Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Редакторське опрацювання мови і стилю публікацій рубрики Економіка газети День.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
122.38 Кб
Скачать

Я обрала статтю «Хороший старт — ризикований фон. У балансі ризиків впевнено переважає інфляція» з Валерієм Литвицьким.

На відміну від ранніх публікацій про економіку, в цій інформацію подано більш детально та глибоко. Тут є і лід, і графічне оформлення, і добре підібрана світлина.

Як і в попередньому випадку, робота редактора починається з перевірки написання власних назв, а саме імен, прізвищ та назв творів, наприклад, Валерій Литвицький, радник голови Нацбанку України та інші. Цього разу автор оперує великою кількістю статистичних даних та термінів, точність використання яких бажано перевірити.

Часто бувають помилки у лікуванні відсотків, тож їх також треба додатково переглянути.

Власне авторські стильові особливості викладу матеріалу відслідкувати у цьому матеріалі важко, адже це не аналітика, і стиль максимально близький до нейтрального. І все ж не завадить після вичитки помилок переглянути текст на логічність викладу думок.

Проаналізувавши статтю, ми бачимо, що вона подана досить доступно і добре вичитана.

Отже, для того, щоб відредагувати публікацію в рубриці «Економіка» в газеті «День», потрібно використовувати різні редакторські методи і звірятися з різноманітними джерелами, а також володіти великим багажем знань, аби орієнтуватися в термінах, цифрах та статистичних даних.

Висновки

Газета «День» спеціалізується на публікації матеріалів жанру рецензії у всіх її різновидах. Тематика номерів є суспільно-політичною, вони містять як інформаційні, так і аналітичні матеріали.

Статті з економічної тематики з часів появи рубрики «Економіка» стали більш глибокими і продуманими. Разом з цим покращився і рівень оформлення, вичитки статті, подання її у зручній та правильній формі.

Кореспонденти логічно та вдало наводять факти для ілюстрування думки, в якості прикладу, та просто повідомляють їх з інформативною метою.

Під фактом розуміють щось твердо встановлене, таке, що відбулося насправді, а також власні імена, географічні назви, дати, кількісні показники і цитати. Це ті компоненти, без яких не може обійтися жоден журналістський матеріал.

У процесі аналізу наповнення матеріалів редактор застосовує прийоми зіставлення фактів публікації, їхню перевірку на точність і достовірність за довідковими джерелами і першоджерелами, аналізу мовних одиниць різних рівнів, які є носіями логічних зв’язків у публікації, ранжирування фактів та ін. Прийом зіставлення фактів полягає в їх поєднанні та порівнянні поза контекстом журналістського твору. Порівняльний аналіз дає змогу встановити логічні відношення між фактами, а отже, їх правильність у тексті. З огляду на те, що значну частину фактичних помилок журналісти допускають у написанні власних назв, редактору вкрай важливо ретельно перевіряти такі назви за довідковими джерелами.

Незважаючи на те, що в редакторській практиці вже давно вироблено загальні правила аналізу, перевірки і редагування фактичного матеріалу, потрібно пам’ятати, що кожен журналістський матеріал унікальний, а тому потребує індивідуального підходу. Проаналізувавши декілька рецензій з газети «День» можна зробити висновок, що журналісти у своїх матеріалах спираються на певні види фактів. Дуже рідко в одному матеріалі можна знайти усі види фактів. Задача редактора полягає в тому, щоб зрозуміти чому автор використовує той чи інший фактичний матеріал, визначити до якого виду фактів належить те чи інше твердження і відповідно використовувати різні способи редагування.

Редактору завжди необхідно пам'ятати, що читач має можливість перевірити інформацію, і найменша недбалість створить психологічні передумови для сумніву і недовіри автору і виданню загалом. Отже, тільки комплексний підхід до редагування може гарантувати українському читачеві правдивість і достовірність фактичного матеріалу на сторінках газети «День».

Бібліографія

 1. Литвицький В. «У балансі ризику впевнено переважає інфляція» // День. 2004. № 28. С. 6.

 2. Княжанський А. «Без ратифікації» День. 2012. № 10. С. 2.

 3. Корніенко Д. «Прогноз на літо» // День. 2007. № 17. С. 1.

 4. Крізький М. «Ні вільній торгівлі?» // День. 2005. № 14. С. 3.

 5. Кроп Т. «Письменницька торгівля» // День. 2012. № 28. С. 6.

 6. Кумпан О. «Період ультиматумів» // День. 2012. № 22. С. 1.

 7. Кумпан О. «Обирати не серцем, а головою» // День. 2012. № 6. С. 2.

 8. Підлубняк В. «Регіони» // День. 1998. № 185. С. 2.

 9. Рубрика «Економіка» // День. 2012. № 8. С. 3.

 10. Рубрика «Економіка» // День. 2013. № 35. С. 3.

 11. Сарокець С. «Коротко. Новини компаній» // День. 2012. № 3. С. 6.

 12. Скрипенець М. «Із будь-якого розділу» // – 2012. № 19. С. 1.

 13. Сорока П. «Занурення» // День. 2012. № 8. С. 6.

 14. Сорока П. «Інформаційна політика» // День. 2013. № 35. С. 4.

 15. Жанры советской газеты : Учеб. пособие для фак. жур-ки ун-тов / Под ред. М. С. Черепахова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1959. 271 с.

 16. Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети : Курс лекцій / В. Ф. Іванов. К. : Знання, 2000. 222 с.

 17. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : Навчальний посібник / А. О. Капелюшний. Л. : ПАIС, 2009. 432 с.

 18. Карпенко В. О. Основи професіональної комунікації / В. О. Карпенко. К. : Нора-прінт, 2002. 348 с.

 19. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. М. : Книга, 1980. 320 с.

 20. Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. К. : Либідь, 1996. 240 с.

 21. Тертычный А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. М. : Аспект Пресс, 2000. 312 с.

 22. Інформація про газету «День». [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk.

 23. Інформація про газету «День». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%FC_(%E3%E0%E7%E5%F2%E0,_%D3%EA%F0%E0%E8%ED%E0).

 24. Інформація про таблоїд. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Таблоид.

Соседние файлы в предмете Журналистика