Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
для студентов ККР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
433.15 Кб
Скачать

Обґрунтуйте співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість»

У соціології прийнято розмежовувати поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. Поняття “людина” служить для характеристики її біосоціальної природи, це родове поняття, яке вказує на належність до людського роду, вищого ступеня розвитку живої природи на нашій планеті. Як жива істота, людина підпорядковується основним біологічним та фізіологічним законам, як соціальна - законам розвитку суспільства. Поняття “індивід” характеризує окрему людину. Індивідуальність - те, що різнить одну людину з іншою, і як біологічну, і як соціальну істоту. Це її неповторні індивідуальні особливості. Соціологію цікавить не сама по собі неповторність індивідуальності, а її вплив, місце в суспільних процесах.

Поняття “особистість” служить для характеристики соціального в людині. Це сукупність рис і властивостей, що формуються у суспільстві й не успадковуються генетично. В особистості подальше розвиваються потенційні можливості й природні здібності людини, але тільки шляхом засвоєння культурних чинників і за умови, що особа вступає у соціальні зв'язки з іншими людьми, соціальними групами. Людина, таким чином, є суперечливою єдністю біологічного й соціального, матеріального й ідеального. Особистість - міра втілення у людині суспільно-значущих рис, якостей. Як наслідок, особистість є соціокультурною підсистемою людини, що, з одного боку, поєднує її зі спільнотою, іншими людьми, суспільством, з другого - вона виконує “ внутрішні “ управлінські функції, керує поведінкою, активністю суб'єкта. Здатність до руху, енергетичні джерела забезпечують біологічні чинники, а ось напрямок діяльності, характер вчинків залежить від особистості. Вона транслює вимоги суспільства, соціальні цінності й норми, інтерпретує культурні чинники, продукує мотиви і цілі поведінки індивіда.

Охарактеризуйте концепцію особистості, запропоновану а. Маслоу.

А. Маслоу – американський психолог, один з основоположників гуманістичної теорії особистості. Головною характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро. Суспільство може процвітати, якщо воно знаходить шляхи розвитку здорових, сильних, розумово повноцінних особистостей. Ієрархію потреб, згідно з Маслоу, складають: 1) фізіологічні потреби; 2) потреби в безпеці; 3) потреби в любові й прихильності; 4) потреби в визнанні та оцінці; 5) потреби в самоактуалізації – реалізації здібностей і талантів. Позитивні результати самоактуалізації матиме особистість із наступними характеристиками: - ефективне сприймання реальності та комфортні відносини з нею; - прийняття ( себе, інших, природи ); - спонтанність, простота. природність; - сконцентрованість на завданні ( на відміну від сконцентрованості на собі ); - деяка відстороненість і потреба бути насамоті; - автономія, незалежність від культури та середовища; - постійна свіжість оцінки; - містичність та досвід переживання вищих станів; - почуття єдності з іншими; - глибокі міжособистісні стосунки; - демократична структура характеру; - розрізнення засобів і мети, добра і зла; - почуття гумору; - самоактуалізована творчість; - протистояння акультурації, насадженню будь-якої часткової культури; Вчений описує вісім шляхів самоактуалізації: 1) повна віддача переживанням, коли людина цілком розкриває свою сутність; 2) відмова від загальноприйнятої поведінки, вміння прислухатися до внутрішнього голосу, голосу „ самотності”; 3) щомиттєвіпрогресивні вибори, які сприяють особистісному зростанню; 4) чесність, взяття відповідальності на себе; 5) готовність не подобатись іншим; 6) прагнення робити свою справу настільки добре, настільки це можливо; 7) граничні, вищі переживання, моменти екстазу; 8) виявлення індивідом того, що йому подобається, а що ні, що для нього добре, а що погано, куди він рухається й у чому полягає його місія. А. Маслоу певною мірою ідентифікує поняття самоактуалізації з поняттям креативності ( творчих здібностей ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.