Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
семинари 4, 5.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
33.27 Кб
Скачать

Типи лексичного повторення :

- просте лексичне повторення - коли лексична одиниця, яка вже зустрічалася в тексті ,з’являється знову без значних грам змін ( однина /множина,теп/мин часи, активний/пасивний стан)

- складне лексичне повторення- 2 лексичні одиниці містять однакову лексичну морфему ,але формально не є ідентичними:

книжка І книжковий- формально не ідентичні - різні частини мови;

To travel (verb), traveling (noun) traveler ( noun)

* Переважна більшість анонімів належить до складного лексичного повторення: happy-unhappy; regular-irregular

-проста парафраза – лексичну одиницю можна замінити іншою без зміни значення і якщо вписується до контексту:

Робота- праця, професія

Викликати- спричинити ,запросити,

Book- mаsterpiece, volume

Produce-cause

Statesmаn-politician

-складна парофраза- 1-а з лексичних одиниць включає в себе іншу ,хоча не завжди містить однакову лексичну морфему (антоніми)

День-ночь

Young-old

True -false

-кореферентне повторення- 2 лексичні одиниці переклдаються як такі , що відносяться до одного об'єкту реальності у певному контексті :

Шевченко-кобзар(в певному історич контексті)

Джордж Буш -mr president ( у контексті терміну його президентства)

-заміщення -службові слова заміщують певну лексичну одиницю( займенники):

Жінка-вона

The cat-it

Bears-they

Лексичні повторення утворюють в тексті зв'язок (bond -связь) за правилами ,запропонованими Hoge(Hoye) , який розробив правила перекладу, мають дотримуватись наступного алгоритму :

- якщо слово/словосполучення, повторює 2 елементи в 1- реєструються зв'язок

- повторення елементів в межах одного речення не вважається за зв'язок

-3 зв'язки одного речення з іншими реченнями є достатній для утворення bound:

Приклад- текст 15 речень(схема) --ЯКЩО речення має більше 3-х зв'язків-то вони містять головну інформацію(ідею)

Основна ідея тексту там , де більше зв’язків

З іншого боку на комунікативну цілісність впливає жанрово-стильова стратифікація перекладу та розподіл перекладу за шляхом передачі закодованого повідомлення (усний та письмовий)

При усному перекладі мета перекладача почутого вихідного повідомлення засобами мови перекладу ( інтуітивно відчувати важливий фрагмент)

При перекладі наукових текстів - передати термінологію, уникаючи двозначності , намагаючись уникати ентропії ( надмірність коду, надлишкові елементи)

При перекладі офіційного тексту -збереження комунікативного навантаження -структури і стилістики

При перекладі публіцистично газетного тексту – збереження інформації (цифри, дати, країни, імена)

Домовитися про швидкість мовлення , зупинки, мінімальні можливі виправлення , не можна додавати своє, переклад того, що було почуте, володіння запасом вставних конструкцій, якимсь чином частково уникати метафор та епітетів, культурні розбіжності мови перекладу, артикуляційна пауза, перекладач має оцінювати зміни в процесі перекладу.

Межа перекладності

переклад ,як інтерпретація передбачає залучення позамовних факторів (те що виходить за межі мови: контекст, жести)

3 Групи природи перекладу:

Трансформаційний

Денотативний

Комунікативний

Базуються на трансформації

В межах трансформаціії ____________??

Трансформація - синтаксичний рівень(порядок слів)заміщення на лексичному рівні вважається використанням еквіваленту .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]