Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
68.88 Кб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Аналіз інтернет-аудіторії України [Електронний ресурс] / Інтернет асоц. України: веб-сайт. Електрон. дані та прогр. К., 2016. Режим доступу: http://www.inau.org.ua/ analytics_vuq.phtml.

 2. Бондаренко Т. О. Популяризація науки у вітчизняному медіа-просторі / Т. О. Бондаренко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2012. № 1. С. 4-8.

 3. Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісник - 2016. № 1. С. 18-29.

 4. 2 миллиарда потребителей по всему миру обзаведутся смартфонами к 2016 году: блог [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.byyd.me/ru/blog/2015/06/2_bln_con- sumers_worldwide_to_get_smartphones_by_2016/. Название с экрана.

 5. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Моісеєнко // Бібл. вісник - 2014. № 4. С. 12-21.

 6. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. 376 с.

 7. Жабін А. О. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. Жабін // Вісн. Кн. палати. 2015. № 6. С. 20-23.

 8. Жабін А. О. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України / А. Жабін // Наук. пр. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. К., 2014. Вип. 40. C. 17-29.

 9. Названы самые популярные сайты в Украине [Электронный ресурс] // КорреспонденТ.net: новостной портал. Режим доступа: http://korrespondent.net/lifestyle/3658504- nazvany-samye-populiarnye-saity-v-ukrayne. Название с экрана.

 10. Рейтинг: «Найпопулярніші сайти України» [Електронний ресурс] // Mozok.net: [веб-сайт]. Режим доступу: https://mozok.net/najpopuljamishi-sajti-ukrajini. Назва з екрана.

 11. Соціально-політичні настрої жителів України та рейтинг підтримки партій і політичних лідерів: травень - червень 2016 року [Електронний ресурс] // Київський міжнародний інститут соціології: світогляд. портал. Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=628 - Назва з екрана.

 12. Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект / В. Струнгар // Бібл. вісник - 2014. № 6. С. 23-27.

 13. Струнгар В. Статистичний підхід до вивчення комунікації бібліотеки і користувача через соціальні медіа / В. Струнгар // Humanities and Social Sciences. 2015. Iss. 3-4. P. 80-84.

 14. Українська молодь «живе» в соціальних мережах [Електронний ресурс] // Рідна країна: світогляд. портал. Режим доступу: http://ridna.ua/2011/11/ukrajinska-molod-zhyve- v-sotsialnyh-merezhah/ - Назва з екрана.

 15. Штих П. М. Використання соціальних медіа для популяризації довідково-бібліографічних видань / П. М. Штих // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, НБУВ, 6-8 жовт. 2015 р.). Київ, 2015. Ч. 2. С. 272-273.

 16. Ярошенко Т О. Технології Веб 2.0 для бібліотек та користувачів: навчально-методичний комплекс дисципліни / Т. О. Ярошенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2014. 56 с.

 17. Ярошенко Т. О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища: посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів ; Т. О. Ярошенко, Т. О. Яку- шко. Київ: Саміт-книга, 2013. 106 с.

 18. Bluestacks App Player [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энцикл. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/BlueStacks_App_Player. Название с экрана.

 19. Instagram [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энцикл. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram.

 20. Carscaddon L. Twitter as a marketing tool for libraries / L. Carscaddon, K. Chapman // Marketing with Social Media: A LITA Guide. Chicago, 2013. P. 147-163.

 21. Charnigo L. Checking out Facebook.com: The impact of a digital trend on academic libraries / L. Charnigo, P. Barnett- Ellis // Information Technology and Libraries. 2007. Vol. 26, № 1. P. 23-34.

 22. Chen Dora Yu-Ting. How Do Libraries Use Social Networking Sites to Interact with Users? / Dora Yu-Ting Chen, Samuel Kai-Wah Chu, Shu-Qin Xu // Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. 2012. Vol. 49, Iss. 1. P. 1-10.

