Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Загальнологічні методи у дослідженні журналістикознавства

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
146.67 Кб
Скачать

Отже, застосування загальнонаукових методів дослідження є необхідною умовою розвитку української наукової школи журналістикознавства. Правильно обраний метод дослідження і адекватне його застосування є необхідною умовою успіху наукового дослідження. При цьому слід пам’ятати, що методологію дослідження потрібно використовувати комплексно, застосовуючи і філософські, і загальнонаукові, і спеціальні, і міждисциплінарні методи, адже лише таким чином можливо дослідити всі аспекти предмету чи явища.

Список використаних джерел

журналістикознавство дослідження наука

  1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. К.: МАУП, 2004.

  2. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М.: «Мысль», 1987.

  3. Эйнштейн А. Физика и реальность. М.: «Наука», 1965.

  4. Бройль Луи де. По тропам науки. М.: Издательство иностранной литературы, 1962.

  5. Черняков Б.І. Методи дослідження ранньої зображальної журналістики / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. К.: Центр вільної преси, 1998.