Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Газета як вид періодичного видання.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
59.37 Кб
Скачать

2000 Року видання отримало найвищу нагороду в галузі журналістики «Золоте перо» в номінації «Краща газета для дітей». 2002 року – в номінації «Найавторитетніший дитячий тижневик України».

Висновки

Будь-яка сфера людської діяльності так чи інакше пов'язана з документами і не обходиться без них. Читаючи книжку, журнал, газету, переглядаючи фільм чи фотографію, людина отримує, запам'ятовує, накопичує і використовує інформацію.

Вважаю, що газета – повноцінний різновид документу, адже вона має всі його обов’язкові ознаки і може виконувати всі зазначені функції, має елемент – статтю.

Навіть у майбутньому люди читатимуть газети вранці, байдуже на папері, чи на електронному пристрої, головне щоби газетні матеріали співвідносилися із обставинами їхнього життя, їхніми проблемами та мріями. Іншими словами, якщо газети приваблюватимуть читачів своїми новинами, ідеями та мовою.

В кінці XX століття, з появою Інтернету, куди пішла значна частина рекламних оголошень, газети почали переживати певну кризу. Відповіддю на цю кризу для багатьох газет став перехід в таблоїдний формат, що дозволяє економити папір, а також привертати коротшими і емоційнішими статтями велика кількість молодих динамічних читачів, які залишалися неохопленими колишніми консервативними газетами. Проте, перехід у формат таблоїду не є для сучасних газет панацеєю і не завжди приносить очікуваний економічний ефект. В даний час більшість газет миру знаходяться в пошуку нових форм подачі матеріалів і залучення читачів і рекламодавців.

Список використаних джерел

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Голос України. – 1992. – 8 грудня.

ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К., 1994.

Виноградов Г., Жуков И. Полиграфическое производство. – М., 1983.

Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. Общее и особенное в художественно-техническом конструировании периодических изданий. – М., 1984.

Зиновьева Н. Б. Документоведение. - М.: ИПО Профиздат, 2001. - 208 с.

Зиновьева Н.Б., Саяпина ИА., Пашнина И.И. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу Документоведение . – Краснодар, 1995. – 58 с.

Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети. – К., 2000. – 122 с.

Ілюшенко М. П., Кузнєцова Т. В., Лівшиц Я. З. Документознавство. Документ і системи документації. - К, 1998.

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1982. – 296 с.

Кузнецов И. Н. Делопроизводство. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2006. – 520 с.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - 162 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение. – К.: Т-во Знання , КОО, 2007. – 460 с.

Медушевская О. М. Теоретические проблемы источниковедения. - М.: МГИАИ., 1977. – 224 с.

Москаленко А. З., Губернський Л. В., Іванов В. Ф. Основи масово-інформаційної діяльності. – К., 1999. – 212 с.

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – С. 142 – 149.

Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2001. - 438 с.

Науково-технічна термінологія: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 - Документознавство та інформаційна діяльність / А.В.Ліпінська (уклад.). – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2003. – 158 с.

Соседние файлы в предмете Журналистика