Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОЦ методичка русская.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
230.91 Кб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів для студентів спеціальності 7.120101 “Архітектура будівель та споруд ”.

Укладачі:

Ладигіна Ірина Володимирівна

Гавриш Володимир Миколайович

Колесніков Володимир Євгенович

Відповідальний за випуск О.Б. Василенко

Редактор

План 2012, поз. Формат 60х84 1/16

Підп. до друку Обл. – вид. арк. Папір друк. №2.

Надруковано на ізографі. Ум. друк. арк.

Тираж 100 прим. Зам. № Безкоштовно.

ХНУБА, 61002, Харків, вул. Сумська,40

Підготовлено та надруковано РВВ

Харківського національного університету

будівництва та архітектури

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.