Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Часопис Університетські наукові записки

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
85.43 Кб
Скачать

Часопис "Університетські наукові записки"

Часопис “Університетські наукові записки” (до 2005 року — “Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права”) є періодичним науковим виданням з проблем правознавства, економіки та управління. Заснований у 2002 році. У 2009 році журнал пройшов перереєстрацію і став спільним проектом Хмельницького університету управління та права, Національної академії державного управління при Президентові України та Інституту законодавства Верховної Ради України.

Планована періодичність виходу — 4 рази на рік.

Відповідно до постанов президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 1-05/1, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 08.06.2005 р. № 2-05/5, від 26.05.2010 р. № 1-05/4, від 01.07.2010 р. № 1-05/5, наказів МОН від 07.10.2015 р. № 1021, від 09.03.2016 р. № 241 науковий часопис включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора й кандидата юридичних, економічних наук та наук з державного управління.

Авторський колектив часопису — наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових установ та вищих навчальних закладів, а також практичні працівники судових, правоохоронних, правозастосовчих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій різних форм власності України та зарубіжжя.

Часопис включений та індексується в онлайновій наукометричній базі даних Index Copernicus International (ICV 2015 становить 38.96).

Часопис індексовано у вільній доступній пошуковій системі Google Scholar

Весь архів часопису розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (http:/ /nbuv.gov.ua/) у рубриці "Наукова періодика”

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

РУБРИКИ ПРАВОВОГО

РУБРИКИ ЕКОНОМІЧНОГО

СПРЯМУВАННЯ

СПРЯМУВАННЯ

1. Теорія та історія держави і права; історія

1. Економічна теорія та історія економічної

політичних і правових учень.

думки.

2. Конституційне право; муніципальне право.

2. Світове господарство та міжнародні

3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне

економічні відносини.

право; міжнародне приватне право.

3. Економіка та управління національним

4. Господарське право, господарсько-

господарством.

процесуальне право.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Трудове право; право соціального

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна

забезпечення.

економіка.

6. Земельне право; аграрне право; екологічне

6. Економіка природокористування та охорони

право; природоресурсне право.

навколишнього середовища.

7. Адміністративне право і процес; фінансове

7. Демографія, економіка праці, економіка і

право; інформаційне право.

політика.

8. Кримінальне право та кримінологія;

8. Гроші, фінанси і кредит.

кримінально-виконавче право.

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

9. Кримінальний процес та криміналістика;

10. Статистика.

судова експертиза; оперативно-розшукова

11. Математичні методи, моделі та

діяльність.

  1. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.

  2. Міжнародне право.

  3. Філософія права.

інформаційні технології в економіці.

РУБРИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО

ЗАГАЛЬНІ РУБРИКИ

СПРЯМУВАННЯ

1. Філософія, релігієзнавство та психологія.

1. Теорія та історія державного управління.

2. Політологія та соціологія.

2. Механізми державного управління.

3. Мовознавство.

3. Державна служба.

4. Наукове життя.

4. Місцеве самоврядування.

5. Проблеми освітньої діяльності та методика

викладання.

6. Рецензії.

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ»

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ — ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР КОНДРАТЬЄВ Радомир Іванович, доктор юридичних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ГРИНЬКО Світлана Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

СИНЧАК Віктор Петрович, доктор економічних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

СІЦІНСЬКИЙ Анатолій Станіславович, доктор наук з державного управління, професор (Хмельницький університет управління та права);

ЧЛЕНИ „РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ — ФАХІВЦІ З ЮРИДИЧНИХ НАУК АНДРЕЙЦЕВ Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (Національний гірничий університет);

БРИЧ Лариса Павлівна, доктор юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

БУХАНЕВИЧ Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ГРИЩУК Віктор Климович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Львівський державний університет внутрішніх справ); КОПИЛЕНКО Олександр Любимович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (Інститут законодавства Верховної Ради України); КОСТЯШКІН Іван Олександрович, доктор юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК Оксана Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

