.

ОЗРДН складається з КП, трьох зенiтних ракетних батарей, кожна з яких є вогневою одиницєю, пiдроздiлiв забезпечення та обслуговування.

ЗРБАТР складається з батарейного командного пункту, станції наведення ракет (СНР), самохiдних вогневих (пускових) та пуско-заряджаючих установок (транспортно-заряджаючих машин) та пiдроздiлiв безпосереднього прикриття.

Технiчний дивiзiон (тдн) та технiчна батарея (тбатр) є тактико-спецiальними пiдроздiлами, які призначени для прийому, збереження, пiдготовки та доставки ракет на стртови позицiї озрдн (зрдн, зрбатр) та проведення комплексу технiчних заходiв, по забезпечуваню постiйну готовнiсть ракет до бойового застосування.

До складу тдн (тбатр) входять пiдроздiли збереження, пiдготовки, перевiрки та доставки ракет на позицiю зрдн (зрбатр).

У всих підрозділах здійснюється наземна оборона та оборона безпосередньо прикриття особового складу, озброєння та військового майна.

Питання 3. Принципи бойового застосування підрозділів ЗРВ

Основними принципами бойового застосування підрозділів ЗРВ є:

 1. постiйна бойова готовнiсть вiйськ до виконання поставлених бойових завдань;

 2. повне використання бойових можливостей;

 3. знищення повiтряного противника до рубежу виконання ним завдань;

 4. зосередження основних зусиль на прикриттi найважливiших об’єктiв і угруповань вiйськ, на найбiльш ймовiрних напрямках та висотах дiй повiтряного противника;

 5. спiльне застосування ЗРК (ЗРС) рiзного типу, тiсна взаємодiя з iншими силами та засобами ППО;

 6. раптовість (внезапность), безперервнiсть, активнiсть та рiшучiсть бойових дій;

 7. рішучий маневр силами та засобами;

 8. безперервнiсть управлiння та наполегливiсть у виконаннi поставлених завдань;

 9. завчасне створення, умiле використання та своєчасне вiдновлення резервiв;

 10. стiйкiсть та здатнiсть до ведення тривалих та напружених бойових дiй в умовах застосування противником високоточної зброї, сильного вогневого впливу та радiоелектроного придушення;

 11. поєднання при вiдбиттi ударiв повiтряного противника централiзованого управлiння з самостiйним веденням бою дивiзiонами;

 12. пiдтримка та своєчасне вiдновлення боєздатностi;

 13. всебiчне та повне забезпечення бойових дiй.

1. Постiйна готовнiсть вiйськ до виконання поставлених бойових завдань означає здатнiсть органiзовано і в установлені терміни вступити до бою та в будь-яких умовах обстановки виконати поставлене бойове завдання.

Вона досягається:

 • правильним розумiнням командирами, штабами своїх завдань; завчасною подготовкою до бойових дiй;

 • укомплектованiстю та забезпеченiстю усiм необхiдним для ведення бою;

 • постiйною готовнiстю озброєння та воєнної технiки (ОВТ);

 • високою виучкою бойових обслуг та високим морально-психологічним станом особового складу;

 • високою мобiлiзацiйною готовнiстю; чiткою органiзацiєю та несенням бойового чергування;

 • своєчасним приведенням у вищi ступенi бойової готовностi;

 • готовністю до відбиття ударів повітряного противника;

 • безперервним веденням розвідки; своєчасним розкриттям початку удару засобів повітряного нападу противника та оповіщенням об’єктів (військ), що прикриваються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.