Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Українська історіографія та журнал Основа в контексті культурно-національного відродження України.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
49.62 Кб
Скачать

Зміст дисертації викладено у наступних публікаціях автора

1. Вивчення українознавчої діяльності часопису “Основа” (1861-1862): історико-науковий підхід//Грані.-2000.-№3 (11).-травень-червень.с.24-25.-0,2 авт.арк.

2. Гурток журналу “Основа” крізь призму соціальної психології і побутової поведінки.//Бористен.-2000.-№7.-с.10-11.-0,47.авт.арк.

3. Журнал “Основа” і історико-антропологічно орієнтовані підходи в українознавстві другої половини ХІХ-початку ХХ ст. //Бористен.-2001.-№2.-с.4-5. - 0,56.авт.арк.

4. Журнал “Основа” (1861-1862) і культурно-національне відродження України у контексті східноєвропейських національних ренесансів середини ХІХ ст.//Грані.-2000.-№2(10).-с.21-25.-0,56 авт.арк.

5. Історичне краєзнавство в журналі “Основа”.//Бористен.-1999.-№11.-с.2.-0,22 авт.арк.

6. Історія українського народу та часопис “Основа”: полемічний аспект.//Збірник наукових праць молодих вчених. Історія.-Вип.1.-Дніпропетровськ, ДДУ.- 1999.-с.32-38.-0,4 арт.арк.

7. Немецкая философская и историческая мысль конца ХVIII-первой половины ХIХ вв. и украиноведческие исследования журнала “Основа” (1861-1862): аспект изучения национального характера //Вопросы германской истории. -Днепропетровск. -ДНУ, 2001.-с.5-15.-0,68 авт.арк.

8. Українознавчі дослідження авторів журналу “Основа” і теорія культурно-історичних типів М.Я.Данілевського.// Бористен.-2000.-№5.-с.13-15.-0,54 авт.арк.

9. Українська історіографія та журнал “Основа” як культурна система.//Збірник наукових праць “Південний архів”. (історичні науки).-Випуск ІІ-Херсон.- ХДПУ,1999.-с.166-174.-054 авт.арк.

10. Часопис “Основа” і зміна стереотипів мислення про Україну на початку 1860-х рр. .// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Образи науки.- Дніпропетровськ.-ДНУ,2000.-с.105-114.-0,54авт. арк.

11. Часопис “Основа” як культурна система і розвиток українознавства у ХІХ ст.//ВісникДніпропетровського університету.Серія: історія і філософія науки і техніки.-Дніпропетровськ.-ДДУ,1999.-с.63-68.-0,47 авт.арк.

Анотація

Айтов С.Ш. “Українська історіографія та журнал “Основа” в контексті культурно-національного відродження України”. -Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступня кандідата історичних наук за спеціальністю 0700.06-історіографія, джерелознавство, та спеціальні історичні дисципліни. Дніпропетровський національний університет.

Дисертація присвячена дослідженню впливу часопису “Основа” (1861-1862) на розвій української національної свідомості та наукового доробку журналу у галузях вітчизняної історіографії та українознавства. На грунті широкого кола джерел відтворюються: витоки створення “Основи”, моделі авторського складу, його світобачення, світогляду та суспільної поведінки, культурно-громадських поглядів та заходів “основ’ян”, досліджень “Основи” у царині українських історичної та українознавчих дисциплін. Визначене місце українського часопису у загальноєвропейському інтелектуальному контексті.

Ключові слова: журнал “Основа”, культурно-національне відродження, культурно-громадська діяльність, науковий доробок, українська історіографія.

Соседние файлы в предмете Журналистика