ОМЕЛЬЧУК Олег Миколайович, доктор юридичних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

ХАРИТОНОВ Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Національний університет «Одеська юридична академія»); АНДРУШКО Алла Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права); ВИГОВСЬКИЙ Дмитро Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права); ВОЛКОТРУБ Сергій Григорович, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

КОГУТ Ольга Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ЛИТВИНЕНКО Ірина Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ЛОЗІНСЬКА Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права); НАГНИБІДА Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права); ЧУДИК-БІЛОУСОВА Надія Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права); періодичний видання редакційний часопис

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ — ФАХІВЦІ З НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ГАСЮК Ігор Леонідович, доктор наук з державного управління, професор (Хмельницький університет управління та права); ОСАУЛЕНКо Олександр Григорович, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент Національної академії наук України (Національна академія статистики, обліку та аудиту); РИЖИХ Василь Миколайович, доктор наук з державного управління, професор (Державний концерн «Укроборонпром»);

СИТНИК Григорій Петрович, доктор наук з державного управління, професор (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України);

СІЦІНСЬКА Майя Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ТЕРТИЧКА Валерій Володимирович, доктор наук з державного управління, професор (Національний університет «Києво- Могилянська академія»);

ТКАЧОВА Наталія Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор (Хмельницький університет управління та права);

ГАМАН Тетяна Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент (Хмельницький Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державного влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій);

КОВТУН Ірина Броніславівна, кандидат наук з державного управління, доцент (Хмельницький університет управління та права);

САВИЦЬКИЙ Володимир Тадеушович, кандидат наук з державного управління, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ — ФАХІВЦІ З ЕКОНОМІЧНИХ НАУК КУЛИНИЧ Омелян Іванович, доктор економічних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

КУЛИНИЧ Роман Омелянович, доктор економічних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

ОБОЛЕНСЬКИЙ Олексій Юрійович, доктор економічних наук, професор (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана);

ПИЛА Василь Іванович, доктор економічних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

РОМАНЮК Сергій Андрійович, доктор економічних наук, доцент (Національна академія державного управління при Президентові України);

СТЕЧЕНКО Дмитро Миколайович, доктор економічних наук, професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);

ЧМИР Олена Сергіївна, доктор економічних наук, професор (Державна наукова установа «Український інститут науково- технічної експертизи та інформації»);

АРЗЯНЦЕВА Дар’я Андріївна, кандидат економічних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ЗАХАРКЕВИЧ Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

КОРЮГІН Андрій Валерійович, кандидат економічних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

РОМАНОВА Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права); ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ЩЕПАНСЬКИЙ Едуард Валерійович, кандидат економічних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ — ФАХІВЦІ З СУМІЖНИХ НАУК ВИГОВСЬКИЙ Леонід Антонович, доктор філософських наук, професор (Хмельницький університет управління та права); МІСІНКЕВИЧ Леонід Леонідович, доктор історичних наук, професор (Хмельницький університет управління та права);

СЕМЕНЮК Наталія Вікторівна, доктор філософських наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ТОПОЛЬ Юрій Олексійович, кандидат історичних наук, доцент (Хмельницький університет управління та права);

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

ЄСІМОВА Шолпан Алтинбеківна, доктор економічних наук, професор (Академія державного управління при Президентові Республіки Казахстан);

ДЕМЕНДЕЦЬКИЙ Томаш, доктор права (Інститут права та управління Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Республіка Польща);

САМАРИН Вадим Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент (Білоруський державний університет);

ШИМАНСЬКА Віолета, доктор наук про Землю (Інститут географії і регіональних досліджень Поморської академії, Республіка Польща);

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

БІЛОУСОВ Юрій Валерійович, кандидат юридичних наук, професор (Хмельницький університет управління та права).

Соседние файлы в предмете Журналистика