 23. Chu M. The problems and potential of MySpace and Facebook usage in academic Libraries / M. Chu, Y. Nalani Meulemans // Internet Reference Services Quarterly. 2008. Vol. 13, Iss. 1. P. 69-85.

 24. Ellison N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship / B. N. Ellison // J. of Computer-Mediated Communication. 2013. Vol. 13, Iss. 1. P. 210-230.

 25. Facebook vs Youtube: Which Side of the Video Battle Should You Join? [Electronic resource] // Moz: blogs. Mode of access: https://moz.com/blog/facebook-vs-youtube. Title from the screen.

 26. Facebook, YouTube и Google+ - самые популярные соцсети в мире [Электронный ресурс] // Лайкни: интернет-издание. Режим доступа: https://www.likeni.ru/events/facebook- youtube-i-google-samye-populyarnye-sotsseti-v-mire/. Название с экрана.

 27. KallasP. Top 15 Most Popular Social Networking Sites (and 10 Apps!) [Electronic resource] / P. Kallas // Dreamgrow. 2016.

 28. 28 Nov. Mode of access: http://www.dreamgrow.com/top-15- most-popular-social-networking-sites/. Title from the screen.

 29. Public Library Marketing: Methods and Best Practices [Electronic resource] // Library Journal. 2012. Mode of access: https://s3.amazonaws.com/WebVault/PublicLibraryMarketingRpt2 pdf. Title from the screen.

 30. Sharing, privacy and trust in our networked world: A report to the OCLC membership / J. Cantrell, A. Havens, C. De Rosa, L. Jenkins. Dublin: OCLC, 2007. 280 p.

 31. Social Media [Electronic resource] // Oxford online dictionary. Mode of access: http://www.oxforddictionaries.com/defini- tion/english/social-media?q=social+media. Title from the screen.

 32. Social Media Fact Sheet [Electronic resource]. 2017. Mode of access: http://www.pewinternet.org/fact-sheet/social- media/ - Title from the screen.

 33. Social Media Marketing: How New York Public Library increased card sign-ups by 35% [Electronic resource]. 2013. Mode of access: http://sherpablog.marketingsherpa.com/online- marketing/nypl-social-media-marketing/ - Title from the screen.

 34. StelznerM. A. 2016 Social media marketing industry report: How Markets Are Using Social Media to Grow Their Businesses [Electronic resource] / M. A. Stelzner. Social Media Examiner, 2016. 56 p. Mode of access: http://www.socialmediaexamin- er.com/wp-content/uploads/2016/05/ SocialMediaMarketingIndustryReport2016.pdf. Title from the screen.

 35. Stvilia B. What do academic libraries tweet about, and what makes a library tweet useful? / B. Stvilia, L. Gibradze // Library & Information Science Research. 2014. Vol 36, Iss. 3-4. P 136-141.

 36. The Law Library of Congress strategic plan. Fiscal years 2011-2016 [Electronic resource]. Washington, 2010. 32 p. Mode of access:http://www.loc.gov/law/news/ strategic_plan_2010_FINAL.pdf. Title from the screen.

 37. Trends in library usage [Electronic resource]. Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Trends_in_library_usage. Title from the screen.

 38. Use of social media by the library: current practices and future opportunities [Electronic resource] / Taylor & Francis Group. 2014. 32 p. Mode of access: http://www.tandf.co.uk/journals/access/white-paper-social- media.pdf. Title from the screen.

 39. White paper: Cisco VNI Forecast and Methodology, 2015-2020 [Electronic resource] // Cisco. 2016. 01 June. Mode of access: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collater- al/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white- paper-c11-481360.html. Title from the screen.

 40. WordPress против Tumblr: сравнение двух популярных платформ в контексте ведения блогов [Электронный ресурс] // Oddstyle: all about wordpress: [блог]. Режим доступа: http://oddstyle.ru/wordpress-2/stati-wordpress/wordpress-protiv- tumblr-sravnenie-dvux-populyarnyx-platform-v-kontekste- vedeniya-blogov.html. Название с экрана.

Соседние файлы в предмете Журналистика