Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Специфіка підготовки новинних відеосюжетів (на прикладі телеканалу ТВ-5).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
109.53 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра

журналістика

ДИПЛОМНА РОБОТА

бакалавра

на тему:

Специфіка підготовки новинних відеосюжетів

(на прикладі телеканалу “ТВ-5”)

Виконала Чмихало Ірина Володимирівна

Ст. групи 3310 z

Запоріжжя 2015

РЕФЕРАТ

Текст дипломної роботи спеціаліста: 83 сторінки, список використаних джерел – 50.

Тема дипломної роботи: Специфіка підготовки новинних відеосюжетів на прикладі телеканалу “ТВ-5”).

Об’єкт дослідження: інформаційний відеосюжет на регіональному телеканалы “ТВ-5”.

Предмет дослідження: особливості процесу підготовки новинних сюжетів на запорізькому телеканалі.

Мета дослідження: порівняти теоретичні положення та їх практичне втілення при створенні новинних сюжетів на регіональному телебаченні.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати та синтезувати теоретичні розробки з питання створення новин на регіональних телеканалах.

2. Простежити етапи роботи репортерів, операторів, ведучих над відеосюжетами.

3. Дослідити специфіку створення відеосюжетів на регіональних телеканалах.

4. Визначити, в яких випадках використовується стендап, лайф та люфт на ЗНТРК “ТВ-5”.

5. Проаналізувати роль синхронів, стендапу та закадрового тексту в інформаційних сюжетах.

6. Подати практичні рекомендації щодо створення сюжетів на регіональних телеканалах.

Методи дослідження: в роботі використані теоретичні методи – аналіз і порівняння, а також емпіричний – самоспостереження.

Наукова новизна полягає в тому, що особливості створення відеосюжетів та етапи роботи репортерів, операторів та ведучих на запорізьких телеканалах, ще не були предметом окремого наукового дослідження.

НОВИНА, ВІДЕОСЮЖЕТ, РЕПОРТЕР, ОПЕРАТОР, ВЕДУЧИЙ, СИНХРОН, ЛЮФТ

ЗМІСТ

Завдання на дипломну роботу спеціаліста

Реферат

Вступ

1. Новина як центральне поняття інформаційної тележурналістики

1.1 Сучасні погляди на новину

1.2 Характерні риси новин

1.3 Функції новин на телебаченні

2. Процес підготовки випуску новин

2.1 Етапи новинного виробництва

2.2 Відбір новин до ефіру

2.3 Обов’язки працівників відділу новин

2.3.1 Особливості роботи репортера, оператора, ведучого

2.3.2 Принципи роботи репортерської команди

3. Інформаційне повідомлення (відеосюжет)

3.1 Технологія роботи над сюжетом

3.2 Складові відеосюжету

3.2.1 Синхрони, закадровий текст

3.2.2 Спеціальні аудіо та візуальні засоби у відео сюжеті

3.3 Робочий матеріал

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

У наш час журналістика – один з могутніх соціальних інститутів освіти і виховання мас. Журналістика відіграє важливу роль в управлінні суспільством, вона дуже тісно пов’язана з усіма формами свідомості. Та саме тележурналістика допомагає глядачам побачити на власні очі те, що відбувається у світі, і відчути ту атмосферу, яка панує під час тієї чи іншої події. Але не зважаючи на те, що останнім часом активізувалися дослідження в галузі різних аспектів тележурналістики, особливості створення випуску новин на регіональних каналах ще не були предметом окремого вивчення. Саме тому тема „Специфіка підготовки новинних відеосюжетів (на прикладі телеканалу “ТВ-5”)” є актуальною.

Новини – постійна щоденна складова програми телеканалу, це «обличчя» кожної телекомпанії. Новинні програми – це опорні пункти ефірного дня. Вони задовольняють найважливішу потребу людини в інформації. Будь-яка людина хоче бути в курсі подій, що відбуваються у власному місті, країні й у світі. Основне завдання телевізійних новин – донести до глядача за короткий проміжок часу максимум інформації. Над цим завданням працює ціла команда, яка складається з репортерів, операторів, ведучих, монтажерів, звукорежисерів.

Основну частину багатьох випусків новин на телебаченні складають відеосюжети. Основою сюжету є, як правило, реальні життєві події. Відеосюжет – одна з можливостей розповісти про щось дійсно важливе та цікаве. Це головний інструмент контактів з населенням.

