Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методи дослідження в журналістиці.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
266.26 Кб
Скачать

38. Основні методи психології журналістики

Оскільки журналіст має справу з людиною, йому необхідні хоча б загальні знання принципів управління психічною діяльністю. В управлінні людиною важливе розуміння свідомих і несвідомих механізмів, від яких залежать основні стратегії її поведінки.

У психології активно використовуються методи спостереження, опитування тестування, експеримент, (лабораторний, природній), моделювання (математичне, технічне, логічне, кібернетичне).

У психології як метод дослідження використовують також крос-культурний експеримент, скерований на вивчення психіки та поведінки людини в аспекті дії на неї низки соціальних та культурних чинників (порівняльний аналіз). Мета – пояснити крос-культурну схожість та відмінність об’єктів.

Виділяють:

  • узагальнені дослідження (перевірка можливості перенесення або узагальнення результатів), що базуються на сформульованій теорії).

  • дослідження психологічних відмінностей, що передбачають природу.

До психологічних методів також належать:

  • нейропсихологічне діагностування (метод аналізу одиничного випадку);

  • лонгитюдний метод (дослідження пам’яті);

  • психоаналіз та інші, які мало застосовують у «чистому» вигляді журналісти.

Для журналіста гостро постає проблема пошуку механізмів проникнення у внутрішній світ людини, що допомагають:

  1. глибше вивчити психологічне в людині (психічну організацію, зміни психіки під впливом зовнішнього світу, стан душі);

  2. тонше зрозуміти, як існує та реалізується психічна енергія, у чому виявляється сила задоволення потреб (прагнення, агресія);

  3. з’ясувати, чому відбуваються порушення енергетичної рівноваги, що супроводжується тривожністю.

Отже, психологічний аналіз дає можливість журналісту ширше поглянути на особливості механізмів мислення, розкрити діючі механізми того, як суб'єкт свідомо звертається до асоціації в процесі міркування, зрозуміти основу людської психіки і сутність протікання всіх її процесів. Іншими словами психологічні методи допомагають журналістові краще зрозуміти мотиви й поведінку героїв журналістських матеріалів.

39. Оцінка в журналістиці: роль, предмет, суб’єкт та критерії

Якщо факти, вважають «хлібом» журналістики, то оцінки (другий тип інформаційного вмісту в ЗМІ) можна назвати «сіллю». Без оцінок немає коментарів, немає рецензії, немає інших аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів. Без оцінок журналістика перетвориласяб у безглуздий набір фактів. Не вміючи оцінювати явища - недосягти вершин журналістської майстерності. Є різні визначення суті оцінки:

  • «найважливіший тип суб'єктивного, особистісного ставлення людини в аспекті його відчуттів і почуттів, інтересів і потреб, пристрастей, бажань та ін., лежить у основі людської культури, служить підставою для практичної та розумової діяльності і виражається спеціальними мовними засобами»

  • «думка про цінність, рівні або значення кого- чого-небудь»

Як бачимо, у всіх цих визначеннях є спільне: оцінка є думкою (відношенням), яке вказує на відповідність або невідповідність якого-небудь феномена якоїсь цінності а значить - і на його значимість. У журналістиці використовується величезна безліч оцінок, що відрізняються одна від одної набором різних характеристик. Усі (оцінки) можна розділити на ряд груп по найрізноманітнішим чинникам.

Соседние файлы в предмете Журналистика