Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
для студентов ККР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
433.15 Кб
Скачать

Порівняйте традиційне та індустріальне суспільство

Традиційне суспільство - це поняття, що означає сукупність товариств, громадських укладів, що стоять на різних щаблях розвитку і не володіють зрілим індустріальним комплексом. Визначальний фактор розвитку таких товариств - сільське господарство.

Індустріальне суспільство - це суспільство, для якого характерні розвинена та складна система розподілу праці при високому ступені його спеціалізації, масове виробництво товарів, автоматизація виробництва та управління, широке впровадження нововведень у виробництво і життя людей. Таким чином, визначальний фактор розвитку індустріального суспільства - промисловість.

Традиційне

Індустріальне

1. «Безперервність» історичного процесу, відсутність явних граней між історичними епохами, різких зрушень і поштовхів.

2. Незастосування європейської концепції лінійного прогресу до характеристики особливостей історичного розвитку.

3. Тип відносин суспільства і природи побудований не на принципі перемоги над нею, а на ідеї злиття з нею.

4. Основа економічної системи - общинно-державні форми власності при слабкому розвитку інституту приватної власності.

5. Рівень соціальної мобільності невисокий, межі між соціальними спільнотами (кастами, станами) стійкі.

6. Держава підпорядковує собі суспільство, суспільство поза державою і його контролю не існує.

7. Принцип автономії вільної від держави і соціальних спільнот особистості відсутній. Людина прагне включитися в існуючу систему соціальних спільнот і «розчинитися» в ній.

8. Головний регулятор суспільного життя - традиція, звичай, дотримання норм життя попередніх поколінь.

1. Історія рухається нерівномірно, «стрибками», розриви між епохами очевидні, часто це революції різних типів.

2. Суспільно-історичний прогрес досить очевидний і може бути «виміряно» за допомогою різних критеріїв.

3. Суспільство прагне панувати над природою, підкоряючи її і витягуючи максимально можливе з неї.

4. Основа економіки - інститут досягла високого розвитку приватної власності. Право власності розглядається як природне і невід'ємне.

5. Соціальна мобільність населення висока, можливості соціальних переміщень практично необмежені.

6. Товариство автономно від держави, склалося розвинене громадянське суспільство.

7. Автономія, свободи і права особи закріплені конституційно в якості невід'ємних і природжених. Відносини особи і суспільства будуються на засадах взаємної відповідальності.

8. Найважливішими соціальними цінностями визнані здатність і готовність до змін, новацій.

Охарактеризуйте постіндустріальне суспільство.

Белл визначає постіндустріальне суспільство,як «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя, в якому клас технічних спеціалістів став основною професійною групою і, що саме важливо, в якому впровадження нововведень у все більшому ступені залежить від досягнення теоретичних знань. Постіндустріальне суспільство передбачає виникнення інтелектуального класу, представники якого на політичному рівні виступають в якості консультантів, експертів або технократів».

Тобто, центральною ознакою «постіндустріального суспільства», за Беллом — це панування науки, наукових знань. Белл відриває науку від економіки, проголошує її автономність, розглядає її розвиток як передумову нової організації і структури суспільства. Основними елементами цієї структури стануть університети, наукові інститути, науково-дослідні організації. Оскільки «велика наука» перебуває поза ідеологією, то Белл намагається протиставити її «великому бізнесу».

Сам термін «постіндустріалізм» було запроваджено у науковий обіг англійським соціологом А. Пенті ще на початку ХХ ст. Він дав і його перше визначення: «стан суспільства, яке постане після розвалу індустріалізму». Він пропонував використати цей термін для роздумів про майбутнє у зв’язку з тим, «що індустріалізм приречено».

Як сформована концепція «постіндустріалізм» склався в 70-х рр. і зв’язаний з ім’ям професора соціології Гарвардського університету Данієля Белла. Ще з кінця 50-х рр. він активно пропагував цю концепцію. 1967 року на конференції американських футурологів Белл сформулював завдання соціального прогнозування. А 1970 р. на VII Міжнародному соціологічному конгресі проголосив свою концепція «постіндустріального суспільства». 1973 р. Белл опублікував працю «Настання постіндустріального суспільства», що в ній оприлюднив найновіший удосконалений варіант концепції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.