Процес створення сюжетів вимагає менше часу, на відміну від інших жанрів тележурналістики. А отже, можна говорити про таку особливість сюжетів як оперативне подання до ефіру. На різних телеканалах існує свій досвід роботи над сюжетами. В теорії телевізійної журналістики існують певні правила створення якісного інформаційного матеріалу. Але ж журналістика – це творча професія, в якій неможливо дотриматися всіх пунктів. Журналіст повинен думати перш за все про те, як зробити сюжет живим та цікавим для своїх глядачів.

Новизна дослідження полягає в тому, щоб простежити відмінність роботи над новинними сюжетами в теорії і на практиці, та як цей процес відбувається на регіональних телеканалах, зокрема на ЗНТРК “ТВ-5”. Адже робота репортера, залежно від виду ЗМI, відрізняється i критеріями добору новин, i характеристиками мовлення і структурою матеріалів, а також стилем, у якому подається інформація. Існує також різниця у роботі репортерів, яка виникає залежно від регіону розповсюдження ЗМI. На телебаченні ця різниця полягає у специфіці загальної організації роботи відділу новин, особливостях роботи репортера на всіх етапах новинного виробництва, у співпраці з іншими працівниками інформаційного відділу (операторами, головним редактором, монтажерами тощо). Це має знати кожен репортер. Особливо важливо знати про цю різницю i спрямовувати свою практичну дiяльнicть, зважаючи на неї, тележурналiстам-початкiвцям. Тому виникає необхiднicть у науковому дослідженні цього питання, особливо за умови, що досі не існує єдиної системи теоретичних знань у цій галузі.

Проблемі створення новин та роботі репортера на телебаченні приділяли увагу багато дослідників - як вітчизняних, так i зарубіжних. На основі аналізу їх теоретичних праць, а також власного творчого доробку i досвіду роботи на ЗНТРК “ТВ-5”, стають можливими узагальнення і систематизація основних положень щодо роботи репортера на телебаченні, зокрема, на ЗНТРК “ТВ-5”. В науковій праці Гоян В. В. “Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми” розглядаються специфіка інформаційних програм на телебаченні та жанри, які використовуються в таких випусках. Дмитровський З. у посібнику “Телевізійна інформація: теорія і практика” досліджує специфіку подання інформації в телевізійних програмах. А створення інформаційних сюжетів розглядається в працях Керрол В. М., Кузнецова Г. В., Саруханова В. А.. З підручника Кузнецова Г. В., Цвика В. Л., Юровского А. Я. „Телевізійна журналістика” та з наукової праці Капелюшного А. П., можна дізнатися про суть самого поняття “відеосюжет”. Ґрунтовну інформацію щодо технічних вимог до роботи телерепортера, а також його співпраці з іншими працівниками інформаційного відділу (операторами, головним редактором, монтажерами тощо) подає Майкл Делахей (продюсер телеканалу «ВВС») у статті «Советы тележурналисту». Принципи i форми планування редакції новин радіокомпанії визначено у праці українського дослідника В. Миронченка «Основи інформаційного радіомовлення». На сторінках журналу “Телерадіокур'єр” надані поради щодо написання і створення телевізійних сюжетів. Але саме питання створення інформаційних сюжетів на телеканалі “ТВ-5” ще не було предметом окремого наукового дослідження.

Вищеназвані дослідники часто розходяться у поглядах на певні явища, у роботі узагальнено i систематизовано інформацію, отриману з різних джерел.

Мета роботи: порівняти теоретичні положення та їх практичне втілення при створенні новинних сюжетів на регіональному телебаченні.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

  1. Проаналізувати та синтезувати теоретичні розробки з питання створення новин на регіональних телеканалах.

  2. Простежити етапи роботи репортерів, операторів, ведучих над відеосюжетами.

  3. Дослідити специфіку створення відеосюжетів на регіональних телеканалах.

  4. Визначити, в яких випадках використовується стендап, лайф та люфт на ЗНТРК “ТВ-5”.

  5. Проаналізувати роль синхронів, стендапу та закадрового тексту в інформаційних сюжетах.

  6. Подати практичні рекомендації щодо створення сюжетів на регіональних телеканалах.

Методи дослідження: в роботі використані теоретичні методи – аналіз і порівняння, а також емпіричний – самоспостереження.

Об’єкт дослідження: інформаційні відеосюжети на телеканалі ЗНТРК “ТВ-5”.

Предмет дослідження: особливості процесу підготовки новинних сюжетів та обов’язки творчих працівників на запорізькому телеканалі.

Теоретичне і практичне значення: ця робота може бути використана як навчальний матеріал для студентів факультету журналістики , при написанні курсових робіт та на спецкурсах з телевізійної журналістики; а також у практичному використанні журналістів-початківців.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 12 додатків.

Соседние файлы в предмете Журналистика