Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді 11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
154.62 Кб
Скачать

IV. Творче завдання (6 балів).

Коментар до законодавства України:

Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

1.Дайте визначення поняттям „іноземець”, „особа без громадянства”, „реадмісія” (3 бали).

Відповідь:

Іноземець – особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав .

Особа без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином .

Реадмісія – передача з території України або приймання на територію України іноземців та осіб без громадянства на підставах та в порядку, встановлених міжнародними договорами України.

  1. Розкрийте особливості примусового видворення іноземців та осіб без громадянства (3 бали).

Відповідь:

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони державного кордону або органи Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця та особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, або орган охорони державного кордону на підставі відповідного рішення з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора розміщує іноземців та осіб без громадянства, у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України .

Рішення суду про примусове видворення іноземця або особи без громадянства виконується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, а стосовно іноземців та осіб без громадянства, затриманих ним у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, – органом охорони державного кордону. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про примусове видворення здійснюється органом, за чиїм позовом суд прийняв рішення про примусове видворення. З метою контролю за виконанням іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове видворення службові особи органу охорони державного кордону або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, здійснюють супровід такого іноземця або особи без громадянства .

Всього: 45 балів

ЗАВДАННЯ

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з правознавства у 2011-2012 н.р.

11 Клас

м. Чернівці

(2-й день)

І. Назвіть (10 балів):

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення?

Відповідь:

  1. Прийняття справи про адміністративне правопорушення до розгляду.

  2. Розгляд справи та оцінка її фактичних обставин і доказів.

  3. Ухвалення постанови (рішення) по справі.

  4. Оскарження та опротестування постанови (рішення) по справі.

  5. Виконання постанов (рішень) про накладення адміністративних стягнень.

( Кодекс України про адміністративні правопорушення . Розділ 4. Провадження в справах про адміністративні правопорушення).

ІІ. Визначте юридичні строки (10 балів).

2.1. До Воловика було застосовано адміністративне стягнення у вигляді 40 годин громадських робіт. Воловик сумлінно приступив до виконання постанови, але клопотав про 8-ми годинний робочий день з метою скорішого завершення громадських робіт. Скільки годин має працювати особа, до якої застосоване таке адміністративне стягнення?

Відповідь: строки , і стаття Закону (не більше 4 годин ч. 2 ст. 30-1 КУпАП).

2.2. Пенсіонерка Погоженко звернулась до суду з адміністративним позовом до управління Пенсійного фонду України про перерахунок пенсії за останні три роки та зобов’язання виплатити недоплачену їй суму, оскільки вважає, що їй при виході на пенсію неправильно розрахували суми виплат? За який період Погоженко може отримати недоплачену їй суму пенсії у разі задоволення її позову?

Відповідь: Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів (стаття 46 ЗУ “Про загальнообовязкове пенсійне страхування”).

2.3. Анохін після звільнення з роботи у зв’язку з досягненням пенсійного віку звернувся до органу, що призначає пенсії з заявою та необхідними документами для виплати йому пенсії. Протягом якого строку орган, що призначає пенсії має розглянути надані йому документи?

Відповідь: Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку (стаття 45 ЗУ “Про загальнообовязкове пенсійне страхування”).

2.4. Мотренко направив письмове звернення до голови районної ради з вимогою надати йому вичерпну відповідь з питання екологічного та санітарно-епідеміологічного стану озера, що розташоване поблизу його помешкання та в яке, за спостереженнями самого Мотренка місцеві підприємтва скидують відходи. В який строк має бути розглянуте звернення мотренка та надана відповідь?

Відповідь: Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина строк розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею строку. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. (Стаття 20 ЗУ “Про звернення громадян” ).

2.5. Ладовиченко, якій 25 березня 2012 року виповнилося 55 років продовжувала працювати на підприємстві, але вона звернулась із заявою про призначення їй пенсії за віком. Їй було відмовлено, оскільки вона продовжувала працювати, і їй порадили приходити за призначенням пенсії тоді, коли вона звільниться з роботи. Коли Ладовиченко може звернутися за призначенням їй пенсії?

Відповідь: Заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. (ч. 2. ст. 44 ЗУ «Про загальнообовязкове пенсійне страхування» ). Жінки, які народилися з 1 жовтня 1956 – го по 31 березня 1957 року, зможуть вийти на пенсію у 55 років і 6 місяців. Ладовиченко народилася саме у цей період (25 березня 1957 року). Отже, Ладовиченко може звернутися за призначенням їй пенсії не раніше як 25 серпня 2012 року.

ІІІ. Заповніть таблицю (15 балів).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.