Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роль фотографії в складі газетного номера.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
50.22 Кб
Скачать

1.3 Принципи газетної верстки

Будь-який газетний номер складається з різних частин зовнішньої форми періодичного видання, що володіють певною функцією при передачі змісту, мають своє призначення і ряд специфічних ознак.

До елементів оформлення газетної смуги відносяться, наприклад, текстовий та заголовні шрифти, міжколонного прогалини, лінійки, заставки і т.д.

Елементи оформлення газети можна розділити на такі основні групи: шрифтові, пробільні, декоративні та зображальні. Лінійки, наприклад, належать до групи декоративних елементів, діаграма - до образотворчим, назва рубрики - до шрифтовим. Деякі автори (Сидоров О.О., Гончарова М.О., Галкін С.І.) користуються більш детальною класифікацією, наприклад, до різних груп відносять текстові та титульні шрифти, тонові та штрихові ілюстрації, таблиці. [5]

Коротко охарактеризуємо роль кожної групи елементів оформлення газети.

Основним елементом журнальної смуги є текст. Тому головною проблемою, яку треба вирішити при розробці художньо-графічної концепції журналу, є вибір шрифтів.

Велике значення в архітектурі газетної смуги має «повітря», тобто пробільні елементи. Простір значно пожвавлює композицію газети, «повітря» присутній на кожній сторінці, розвороті, в середині газети та навколо кожного її елемента, на фоні білого будується модель газети.

Декоративними елементами називаються такі елементи, призначення яких полягає у виділенні або відділенні інших елементів, групуванні окремих матеріалів. До декоративних елементів належать лінійки, рамки, прикраси, заставки і т.п. Існують газети, в яких декоративні елементи майже не використовуються, а функції відділення та виділення виконують пробільні елементи.

Образотворчі елементи - це, в основному, фотографії. А також малюнки, колажі, заставки, інші графічні матеріали

Але елементи форми не існують ізольовано один від одного, а завжди групуються, об'єднуються, розташовуються в певному порядку, утворюючи комплекс елементів. Комплекс - це формально (композиційно) завершене, але змістовно не закінчене об'єднання елементів. Комплекс елементів може включати різнорідні елементи (з різних груп) кількох видів.

Наприклад, колонка тексту представляє собою комплекс елементів, куди входять не тільки кілька рядків текстового шрифту, але й пробільні елементи (внутрістрочние прогалини, міжколонного відбиття або поля і т.п.) або лінійки (як елементи виокремлення та / або відділення), заголовні шрифти (за наявності підзаголовків) і т.д. Прикладом об'єднання подібного рівня може служити і заголовний комплекс, що включає в себе різнохарактерні за призначенням (і відповідно розмірам і іншим характеристикам) елементи - заголовний шрифт, лінійки, ілюстрації, прогалини.

Вони - неодмінна частина більш складних утворень і, як правило, не розраховані на ізольоване сприйняття. Різні комплекси разом утворюють підсистеми. У періодичних виданнях це так насипаємо матеріали, що представляють собою закінчене журналістський твір (статті, кореспонденції і т.п.).

Нерідко читачеві й авторові здається, що кожна публікація в періодичному виданні сприймається як щось окреме, єдине ціле, не пов'язане змістом з іншими. У той же час форма окремого матеріалу і рубрики (мається на увазі зовнішня форма) не існує ізольовано.

Соседние файлы в предмете Журналистика