Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма курсу Міжнародна економіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Змістовий модуль 4. Інтеграція та глобалізація у міжнародній економіці

Тема 12. Транскордонне співробітництво Особливості міжнародного співробітництва в рамках єврорегіону. Транскордонне співробітництво як форма інтеграції на субрегіональному рівні. Єврорегіон як одна з найрозвинутіших форм транскордонного співробітництва. Історія створення єврорегіонів у Європі. Єврорегіон "Регіо-Базелієнсіс”. Єврорегіони Німеччини. Основні результати функціонування єврорегіонів у Західній Європі. Транскордонне співробітництво в Центральній та Східній Європі. Транскордонне співробітництво в Україні. Асоціація "Карпатський єврорегіон”. Єврорегіон "Буг”. Єврорегіон "Нижній Дунай”. Єврорегіон "Верхній Прут”. Вільні (спеціальні) економічні зони. Особливості економічної природи вільної економічної зони (ВЕЗ). Основні чинники створення і функціонування ВЕЗ. Цілі створення ВЕЗ. ВЕЗ як острівки найсприятливішого "клімату” для розвитку міжнародного бізнесу. Класифікація ВЕЗ. Типи, форми і види ВЕЗ. Парки технологічного розвитку як каталізатори впровадження досягнень НТП у виробничі процеси на рівні світового господарства. Проблеми створення ВЕЗ в Україні. Законодавство України про вільні економічні зони. Перспективи створення й функціонування ВЕЗ у Чернівецькій області. Тема 13. Інтеграційні процеси у світовому господарстві Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) як особливий вищий ступінь розвитку МЕВ. Причини та умови розвитку МЕІ. Тенденційність розвитку МЕІ. Форми міжнародної інтеграції. Зони преференційної та вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний і валютний союз. Конфедеративний союз.  Європейські інтеграційні процеси. Своєрідність соціально-економічних і політичних передумов європейської міжнародної інтеграції. Європейський Союз: мета, механізми й особливості формування. Засади організації агроринків у ЄС. Європейська Асоціація Вільної Торгівлі (ЄАВТ або ЕФТА). Інтеграційні процеси в Центральній і Східній Європі. СНД: мета створення і перспективи розвитку. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧМЕС чи ЧЕС). Передумови загальноєвропейської інтеграції. Північноамериканська міжнародна економічна інтеграція. Соціально-економічні та політичні умови зближення країн Північної Америки. Формування регіонального американо-канадського господарського комплексу. Північноамериканська Угода про Вільну Торгівлю (НАФТА). Формування північноамериканського спільного ринку "США-Канада-Мексика”. США у світових інтеграційних процесах. Економічна інтеграція країн Латинської Америки. Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів. Мета, етапи і проблеми інтеграції в Латинській Америці. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних формувань. Латиноамериканська Асоціація Інтеграції (ЛААІ). Латиноамериканська Економічна Система (СЕЛА). Співтовариство та Спільний Ринок Країн Карибського Басейну (КАРИКОМ). Андська група. Центральноамериканський Спільний Ринок (ЦАСР). Спільний Ринок Країн Південного Конусу (МЕРКОСУР). Інтеграційні процеси в Азії й Африці. Своєрідність і різноманітність природно-географічних, соціально-економічних і політичних умов економічної інтеграції країн Азії. Міжнародна економічна інтеграція в Південній і Південно-Східній Азії. Асоціація Країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Асоціація Регіонального Співробітництва Країн Південної Азії (СААРК). Особливості й основні напрямки розвитку економічної інтеграції арабських країн Близького та Середнього Сходу. Організація Арабської Єдності (ОАЮ). Специфіка економічного співробітництва країн Африки. Економічне Співтовариство Держав Західної Африки (ЕКОВАС). Західноафриканський Економічний і Валютний Союз (УЕМОА). Спільний Ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА). Митний і Економічний Союз Центральної Африки (ЮДЕАК). Південноафриканське Співтовариство Розвитку (САДК). Проблеми і перспективи розвитку глобальної економічної інтеграції. Загальносвітові інтеграційні процеси. Фактори, що сприяють і заважають загальнооб’єднуючим процесам у світі. Організація Об’єднаних Націй: історія і мета створення. Роль ООН у розвитку глобальних інтеграційних процесів. Роль багатонаціональних і міжрегіональних інститутів у розвитку загальносвітової економічної інтеграції. Організація Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР). Інтеграція України в сучасну систему світогосподарських зв’язків. Внутрішні та зовнішні економічні чинники включення України у світовий ринок. Об’єктивна необхідність глибшої інтеграції української економіки у світове господарство. Потенціал та інтеграційні можливості транснаціоналізації господарських зв’язків в Україні. Пріоритети української зовнішньоекономічної інтеграційної політики. Тема 14. МЕВ як фундамент процесу розв’язання глобальних проблем існування людства Загальна характеристика глобальних проблем. Суть глобальних проблем і причини їхнього виникнення. Двоїстий характер впливу науково-технічного прогресу на існування глобальних проблем. НТП як одна з причин появи глобальних проблем. Досягнення НТП – набір інструментів, необхідних для розв’язання загальнолюдських проблем. Структурний аналіз основних глобальних проблем. Роль МЕВ у вирішенні проблем роззброєння і конверсії військового виробництва. Економічна суть гонки озброєння, її наявні, приховані, побічні та потенційні соціально-економічні й політичні наслідки. Позитивна і негативна роль військово-промислових комплексів різних країн у розвитку їхніх національних економік і світового господарства. Економічні інтереси суб’єктів ВПК. Процеси роззброєння та конверсії світового військового виробництва. МЕВ у розв’язанні проблем конверсії. Міжнародні організації миру. Роль України у вирішенні світових проблем роззброєння та конверсії військового виробництва. Роль МЕВ у подоланні світової проблеми економічного відставання країн, що розвиваються. Глобальна заборгованість як одна з характерних особливостей сучасної світової економіки. Фактори зростання величини заборгованості в світі. Еволюція глобальної заборгованості. Методи зниження боргів. Паризький та Лондонський клуби в боротьбі із заборгованістю. Реструктуризація боргів. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України. Соціально-економічні та політичні наслідки "неоколоніалізму”. Заходи щодо подолання економічного відставання країн, що розвиваються. Глобальність продовольчих проблем. Завдання МЕВ щодо світового розподілу продовольчих ресурсів. Роль ФАО та інших міжнародних організацій у подоланні проблеми голоду в деяких країнах, що розвиваються. Світова економіка та глобальні екологічні проблеми. Суть екологічних проблем, глобальність їхнього характеру. Причини виникнення екологічних проблем. Класифікація екологічних проблем. Масштаби забруднення природного середовища. Охорона довкілля - одне з найжиттєвіших завдань людства. Основні заходи, направлені на збереження довкілля. Міжнародні організації, програми, конференції в розв’язанні проблем захисту природи. Зелені рухи та організації України.