Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Часть 1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.08.2019
Размер:
449.54 Кб
Скачать

1.11. Проектування будівлі насосної станції

Каналізаційні насосні станції з обладнанням, установленому «під заливом», звичайно проектуються напівзаглибленими. Відмітка підлоги першого поверху призначається на 0,15 м вище планувальних відміток поверхні землі. На відмітках першого поверху в машинному залі проектується монтажна площадка і вхід в насосну станцію.

Монтажна площадка може бути балконом, розміщеним на колонах над машинним залом. Підбирається підйомно-транспортне обладнання з урахуванням, що автомобіль з вантажем буде в'їжджати на монтажну площадку всередину насосної станції. Навколо транспорту, на якому подається обладнання на монтажній площадці (МП), повинен бути забезпечений прохід шириною не менше 0,7 м. В напівзаглиблених НС монтуємий вантаж забирається підйомно-транспортним устаткуванням з вантажної платформи кузова автомобіля і подається до місця монтажу. Висоту верхної (надземної) частини будівлі ( рис.1.3.) визначають за формулою

Нверх = hтр + 0,5 + hгр + h1+ (h1 + Н) +0,1, (28)

де: hтр - висота навантажувальної платформи автомобіля

(приймається орієнтовно від 1,2 до 1,5 м, або за табл.15 [2];

hгр - висота переносимого вантажу (насосного агрегату);

hс - висота стропування; приймається 0,7-1,0 м, при цьому кут між стропами повинен бути не більше 90о;

(h1 + Н) - габарити крана при максимальному піднятті гака, приймаються за таблицями 2.11,2.12.,2.13.

Висоту верхньої будівлі округлюють до найближчої стандартної: 3; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,6; 14,4; 16,2 і 18,0.

Як правило машинний зал виконується каркасним з несучими стінами з цегли. Прогони будівель призначають рівним 6, 9, 12, 15, 18, 21 та 24 м при кроку колон 6,0 м.

Ширину будівлі визначають за виступаючими частинами насосного агрегату, розмірами трубопровідної арматури і фасонних частин, згідно рис.2.8 та 2.9.

Глибину машинного залу визначають після визначення відмітки осі насоса і підлоги машинного залу за формулою:

Нм.з. =▼підлоги верх -▼ підлоги загл .

(тобто з відмітки підлозі верхньої будівлі вичітають відмітку підлозі заглибленою частини будівлі.

Рис. 1.3. Схема підйомно-транспортних операцій у напівзаглиблених

насосних станціях.

1.12. Допоміжні системи насосних стаций

Для забезпечення нормальних умов експлуатації основного устаткування і споруд на НС використовуються допоміжні системи. Нижче наводиться перелік допоміжних систем. Завдання студента - перерахувати в курсовому проекті ті системи, які потрібні для проектованої ним НС, і вказати їх призначення.

До складу допоміжних систем входять:

вакуум-система призначена для створення перед пуском відцентрових насосів вакууму у всмоктувальному трубопроводі, в корпусі насоса і в трубопроводі за насосом до регулюючої засувки; Вакуум дозволяє залити водою вказані елементи перед пуском насосів. Вакуум-система потрібна при позитивній висоті всмоктування насосів. Іншими словами, вона застосовується в НС наземного типу, або на станціях першого підйому та НС третьої категорії.

дренажна система, що передбачається для відкачування за межі будівлі НС витоків води з сальникових ущільнень насосів і фільтраційних вод, що поступають через стінки підземної частини будівлі / будівлі камерного і блокового типів/;

система технічного водопостачання, призначена для подачі очищеної від механічних домішок води для охолодження підшипників відцентрових насосів типу Д і ЦН для змазування лігнофолевих і гумових вкладишів підшипників осьових і вертикальних відцентрових насосів, для охолодження масла в підшипниках великих насосів, для охолодження масляних ванн електродвигунів, повітроохолоджувачів великих електродвигунів, для поповнення боків вакуум-систем;

система господарсько-питного водопостачання, призначена для подачі води на побутові потреби НС, : для питних і гігієнічних цілей, до санітарно-технічних приладів для прибирання приміщень і поливання тротуарів і зелених насаджень; каналізаційна система передбачається в будівлях НС, що мають внутрішній водопровід ( і в зміну працює більше 25 чоловік );

системи вентиляції і опалювання створюють необхідні санітарно-гігієнічні умови в зоні знаходження обслуговуючого персоналу;

протипожежна система включає комплекс пристроїв, що виявляють пожежу і що забезпечують гасіння водою або іншими засобами;

Для обраного основного й допоміжного обладнання й арматури складається специфікація за формою, що наведена у прикладі.

У специфікації на початку наводиться перелік насосного обладнання (основні агрегати, допоміжні насоси: дренажні або вакуум-насоси, чи насоси, які подають воду на технічні потреби насосної станції). Після насосного обладнання слід навести підйомно-транспортне обладнання й після цього йдуть сміттєзатримувальні решітки, або решітки-дробарки, далі йде перелік трубопровідної арматури у порядку убування діаметра, контрольно-вимірювальні прилади та інше.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.